Společnost Credendo – Short-Term EU Risks očekává za rok 2017 dvojciferný nárůst pojistného. Celková hodnota transakcí pojištěných za loňský rok pravděpodobně přesáhne 290 miliard Kč. To ve srovnání s předchozím rokem znamená přibližně 25% nárůst. Letos v lednu uplynul rok od přejmenování společnosti a kompletního rebrandingu celé skupiny Credendo.

„Minulý rok znamenal posun naší společnosti do středu silné mezinárodní skupiny. Díky rostoucímu objemu pojišťovaných transakcí očekáváme výrazný nárůst předepsaného pojistného,“ říká Michal Veselý, generální ředitel úvěrové pojišťovny Credendo – Short-Term EU Risks. „Klienti naší pojišťovny si v uplynulém roce pojistili transakce v celkové hodnotě přesahující 290 miliard korun, a to ve sto dvanácti zemích světa, což je nejvyšší hodnota za dobu trvání společnosti,“ dodává Michal Veselý.

Stejně jako v předchozích letech se jedná převážně o transakce na klíčových trzích v České republice, Polsku, Slovensku a Německu, které představují přes 70 % z celkového objemu pojištěných transakcí. Objem polských transakcí přitom narůstá nejrychleji, a to díky rychle se rozvíjející polské pobočce, která byla otevřena v lednu 2015.

V loňském roce se také zvýšila riziková angažovanost, především v souvislosti s rostoucími obchodními aktivitami polské pobočky. Ke konci roku 2017 přesáhne riziková angažovanost 113 miliard Kč, což ve srovnání s předchozím rokem znamená 5% nárůst. Rok předtím činila riziková angažovanost (součet platných úvěrových limitů) 107,5 miliard Kč. „Ačkoliv žijeme v makroekonomicky velmi příznivém prostředí, naši klienti nepřestávají řešit potíže se svými dodavateli. A v tom jim pomáháme. Zvýšené riziko v posledním půlroce registrujeme především u odběratelů v Itálii, Maďarsku nebo v Polsku,“ upřesňuje Michal Veselý.

A jaká je vize společnosti Credendo na začátku nového roku? „Naším cílem je být i nadále klientům partnerem, který jim díky vyváženému a stabilnímu přístupu k riziku umožňuje soustředit se na jejich business. Samozřejmostí je u nás osobní přístup, kdy má každý klient možnost přímého kontaktu s kterýmkoli z našich odborníků a společně tak mohou najít ten správný recept na řešení jeho problémů,“ uzavírá Michal Veselý.

 


Credendo

Credendo je evropská skupina úvěrových pojišťoven, která je aktivní ve všech segmentech úvěrového pojištění a svým klientům napříč celým kontinentem nabízí široký sortiment produktů, kryjící obchodní i politická rizika po celém světě: celoobratové krátkodobé úvěrové pojištění kryjící rizika v Evropě i mimo ni, pojištění Single Risks, Excess of Loss a Top Up, pojištění záruk, zajištění a služby státní belgické úvěrové pojišťovny pro belgické exportéry. V roce 2016 Credendo pojistilo mezinárodní transakce v hodnotě 80 miliard EUR a vybralo 370 milionů EUR na pojistném. Credendo je čtvrtou největší skupinou úvěrových pojišťoven v Evropě.

Součástí skupiny Credendo je i Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna (dříve KUPEG). Od roku 2012 má Credendo – Short-term EU Risks pobočku na Slovensku a od ledna 2015 také v Polsku.

Více informací najdete na www.credendo.com

 


Pro více informací kontaktujte:

 

Lenka Václavíková

Marketing Officer

Credendo – Short Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Na Pankráci 1683/127

140 00 Praha 4

E l.vaclavikova@credendo.com

M +420 702 288 872