Delcredere heeft in het kader van de OESO-Regeling de premiecategorieën voor het politieke risico bij exportkredieten op middellange en lange termijn verhoogd voor Algerije (van categorie 3 naar categorie 4 – op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 staat voor het hoogste risico en de hoogste premiecategorie), voor Kazachstan (van 5 naar 6) en voor Oman (van 2 naar 3).  

Het acceptatiebeleid voor al deze landen blijft ongewijzigd.