Delcredere heeft in het kader van de OESO-Regeling de premiecategorieën voor het politieke risico op exportkredieten op middellange en lange termijn verlaagd voor Argentinië (van categorie 7 naar categorie 6 – op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 staat voor het hoogste risico en de hoogste premiecategorie), Honduras (van 6 naar 5) en Togo (van 7 naar 6). De premiecategorieën werden echter verhoogd voor Brazilië (van 4 naar 5) en Trinidad & Tobago (van 2 naar 3).

Bovendien werd in het kader van de OESO-Regeling beslist om premiecategorie 7 toe te kennen aan Belize en premiecategorie 6 aan Guyana.

Het acceptatiebeleid voor al deze landen blijft ongewijzigd.