• Van 5 tot en met 11 november 2017 vindt in India een staatsmissie plaats. Dit is een gelegenheid voor de deelnemende ondernemingen om kennis te maken met andere bedrijven die in India gevestigd zijn en zakelijke opportuniteiten te ontdekken.
  • Voor Credendo, de Belgische kredietverzekeringsexpert en vierde grootste kredietverzekeraar van Europa, is India een belangrijke markt met grote troeven die reële kansen biedt voor Belgische exportbedrijven.
  • Ondanks een algemeen positief beeld op macro-economisch vlak en een duurzame politieke stabiliteit, heeft Credendo drie risico's geïdentificeerd die de groei kunnen afremmen: de slechte gezondheid van de bankensector, de hoge schulden van bepaalde ondernemingen en de fragiele overheidsfinanciën. De experten van Credendo raden Belgische exporteurs dan ook aan om zich te laten omringen door bekwame adviseurs en zich grondig voor te bereiden alvorens deze markt te betreden.

Na een periode met sterke groeicijfers is de groei van India vertraagd. Sinds eind 2016 hebben twee interne schokken deze vertraging in de hand gewerkt. Het chaotische demonetisatiebeleid in november vorig jaar en de onzekere overgang naar de goederen- en dienstenbelasting in juli van dit jaar hebben geleid tot een tijdelijke verstoring van de economische activiteit. Ook de slechte toestand van de bankensector, de aanzienlijke schuldenlast van bedrijven in bepaalde sectoren en de onevenwichtige overheidsfinanciën zetten een rem op de groei. De impact van de bovenvermelde schokken zou de komende maanden echter moeten wegebben, wat ruimte biedt voor optimisme over de economische vooruitzichten op middellange en lange termijn.

“India zal blijven profiteren van gunstige economische omstandigheden. Met name de lage olieprijzen hebben bijgedragen tot een daling van de inflatie tot het laagste niveau van de voorbije tien jaar. Daarnaast is het land dankzij zijn grote binnenlandse markt minder kwetsbaar voor een onzekere wereldwijde conjunctuur. Tot slot zorgen de politieke stabiliteit en het hervormingsproces voor een extra boost", aldus Nabil Jijakli, Group Deputy CEO van Credendo. Dat proces zou trouwens moeten voortduren tot 2024, aangezien premier Modi favoriet is om zichzelf op te volgen in 2019 en volgend jaar waarschijnlijk een meerderheid in het parlement zal behalen. De hervormingsgezinde en ondernemingsvriendelijke houding uit zich in een verbetering van het bedrijfsklimaat, in vertrouwen bij beleggers wegens de gestage stijging van de directe buitenlandse investeringen, en in een sterkere roepie. Dit verklaart waarom de experten van Credendo het commerciële risico van India in categorie B (op een schaal van A tot C) hebben ingedeeld. Wat het politieke risico op middellange en lange termijn betreft, wordt het land door Credendo in categorie 3/7 ingedeeld1. Het politieke risico op korte termijn krijgt een beoordeling van 2/7, dankzij de verdere versterking van de externe liquiditeit.

Drie risico's dreigen de groei af te remmen

Ondanks een over het algemeen positief beeld op macro-economisch vlak zijn er drie risico's geïdentificeerd die de groei kunnen vertragen en een schaduw kunnen werpen op de economische vooruitzichten.

Het grootste risico heeft te maken met de gezondheid van de bankensector, vooral handelsbanken in handen van de overheid. Deze sector is kwetsbaar voor hoge en steeds meer noodlijdende activa.

Het tweede risico is een rechtstreeks gevolg van het probleem van slechte leningen in handen van de staatsbanken en van de hoge schulden van ondernemingen, vooral in de infrastructuursector. Beide risico's hebben een negatieve impact op het aanbod van en de vraag naar krediet. Het demonetisatiebeleid, met zijn nadelige impact op de economische activiteit, heeft deze situatie nog verergerd. Dit heeft geleid tot een monetaire big bang in een nog grotendeels informele economie die steunt op contant geld, gaande van de landbouw en de industriële productie tot de consumptie van huishoudens. Het leidde tot een daling van de bbp-groei naar een ondanks alles nog steeds respectabele 7,1% in het fiscale jaar 2016 (tegenover 8% tijdens het boekjaar 2015).

Een derde sinds lang bestaand risico schuilt in de zwakke overheidsfinanciën, die gekenmerkt worden door een kleine belastinggrondslag en hoge rentelasten op de overheidsschuld.

Algemeen bemoedigende vooruitzichten op middellange en lange termijn, versterkt door hervormingen

De positieve economische vooruitzichten voor India op middellange en lange termijn worden gevoed door gunstige economische voorwaarden zoals de lage olieprijzen en de inflatie, die met een percentage onder 4% op het laagste niveau in tien jaar ligt, waardoor de rente kon worden verlaagd. De betalingsbalans staat er goed voor, met een betere beheersing van het tekort op de lopende rekening. Dat is te danken aan de goedkopere invoer van olie – een zegen voor een grote netto-invoerder van olie – en aan een toename van de dienstenuitvoer. Een ander aspect dat zorgt voor een voornamelijk positieve stemming op de middellange en lange termijn, is de hervormingsgezindheid van premier Modi.

“India is een markt waar ondernemingen met een internationale focus niet mogen ontbreken. Het is een groeimarkt die echte kansen biedt. Even groot als de uitdagingen zijn de voordelen die buitenlandse ondernemingen kunnen halen uit de handel met deze economische grootmacht. Om er succesvol te kunnen ondernemen, moet men zich echter met goede adviseurs omringen en is een goed inzicht in de economische, maatschappelijke en politieke kwesties van India onontbeerlijk. Ondernemingen moeten dan ook voorzichtig blijven wanneer ze deze markt betreden, en zich grondig voorbereiden, want het risico op achterstallige betaling en niet-betaling is er groter. Het is op dat gebied dat wij als kredietverzekeraar een rol te vervullen hebben", besluit Nabil Jijakli.

Perscontact

Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33

1 Op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 de minst gunstige categorie is.