Ostrý propad turecké liry v srpnu 2018 ukázal, jak zranitelná může být ekonomika v případě drastické změny ve vnímání rizika. Jaký je aktuální vývoj krátkodobého rizika v Turecku? A proč je nyní Turecko pro podnikatele jednou z nejrizikovějších zemí Evropy?

Turecká lira se letos dostala pod značný tlak především kvůli diplomatickým sporům a obavám z vlivu prezidenta Erdogana na měnovou politiku. Inflace, částečně poháněná silnou devalvací, se v říjnu zvýšila na 25,2 %, tedy na 15 leté maximum. Důvěra spotřebitelů a investorů se dramaticky propadla a ve třetím čtvrtletí roku 2018 došlo k poklesu reálného HDP. Pokud se tento trend nezmění, může se dříve přehřátá turecká ekonomika snadno ocitnout v recesi, což je v kontrastu s velkolepým růstem reálného HDP, kterého Turecko dosáhlo za posledních 5 let.

Slabá likvidita
Devizové rezervy Turecka se na základě údajů z konce října 2018 meziročně snížily téměř o 30 %. „Pro podnikatele představuje klíčové riziko prudké znehodnocení liry. Turecké firmy, které obchodují s Evropou se dostávají do potíží, protože jim chybí finanční prostředky na platby do zahraničí,“ říká Robert Hausman, obchodní ředitel úvěrové pojišťovny Credendo v ČR. „Při obchodování v Turecku hrají důležitou roli kontakty na státní správu a bez provázání do státních struktur je těžké státní zakázky získat. Ani tyto zakázky však pro turecké firmy v současné době nepředstavují jistotu, že budou v případě plateb do zahraničí schopné dostát svým závazkům,“ dodává Robert Hausman a vysvětluje: „Nedávno jsme se setkali s problémy u turecké společnosti, která měla na starosti poměrně významnou zakázku, a to vybudování nového dolu, kam měl náš klient dodat kompletní elektroinstalaci. Přestože se jednalo o tureckou společnost navázanou na státní struktury, ukázalo se, že ani tato skutečnost nic neznamená a platby do zahraničí představují pro firmu problém.“ S ohledem na vliv prezidenta Erdogana na měnovou politiku je nyní velmi složité předvídat další vývoj.
 
Vysoké obchodní riziko
Vysoký stupeň obchodního rizika nyní činí z Turecka jednu z nejrizikovějších zemí Evropy. Obchodní riziko reprezentuje makroekonomické faktory, které ovlivňují platební schopnost všech dlužníků v zemi. A to je nyní v Turecku hodnoceno kategorií C, což představuje nejvyšší míru rizika (na stupnici A až C).
 
Obrázek: Komerční riziko v Evropě k 15.1. 2019.
Přehled a aktuální ratingy všech typů rizik najdete zde.
 
 
 

Podrobnou analýzu vývoje rizik v Turecku najdete zde.