• Aanstaande donderdag 15 november 2018 zullen meer dan 350 bedrijfsleiders, bankiers, diplomaten en vertegenwoordigers uit de academische wereld deelnemen aan het Credendo Trade Forum met als thema ‘America first or America alone?’. Tijdens dit Forum wordt er enerzijds ingegaan op de nieuwe evenwichten in de wereldeconomie en anderzijds op de digitalisering als een manier om de Belgische economie te redden. Twee welbekende internationale sprekers, Peter Praet en Idriss Aberkane, zullen hun visie geven op deze twee thema’s.
  • Het gunstige economische klimaat geeft vertrouwen aan 4 op de 5 Belgische ondernemingen.1
  • 80% van de Belgische ondernemingen is het eens met de stelling ‘we evolueren naar een steeds instabielere wereld’.
  • Zich goed informeren en indekken tegen wanbetaling blijft absoluut noodzakelijk, want bijna de helft van de ondernemers geeft aan al schade of verlies te hebben geleden door een onbetaalde factuur.

Gunstig economisch klimaat zorgt voor vertrouwen bij Belgische exporteurs

Het economische klimaat in de wereld is gunstig waarbij Azië de absolute koploper is met opnieuw een groei van het bbp van meer dan 6%, maar ook de opkomende landen in Europa en Sub-Sahara-Afrika blijven groeicijfers optekenen van meer dan 3%. “Deze trend merken we ook in onze eigen landenclassificaties. Zo tekenden we op korte termijn slechts 7 downgrades op tegenover 13 upgrades en ook op de lange termijn zien we met 3 downgrades en 6 upgrades dezelfde tendens”, aldus Nabil Jijakli, Group Deputy CEO van Credendo. Het mag dan ook niet verbazen dat meer dan 4 op de 5 Belgische ondernemingen vertrouwen hebben in de toekomst. Ze beschouwen de buurlanden, de landen van de EU en Azië als veelbelovende exportregio’s, gevolgd door Noord-Amerika en het Midden-Oosten. Bij de sectoren zien zij vooral exportpotentieel in de biotechnologie (64%), farmacie (59%), chemie (51%), bouw- en baggerwerken (41%) en de ruimtevaartindustrie (28%).

Een instabiele wereld

Toch zijn 4 op de 5 bedrijven ervan overtuigd dat we evolueren naar een steeds instabielere wereld, en dit voornamelijk door het beleid van de Amerikaanse president Trump (72%), het zwakke beleid van de Europese Unie (68%) en de klimaatverandering (41%). 85% vindt dat de Europese Unie bijgevolg maatregelen moet nemen om haar bedrijven te beschermen, wat beduidend meer is dan tijdens de enquête van vorig jaar (75%).
“De importheffingen op staal, de handelsoorlog met China, de Verenigde Staten die uit handelsakkoorden stappen, de opnieuw ingevoerde sancties tegen Iran… Het beleid van Trump laat zijn sporen na op de wereldeconomie en ook bij de Belgische exporteurs. Uit onze enquête blijkt dat maar liefst 1 op de 6 een negatieve impact van zijn beleid gevoeld heeft op hun business”, licht Nabil Jijakli toe. “En het gaat nog verder dan dat: zo zijn maar liefst 4 op de 5 Belgische ondernemers ervan overtuigd dat er bijkomende protectionistische maatregelen zullen volgen, zowel in de Verenigde Staten als in andere landen, en dat deze derhalve een negatieve impact zullen hebben op de wereldhandel.”

Veranderende economische wereldorde

De positieve trend van de afgelopen jaren kan echter altijd een andere wending nemen. Er zijn immers nog tal van risico’s die aanhouden of zelfs toenemen. Ten eerste blijven de geopolitieke spanningen bestaan, of worden ze zelfs erger in verschillende regio’s ter wereld: in het Midden-Oosten en de Perzische Golf, de Zuid-Chinese Zee, Noord-Korea, verschillende Afrikaanse landen en dichter bij huis, in Oekraïne. Het risico op wanbetaling stijgt opnieuw. Dit is te wijten aan een nieuwe schuldopbouw na de eerder verkregen systematische kwijtschelding, stijgende rentevoeten, opgedreven protectionisme, handelsoorlogen, terrorisme, schommelingen in de grondstofprijzen en een onstabiel beleid in veel landen.
“Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Zo is en blijft Azië de stabielste regio in termen van landenrisico’s en ook andere landen maken hun intrede als veelbelovende exportbestemmingen. Daarnaast hebben landen als China, India, Marokko en Botswana een relatief laag risiconiveau en kenden landen zoals Jamaica, Wit-Rusland en Oezbekistan een daling van de risico’s. Het blijft echter te allen tijde belangrijk om u goed te informeren en te laten dekken tegen wanbetaling, want bijna de helft van de respondenten geeft aan in het verleden schade of verlies te hebben geleden door een onbetaalde factuur. Credendo kan hierbij helpen”, verklaart Nabil Jijakli.

U vindt de opvallendste cijfers van de enquête in bijlage.

Perscontact

Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33

1 Enquête uitgevoerd door Trends voor Credendo. 946 Belgische bedrijfsleiders hebben hieraan meegewerkt.