• Van 23 tot 30 juni vindt er een economische missie plaats onder leiding van HKH Prinses Astrid. Samen met een kleine honderd Belgische ondernemingen reist zij af naar Argentinië en Uruguay.
  • Voor veel Belgische kmo’s is Latijns-Amerika nog steeds relatief onbekend terrein. Binnen de Europese Unie staat België pas op de 6e plaats voor de export naar Argentinië (6,5%) en op de 7e plaats voor de export naar Uruguay (6,9%).
  • Verschillende landen in de regio bieden echter mooie handelsopportuniteiten. Deelnemende bedrijven kunnen tijdens deze missie dan ook andere ondernemingen ontmoeten die de Argentijnse en Uruguayaanse markt met succes betreden hebben, en zelf ontdekken welke opportuniteiten het land te bieden heeft op vlak van zakendoen en investeren.
  • De experts van Credendo (het vroegere Delcredere) benadrukken dat het uiterst belangrijk is om deze markten goed voorbereid aan te boren.

Argentinië: macro-economische onevenwichten ondanks overgang naar meer orthodox beleid

Risicofactoren en vooruitzichten

Argentinië is de derde economie van Latijns-Amerika. Het land is rijk aan natuurlijke hulpbronnen maar bevindt zich ook in een vrij moeilijke politieke en economische situatie. “De verkiezing van president Mauricio Macri eind 2015 betekende het plotse einde van 12 jaar kirchneristisch populisme, en zorgde begin 2016 voor een schuldregeling met de debiteuren van Argentinië. Het ziet er dus naar uit dat het land de pagina van zijn uitsluiting van de internationale markten heeft omgeslagen. Maar ondanks alle inspanningen presteert de economie nog niet helemaal zoals de regering het verwacht”, verklaart Nabil Jijakli, Group Deputy CEO van Credendo.
 
Gezien de huidige politieke situatie, plaatst Credendo het politieke risico voor de korte termijn in categorie 4/7. Terwijl de stijging van de deviezenreserves een positieve impact heeft op de liquide middelen, baart de snelle toename van de kortetermijnschuld wel zorgen. Voor de (middel)lange termijn plaatst de kredietverzekeraar het politieke risico in categorie 5/7. De hoge rentevoeten en inflatie, de sterke depreciatie van de peso en het relatief moeilijke zakenklimaat zijn dan weer voldoende reden om Argentinië voor het commerciële risico in categorie C te plaatsen.

Drie risico’s om in het oog te houden

De experts van Credendo zien drie risico’s op vertraging die als een donkere wolk boven de economische perspectieven hangen. Het eerste risico betreft het tekort op de lopende rekening. Dat is de laatste jaren toegenomen en zal dit jaar waarschijnlijk nog verslechteren tot -5,1% van het bbp. De redenen daarvoor zijn de ernstige droogte die de soja-export in de war stuurt – terwijl soja als belangrijkste exportproduct voor ongeveer 20% van de inkomsten op de lopende rekening zorgt – en de stijging van de olieprijs. Ook de volgende jaren wordt verwacht dat het gat nog dieper zal worden, tot -6% van het bbp. Dit dan weer omwille van de vertraging van de Chinese economie, de relatief zwakke prijsvoorspellingen voor de belangrijkste exportproducten en de import van investeringsgoederen.
 
Het tweede risico schuilt in de snelle toename van de buitenlandse schuld. Die is nog aan de matige kant ten opzichte van het bbp (ongeveer 36% van het bbp eind 2017), maar met ongeveer 300% toch vrij hoog ten opzichte van de inkomsten op de lopende rekening. Bovendien zullen de buitenlandse-schuldratio’s snel de hoogte in gaan om drie redenen: het tekort op de lopende rekening, het begrotingstekort, en de val van de peso.
 
Tot slot is er nog de hoge inflatie waarmee het land te kampen heeft. Argentinië kent momenteel, na Venezuela, zelfs de hoogste inflatie van Latijns-Amerika. Nadat ze in 2017 fel afnam, zou ze dit jaar nog iets hoger dan 20% zijn, wat toch vrij hoog blijft.

