Analyse Credendo: “China blijft interessante regio, maar opgepast voor structurele economische vertraging en toenemende risico’s”

Van 17 tot 22 november trekt een Belgische handelsmissie van meer dan 630 deelnemers naar China. De missie onder leiding van HKH Prinses Astrid is daarmee de grootste tot op de dag van vandaag. Belgische bedrijven tonen duidelijk interesse in de opportuniteiten die Azië en China in het bijzonder kunnen bieden. “Maar toch is enige voorzichtigheid geboden, want de handelsoorlog met de VS en de sterk stijgende binnenlandse schuld wegen er op de groei”, stellen de experts van kredietverzekeraar Credendo, die financiële oplossingen, informatie en advies biedt voor exporterende ondernemingen.

Naar goede gewoonte heeft Credendo een landenstudie over China klaar, waarin ze de politieke en economische situatie in het land onder de loep heeft genomen, zowel op korte als langere termijn. De belangrijkste conclusies uit die studie luiden:

  • De handelsoorlog en globale onzekerheid ondermijnen het vertrouwen en de reële bbp-groei.
  • Fiscale stimuli, hogere kredietverlening door de banken en waardevermindering van de munt (RMB) hebben de economische schade voorlopig weten te beperken.
  • Schuldafbouw blijft een prioriteit. De binnenlandse schuld zal nog sterk stijgen en zal de groei op de lange termijn beperken.

Indrukwekkende cijfers

China heeft de grootste afzetmarkt ter wereld met bijna 1,4 miljard consumenten en een middenklasse van meer dan 400 miljoen en de extreme armoede is er zo goed als verdwenen. Daarnaast kan het land uitpakken met een groei van gemiddeld 10% tussen 1980 en 2018 en het bbp in USD vermenigvuldigde zich met 37. De gezonde overheidsfinanciën hebben China tot een sterke internationale kredietverstrekker gemaakt. Het is bovendien de grootste exporteur van goederen en diensten en het tweede grootste land op het vlak van handel van goederen en diensten.  Dit alles maakt van China een uiterst geschikt land om naar te exporteren, ook omdat het land hun economisch model verder laat evolueren naar een diensteneconomie en de binnenlandse consumptie gestimuleerd wordt.

Zakt de groei volgend jaar onder de 6%?

De jongste jaren kent China echter moeilijke tijden als gevolg van het handelsconflict met de Amerikaanse president Trump. De beslissing van de VS om de importheffingen op alle Chinese importgoederen te verhogen, heeft geleid tot een sterke economische vertraging. Verwacht wordt dat de reële bbp-groei zal dalen van 6,6% in 2018 naar 6,2% in 2019 en mogelijk onder de 6% in 2020, als de wereldwijde economie verder verzwakt. Hoewel er nog steeds een aantal sterke prestaties worden genoteerd, hebben de Chinese industrie, private consumptie en export allen te lijden onder de handelsoorlog en daling van de wereldwijde vraag. Als gevolg hiervan daalt ook het vertrouwen.

Impact groeivertraging voorlopig getemperd

De Chinese overheid heeft een reeks maatregelen genomen om de impact van de economische terugval te beperken. De banken hebben meer kredieten verleend, de rente op kortetermijnkredieten werd verlaagd en de RMB daalde met 4% in waarde tegenover de USD. Tegelijkertijd versoepelde de regering het kader voor buitenlandse investeringen in de financiële, bank en verzekeringssector. Dat moet de instroom van buitenlands kapitaal verhogen om zo een toekomstig tekort op de Chinese lopende rekening te kunnen financieren.

Credendo ziet toenemende risico’s

De Chinese markt biedt opportuniteiten voor Belgische bedrijven, toch ziet Credendo toenemende risico’s voor wie zaken wil doen in en met China. Zo blijft de binnenlandse schuld hoog en zorgwekkend. De schuld van niet-financiële ondernemingen en huishoudens stijgen allebei. De totale schuld wordt nu geraamd op 300% van het bbp. Dit zal de economische groei op middellange termijn onvermijdelijk afremmen.

Om de economie een boost te geven, zal ook het algemeen begrotingstekort van de Chinese overheid verder oplopen. Met 6,1% ligt dat in 2019 op het hoogste niveau in 25 jaar. Daarnaast moet Peking ook maatregelen nemen om maatschappelijke problemen aan te pakken, waaronder de snel verouderende bevolking en uitdagingen met betrekking tot de klimaatverandering. Ook deze twee risico’s vergen hervormingen en hoge investeringen.

Tot slot zijn er ook de spanningen in de Chinese periferie. Hongkong kent de langste en meest gewelddadige golf van protesten sinds het in 1997 door de Britten aan China werd overgedragen. Ook regionale spanningen met Taiwan zouden volgend jaar tot conflicten kunnen leiden.

Nabil Jijakli, Group Deputy CEO Credendo: “Onze conclusie is dat China vele opportuniteiten biedt voor Belgische ondernemingen, zowel op het vlak van lokale partnerships, investeringen als export. Maar we mogen ons niet blindstaren in dat optimisme. Er is een groeivertraging en de risico’s kunnen de komende jaren verder toenemen, wat toch tot voorzichtigheid noopt bij het nemen van beslissingen. Zich goed verzekeren om de risico’s maximaal te beperken, is aangewezen.”

De enorme spaarquote, het lichte overschot op de lopende rekening, en de sterke externe nettocrediteurspositie met stabiele en ruime deviezenreserves verklaren waarom Credendo het land in categorie 1 plaats (op een schaal van 1 tot 7 waarbij 1 de meest gunstige categorie is) voor het politieke risico op korte termijn. Dankzij de uitgebreide staatsactiva en een lage buitenlandse schuld, behoudt Credendo haar score voor het politieke risico op middellange termijn op 2/7.

Perscontact

Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33

Credendo

Credendo is aanwezig op het hele Europese continent en actief in alle segmenten van de kredietverzekering. Credendo biedt een gamma producten aan waarmee wereldwijd dekking wordt geboden: Belgische exportkredietverzekering, globale polis voor de dekking van Europese en niet-Europese kortetermijnrisico’s, single-riskverzekering, excess-of-loss- en top-up-dekking, borgstellingen en herverzekering. In 2018 heeft Credendo bijna 87 miljard aan internationale handel verzekerd en 329,7 miljoen euro aan premies geïnd. Credendo is de vierde grootste kredietverzekeringsgroep in Europa.

Ga voor meer informatie naar www.credendo.com of lees de volledige landenstudie in bijlage.

----