• Het aandelenkapitaal van Credendo – Single Risk werd verhoogd van 25 miljoen EUR naar 65 miljoen EUR.
  • Credendo ziet almaar meer opportuniteiten in de single-risk-verzekering. Het is dan ook een markt met een sterk groeipotentieel.

Credendo heeft een kapitaalverhoging van 40 miljoen EUR aangekondigd in haar dochteronderneming Credendo – Single Risk. De verhoging is bedoeld om zakelijke opportuniteiten aan te grijpen die zich voordoen binnen de single-risk-business of die voortvloeien uit de toenemende globale vraag naar bescherming tegen geopolitieke risico’s.

Op 16 mei 2018 vond in Wenen de 60e algemene vergadering van aandeelhouders van Credendo – Single Risk plaats. De vergadering besliste om het huidige aandelenkapitaal van de onderneming (25 miljoen EUR) te verhogen met 40 miljoen EUR. Dit brengt het kapitaal dus op 65 miljoen EUR.

“Deze beslissing biedt ons een mooie kans om onze business uit te bouwen in een competitieve, maar ook veelbelovende markt. Onze groeistrategie is gebaseerd op ons businessontwikkelingsplan. De focus ligt op het genereren van een duurzaam rendement op een solide kapitaalbasis”, aldus Michael Frank, General Manager van Credendo – Single Risk. Met zijn verwijzing naar het businessontwikkelingsplan benadrukt hij dat er zowel bij hun bestaande internationale klanten als bij prospects een toenemende vraag is naar dekking voor alleenstaande contracten, transacties en investeringen in het kader van internationale handel, tegen een brede waaier van politieke en commerciële risico’s. Daarnaast ziet hij extra potentieel in de opportuniteiten die cross-selling tussen de verschillende entiteiten van Credendo kan opleveren. De groep biedt via haar verschillende entiteiten immers een uitgebreid gamma aan globale kredietverzekering en oplossingen op maat aan, die elkaar ook kunnen aanvullen.

“Deze kapitaalverhoging opent deuren naar bestaande opportuniteiten op de markt en kan de potentiële groei helpen realiseren. Om te kunnen groeien, zal het kapitaal in de toekomst niet alleen hoog genoeg moeten zijn om te voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook aan de criteria die prospects hanteren om hun verzekeraar te kiezen op de private markt. We konden vaststellen dat er daarvoor 40 miljoen EUR extra kapitaal vereist was. Bovendien kunnen we dankzij de verhoging ook – zoals Credendo vooropstelt – de Solvency II-ratio op de middellange termijn boven de 150% houden, en tegelijkertijd welbepaalde rendementsdoelstellingen behalen", besluit Michael Frank in zijn verklaring.

Dirk Terweduwe, Group Chief Executive Officer van Credendo (de meerderheidsaandeelhouder in Credendo – Single Risk), en Voorzitter van de Supervisory Board van Credendo – Single Risk, over de kapitaalverhoging: “We zien de opportuniteiten in de single-risk-business duidelijk toenemen. Credendo – Single Risk is actief in een markt met een sterk groeipotentieel dankzij de ontwikkeling van de internationale handel met niet-OESO-landen en de steeds grotere rol van de private sector. Langs aanbodzijde toont de verhoogde capaciteit (meer productlijnen, langere looptijden en nieuwe gegadigden) hoe aantrekkelijk de markt van de politieke risicoverzekering is. Credendo – Single Risk is een gerespecteerde private kredietverzekeringsonderneming met een sterke specialisatie in single-risk-zaken, en is vermaard om haar professionalisme, flexibiliteit en goede reactiviteit. We zullen dan ook in deze geest verder werken om de groei van de onderneming op lange termijn te blijven ondersteunen.”

De kapitaalverhoging is een sterke troef voor Credendo – Single Risk. Ze biedt de onderneming de kans om haar gespecialiseerde kredietverzekeringsoplossingen wereldwijd te kunnen inzetten, de veranderingen in de sector te omarmen en een leiderspositie in te nemen binnen deze gespecialiseerde markt.
 
Perscontact

Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33