Uruguay: toonbeeld van economische en politieke stabiliteit

Risicofactoren en vooruitzichten

“Uruguay is een toonbeeld van politieke en economische stabiliteit in de regio, met een positief zakenklimaat. Het land laat al 15 jaar lang een positieve bbp-groei optekenen en sinds kort is er een overschot op de lopende rekening. De hoge buitenlandse schuld en de hoge overheidsschuld blijven de belangrijkste zwaktes van het land”, verklaart Nabil Jijakli. Rekening houdend met de stabiele politieke situatie en de veerkrachtige economie, plaatst Credendo het politieke risico in categorie 3 van 7 voor de korte en de (middel)lange termijn.
 
Het zakenklimaat is er het afgelopen jaar sterk op vooruitgegaan. De betere groeiperspectieven, het saldo op de lopende rekening en de betere toegang tot kredieten zorgen er, in combinatie met een matige inflatie, voor dat Credendo Uruguay voor het systemisch commercieel risico in de laagste risicocategorie indeelt (A op een schaal van A tot C).
 
Over het algemeen zijn de vooruitzichten stabiel, maar ze blijven kwetsbaar voor schokken van buitenaf aangezien de economie van het land zo open is. Die mogelijke schokken hebben voornamelijk betrekking op de opkomst van het handelsprotectionisme op wereldschaal, op het herstel van de olieprijs en op de lage exportprijzen. Op nationaal vlak worden er voortdurend belangrijke inspanningen geleverd om de overheidsfinanciën weer gezond te maken.

Het aanhoudende begrotingstekort in toom houden om de overheidsschuld houdbaar te houden

Het begrotingstekort is de laatste jaren gestegen. Door de overheidsfinanciën weer gezond te maken, zou de overheidsschuld ook houdbaar moeten blijven. Begin jaren 2000 bereikte de overheidsschuld een hoogtepunt, waarna ze een sterke terugval kende. Eind 2017 bedroeg ze zo’n 66% van het bbp. De voorbije vijf jaar is ze echter weer toegenomen doordat ook het begrotingstekort groter werd. Om het tekort de komende jaren weer te kunnen terugdringen, zou de overheidsschuld stabiel moeten blijven rond de 65% van het bbp.

Positieve groei en gediversifieerde economie

Zelfs de globale economische crisis van 2008 en, recenter, de recessie die in 2016 Brazilië en Argentinië trof, konden de positieve groei van Uruguay niet stoppen. Het land behoort al sinds 2004 tot de sterkst groeiende economieën van Zuid-Amerika. In 2018 laat het land voor het 15e jaar op rij economische groei optekenen. De komende jaren kan de groei wel ietwat afremmen tegenover de laatste tien jaar. Momenteel bedraagt hij echter meer dan 4% en het ziet ernaar uit dat hij wel sterk zal blijven (rond de 3%) onder impuls van een geplande investering in de spoorweginfrastructuur. ‘s Lands economie is op dit moment relatief gediversifieerd, met toerisme, vlees en fabricaten als belangrijkste exportproducten. Bovendien waagt Uruguay zich nu ook aan enkele nieuwe sectoren zoals audiovisuele en softwarediensten.
 
Deze missie is bovendien het ideale moment om enkele mooie projecten van Uruguay en België, zoals dat van AMB SA, onder de aandacht brengen. De Belgische onderneming AMB SA zal tijdens de missie namelijk een contract tekenen met de Uruguayaanse onderneming Trenal voor de levering en installatie van 2 machines van het type Ecosteryl 250 voor de verwerking van medisch afval. Credendo zal niet alleen de transactie verzekeren, maar de Uruguayaanse klant ook een financiering van 4 jaar bieden om de machines te kunnen betalen.

Argentinië en Uruguay: twee zeer verschillende markten mét potentieel

“De Belgische ondernemingen beginnen stilaan het economisch potentieel van Latijns-Amerika te ontdekken. Argentinië en Uruguay zijn twee erg verschillende markten, maar ze hebben beide heel wat te bieden op vlak van zakendoen. Het zijn geen gemakkelijk te betreden markten, maar daar tegenover staat wel een heel arsenaal aan opportuniteiten voor bedrijven uit verschillende sectoren. Om er met succes activiteiten te kunnen uitbouwen, moet men zich goed laten adviseren en goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt op economisch, sociaal en politiek vlak”, aldus Nabil Jijakli.

Perscontact
Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33