Delcredere heeft in het kader van de OESO-Regeling de premiecategorieën voor het politieke risico bij exportkredieten op middellange en lange termijn verlaagd voor Iran (van categorie 7 naar categorie 6 – op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 staat voor het hoogste risico en de hoogste premiecategorie), en voor de Seychellen (van 7 naar 6). De premiecategorieën werden dan weer verhoogd voor Angola (van 5 naar 6), Namibië (van 3 naar 4), Nigeria (van 5 naar 6), Papoea-Nieuw-Guinea (van 5 naar 6) en Zambia (van 5 naar 6).   

Het acceptatiebeleid voor al deze landen blijft ongewijzigd.