• Het economisch klimaat in de wereld blijft een uitdaging voor exporteurs: we noteerden in 2017 24 downgrades van de beoordeling van het landenrisico, tegenover slechts 18 upgrades.
  • De geconsolideerde nettowinst steeg van 20,5 miljoen euro naar 185,9 miljoen euro.
  • De waarde van de verzekerde transacties steeg met 6,5% ondanks een daling van het premievolume met 7%.
  • De transacties met kmo’s blijven gestaag toenemen door de lancering van nieuwe producten.
  • Met de kapitaalverhoging bij Credendo – Single Risk komt Credendo tegemoet aan de toenemende globale vraag naar bescherming tegen geopolitieke risico’s.

Landenrisico’s: upgrades en downgrades

Ondanks de globale gunstige conjunctuur voor de wereldeconomie, waren er voor het politieke risico op korte termijn minder upgrades dan downgrades. De meeste downgrades werden echter opgetekend gedurende het eerste kwartaal van 2017, meer bepaald in Sub-Sahara-Afrika waar 14 landen een slechtere rating kregen. Dit is vooral te wijten aan de problemen in de CFA-frankzone omdat de liquiditeit en de macro-economische toestand er snel achteruit gingen als gevolg van de gedaalde grondstofprijzen de voorbije jaren. Toch kende de regio nog 3 upgrades. Azië was met 6 upgrades de regio met de meeste upgrades, en noteerde daarnaast 3 downgrades. In Latijns-Amerika waren er 5 downgrades tegenover 3 upgrades, terwijl het Gemenebest van Onafhankelijke Staten 4 upgrades kende en slechts 1 downgrade. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika bleef de situatie relatief stabiel: 2 upgrades en 1 downgrade.

Er zijn enkele onzekerheden die het huidige positieve momentum in het gedrang kunnen brengen zoals een vertraging van de Chinese groei, de volatiliteit van de grondstofprijzen, wijzigingen in de positieve perceptie van de investeringsrisico’s, geopolitieke ontwikkelingen en het handelsprotectionisme.

Wat de geopolitieke ontwikkelingen betreft, denken we in eerste instantie aan het Midden-Oosten. Er is de opzegging van het nucleair akkoord met Iran door de Verenigde Staten. Voorts is er de toenemende politieke spanning tussen Iran en Saudi-Arabië, die leidde tot een blokkade van Qatar door Saudi-Arabië en zijn bondgenoten. Anderzijds nam de spanning rond Noord-Korea af door de topontmoeting tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De protectionistische politiek van de Amerikaanse president Trump laat zich nu reeds voelen met de verhoging van de invoertarieven op staal en aluminium. Een verdere escalatie kan leiden tot een handelsoorlog en zou de wereldhandel kunnen terugdringen. Vorig jaar nam de wereldhandel voor het eerst in zes jaar opnieuw meer toe dan de groei van de wereldeconomie.

Een ander gevaar komt van de sterk stijgende overheidsschuld in alle regio’s van de wereld sinds 2014, maar voornamelijk in Sub-Sahara-Afrika (schuld steeg van 32,2% van het bbp tot ongeveer 45% eind 2017) en het Midden-Oosten en Noord-Afrika (van 26,6% tot 42,3%).

Resultaten van Credendo

“In 2017 waren er enkele trends die positief waren voor Credendo. Ten eerste was er de verbetering van de netto-schaderatio voor de groep tot 25% in 2017. Daarnaast merkten we een sterke stijging van het aantal exporterende kmo-klanten in België die we bijstaan, zodat onze gestage groei bij de kleinere bedrijfsklanten sinds 2015 gehandhaafd bleef”, aldus Dirk Terweduwe, Group Chief Executive Officer. “Vervolgens zagen we ook een stijging met 4% van de inkomsten uit de globale omzetpolissen op korte termijn, en dit in een verzekeringsmarkt die toch moeilijk blijft”, gaat Dirk Terweduwe verder. Dit resulteerde in een mooi nettoresultaat.

Kerncijfers 2017:

  • De geconsolideerde nettowinst steeg van 20,5 miljoen euro naar 185,9 miljoen euro.
  • De groep verzekerde transacties voor in totaal 85 miljard euro, wat een stijging van 5 miljard euro betekent vergeleken met 2016.
  • Credendo inde vorig jaar 342 miljoen euro aan premies.
  • Het eigen vermogen steeg met 177 miljoen euro naar 2,57 miljard euro en er is geen schuld.
  • De geografische spreiding van de uitstaande risico’s over de diverse continenten is als volgt: Europese Unie: 31%; Azië: 23%; Afrika: 16%; andere Europese landen: 15%; Centraal- en Zuid-Amerika: 10%; Noord-Amerika: 4%; Oceanië: 1%.

Credendo behoudt de focus op de klant

De risicoanalyses werden verder uitgebouwd door een nieuw instrument dat het sectorrisico nog beter integreert in het evaluatieproces voor de debiteurenrisico’s. Dit versterkt de kwaliteit van de diverse publicaties die Credendo maakt ten behoeve van de klant: Risk Monthly, Risk Insight, Country Risk Update, Sector Risk Report.

Kmo’s krijgen al jaren specifieke ondersteuning van Credendo dankzij de oplossingen voor de financiering van hun buitenlandse handel. De forfaiting en het koperskrediet Credendo zijn ideale oplossingen voor Belgische exporteurs om contracten af te sluiten met klanten in de opkomende economieën door hen tegelijkertijd met de hulp van Credendo betalingsuitstel te geven.

Een ander voorbeeld dat Credendo niet stilstaat, is de lancering van een nieuw borgstellingsproduct, Credendo Surety Booster, waarbij de makelaars en klanten via een onlineplatform gemakkelijk aanvragen kunnen doen voor hun uit te geven borgstellingen en ook snel antwoord krijgen. Het is sinds kort van toepassing in Duitsland, maar zou geleidelijk aan ook in andere landen geïntroduceerd worden, te beginnen met België.

Tot slot heeft Credendo het kapitaal van haar dochteronderneming Credendo – Single Risk verhoogd met 40 miljoen euro. “De verhoging is bedoeld om zakelijke opportuniteiten aan te grijpen die zich voordoen binnen de single-risk-business of die voortvloeien uit de toenemende globale vraag naar bescherming tegen geopolitieke risico’s”, aldus Dirk Terweduwe. Op die manier versterkt Credendo ook haar Europese netwerk.

Perscontact

Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33