• Credendo publiceert haar jaarverslag en onthult uitstekende cijfers voor 2019. Het operationeel resultaat van de groep steeg met 22% tot 46,5 miljoen euro. Dankzij een uitzonderlijk financieel resultaat van 229 miljoen euro behaalde de maatschappij een geconsolideerde winst van 270 miljoen euro.
  • Credendo versterkte in 2019 haar steun aan kmo’s. Ze verhoogde haar capaciteit voor directe financiering met 50% en lanceerde een blockchain-platform voor een geautomatiseerd beheer van borgtochtaanvragen voor bedragen tot 2,5 miljoen euro.
  • Het eerste kwartaal van 2020 werd niet beïnvloed door de covid-19-crisis. 
  • In de context van de gezondheidscrisis heeft Credendo verschillende initiatieven genomen om de Belgische ondernemingen te steunen. Zo bracht ze een nieuwe financiële garantie op de markt, de ‘Credendo Bridge Guarantee’, en werkte een herverzekeringsprogramma uit voor rekening van de Staat, waardoor private kredietverzekeraars hun kredietlimieten aan ondernemingen kunnen behouden. 

Uitstekend jaar 2019 maar ongeziene uitdagingen voor 2020

Credendo kende een uitstekend jaar 2019 en boekte een geconsolideerde recordwinst van 270 miljoen euro. Deze winst biedt een buffer om de uitdagingen van 2020 aan te gaan. Tot nu toe werden de operationele resultaten van Credendo voor het eerste kwartaal niet beïnvloed door de covid-19-crisis maar iedereen weet dat 2020 extreem moeilijk zal zijn voor de bedrijven en dat kredietverzekeraars voor serieuze uitdagingen zullen staan. In deze ongeziene context zal Credendo haar rol ter ondersteuning van de economie blijven vervullen.

Landenrisico’s: toenemende spanningen op handels- en geopolitiek vlak in 2019

2019 werd gekenmerkt door een stijging van de handelsspanningen en geopolitieke spanningen wereldwijd. De Verenigde Staten dreven de handelsspanningen met China op de spits, wat grotendeels heeft bijgedragen tot een vertraging van de Chinese groei tot 6,1% (het laagste percentage sinds 1990). Maar ook de Europese Unie bleef niet gespaard. 

Op geopolitiek vlak had Azië met heel wat schokken te kampen. De regionale spanningen lopen opnieuw op in het Midden-Oosten door de druk van de VS op Iran. Verder ontstonden er zowat overal ter wereld ongekende populaire demonstraties tegen de economische situatie, corruptie en de inefficiëntie van de politieke elites. Tot slot brachten de klimaatmarsen over de hele wereld heel wat mensen op de been. 

Deze toenemende spanningen reflecteren zich ook in de landenratings van Credendo: voor het landenrisico op korte termijn werden bijna evenveel landen gedowngraded (20) als geüpgraded (18). Voor het middellangetermijnrisico werden 13 landen gedowngraded en 8 geüpgraded dankzij de veerkracht van olie-exporterende landen die groter bleek te zijn dan verwacht.

Kerncijfers 2019

Ondanks een minder maar nog steeds gunstig economisch klimaat, inde Credendo 7% meer brutopremies dan in 2018 en kwam zo uit op 343,7 miljoen euro. De waarde van de verzekerde transacties daalde licht tot 84,6 miljard euro

Doordat er minder claims dienden te worden uitbetaald en er meer geld gerecupereerd kon worden, kon de loss ratio teruggebracht worden tot 40,8%.

“Credendo kan terugblikken op een uitstekend jaar 2019 met een operationeel resultaat van de groep dat met 22% steeg tot 46,5 miljoen euro. Dankzij het herstel van de financiële markten in 2019 liet Credendo ook een uitzonderlijk financieel nettoresultaat van 229 miljoen euro optekenen”, aldus een tevreden Dirk Terweduwe, Group Chief Executive Officer van Credendo. “De geconsolideerde winst komt zo uit op 270 miljoen euro, een marge voor de zware uitdagingen van 2020.” 

Het geconsolideerde eigen vermogen bedraagt 2,81 miljard euro en Credendo heeft geen schulden. De moedermaatschappij, Credendo – Export Credit Agency, geniet een AA-rating van S&P Global.

De geografische spreiding van de risico’s over de diverse continenten is als volgt: Europese Unie: 32,2%; Azië: 26,9%; Afrika: 17,3%; andere Europese landen: 10,2%; Centraal- en Zuid-Amerika: 9,5%; Noord-Amerika: 3,2%; Oceanië: 0,6 %

2019: richting een CO2-neutraal beleid, met een focus op kmo’s en innovatie 

“In 2019 keurden we een toekomstgericht beleid over maatschappelijk verantwoord ondernemen goed. Credendo wil rekening houden met haar impact op het milieu, de maatschappij en de economie. Via dit beleid willen we ons besluit kracht bijzetten om duurzame en verantwoorde bedrijfsgewoontes te ondersteunen. Onder deze nieuwe impuls kreeg de hoofdzetel van Credendo bijvoorbeeld het ‘CO2 neutral label’”, vervolgt CEO Dirk Terweduwe.

Daarnaast focusten we onze ontwikkelingen in 2019 op de ondersteuning van de Belgische kmo’s. Aan de ene kant deden we aanpassingen om tegemoet te komen aan de stijgende vraag van de kmo’s. Zo verhoogde Credendo haar capaciteit voor directe financiering met 50%. Bovendien werden de maximumbedragen voor de forfaiting en het koperskrediet Credendo verhoogd van 5 naar 8 miljoen euro om een gat in de markt te dichten. Commerciële banken zijn immers niet altijd bereid om dit soort financiering op zich te nemen en op deze manier kunnen meer kmo’s een beroep doen op het forfaiting-product en het koperskrediet Credendo. Aan de andere kant heeft Credendo haar inspanningen op het vlak van digitalisering verdergezet. Zo lanceerde de maatschappij via haar innovatiecentrum AREA 42 een blockchain-platform dat kmo’s de mogelijkheid biedt om hun borgtochtaanvragen voor bedragen tot 2,5 miljoen euro automatisch te beheren.

Belgische bedrijven blijven ondersteunen om de sombere economische toekomstperspectieven te trotseren 

De wereldeconomie krijgt het de laatste maanden zwaar te verduren en dit zal nog een tijdje duren door de plotse en ongeziene schok die de covid-19-pandemie heeft veroorzaakt. Het IMF verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 3% zal krimpen, wat niet alleen de grootste krimp is, maar ook de eerste keer sinds de Grote Depressie in 1930 dat zowel geïndustrialiseerde landen als opkomende landen in recessie zijn. “Credendo wil echter haar rol als betrouwbare handelspartner blijven vervullen en helpt Belgische exporteurs deze crisis door te komen door een nieuwe financiële garantie aan te bieden, de ‘Credendo Bridge Guarantee’. Deze garantie dekt overbruggingskredieten die de banken toekenden aan Belgische ondernemingen die internationaal actief zijn, voor maximaal één jaar. Credendo dekt in dit kader 80% van het risico van de bank met een plafond van 10 miljoen euro per onderneming. Daarnaast ontwikkelde Credendo een nieuw herverzekeringsprogramma voor rekening van de Staat waardoor private kredietverzekeraars hun kredietlimieten aan ondernemingen kunnen behouden. Deze twee initiatieven zijn momenteel ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd", besluit Dirk Terweduwe.

Perscontact
Nabil Jijakli
Group Deputy CEO 
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33