Credendo publiceert jaarverslag 2016 en bewijst een betrouwbare exportpartner te zijn

  • Evaluatie van de landen: meer downgrades dan upgrades;
  • Credendo inde vorig jaar 370 miljoen euro aan premies;
  • Het balanstotaal overschreed voor de eerste maal 4 miljard euro;
  • Focus op hoge klantenservice met een nieuwe groepsstructuur en website, en het actieplan ‘Get Ready’.

Landenrisico’s: upgrades en downgrades

De laatste jaren bleek de wereldeconomie zich in troebel water te bevinden en dat was in 2016 niet anders. Dit blijkt ook uit de cijfers van Credendo met maar liefst 25 downgrades en slechts 5 upgrades voor de politieke risico’s op middellange termijn. Vooral de lage grondstofprijzen speelden de landen die deze exporteerden parten, en zeker indien zij, zoals de meeste oliestaten, niet over de nodige diversificatie in hun inkomsten beschikten. Voor landen die grondstoffen importeren, zoals India en Marokko, waren de lage prijzen een zegen. Zij zagen hun lopende rekeningen verbeteren en konden hun oliesubsidies verminderen waardoor ook hun openbare financiën verbeterden.

Na een slecht 2015 zag Credendo in de kortetermijnrisico’s meer opportuniteiten met 26 upgrades en slechts 15 downgrades. Bijna alle regio’s, behalve het Midden-Oosten en Noord-Afrika, gingen erop vooruit.

Daarnaast zorgden de stijging van de schuld in opkomende landen, de Brexit, de nieuwe president van de Verenigde Staten en het terrorisme in Turkije en Sub-Sahara Afrika voor heel wat ongerustheid op de markten. Maar er is ook goed nieuws te melden: Azië bleek opnieuw de meest robuuste regio te zijn waarbij Myanmar opviel. Het land kreeg voor het eerst een upgrade van Credendo dankzij zijn democratisch verkozen regering en de lopende hervormingen.

De economische en politieke situatie voor 2017 is nog onzeker doordat de gevolgen van enkele politieke schokken, waaronder de Brexit en de verkiezing van president Trump in de Verenigde Staten, nog af te wachten zijn. Ook de stijging van de interestvoeten die zich lijkt door te zetten en het conflict in het Midden-Oosten zorgen voor ongerustheid. Daarentegen klimmen de grondstofprijzen langzamerhand uit het dal en verwacht China een groei van 7%.

Resultaten van Credendo

“Exporteurs hebben ook in 2016 heel wat woelige waters moeten doorzwemmen en dit reflecteert zich ook deels in onze cijfers”, aldus Dirk Terweduwe, Group Chief Executive Officer. “Ondanks een stijging in het aantal schadedossiers, wist Credendo het jaar toch af te sluiten met een geconsolideerde winst van 20,5 miljoen euro, wat een stijging is van meer dan 11 miljoen euro in vergelijking met het jaar voordien”, gaat Dirk Terweduwe verder. “Credendo wil zich als betrouwbare exportpartner tonen door niet alleen in te zetten op meer personeel voor een persoonlijke aanpak, maar ook door schadedossiers uit te betalen in moeilijke economische en politieke situaties.”

Kerncijfers 2016:

  • Ondanks een negatief technisch resultaat en een stijging in het aantal schadedossiers, sloot Credendo het jaar af met een geconsolideerde winst van 20,5 miljoen euro;
  • De groep verzekerde transacties voor 80 miljard euro, wat een lichte achteruitgang van 4 miljard euro is vergeleken met 2015;
  • Credendo inde vorig jaar 370 miljoen euro aan premies;
  • Eigen vermogen steeg met 16 miljoen euro naar 2,392 miljard euro en er is geen schuld;
  • Het balanstotaal overschreed voor de eerste maal de drempel van 4 miljard euro.

Focus op hoge klantenservice

Na de eerste rebrandingcampagne in november 2013 waarbij voor het eerst de merknaam Credendo werd geïntroduceerd door toevoeging van ‘member of the Credendo Group’, gaan alle entiteiten van de groep sinds 1 januari 2017 verder onder één naam: Credendo. De verschillende entiteiten onderscheiden zich dus voortaan enkel nog door hun activiteiten. Het verdwijnen van de historische namen leidde dan ook tot een nieuwe groepsstructuur:

Een nieuwe website moet deze sterke groepsgeest benadrukken door van tien verschillende websites naar één website te gaan: www.credendo.com. Aangezien de focus ligt op een hoge klantenservice werd er voor de nieuwe website gewerkt rond een ‘product wizard’, zodat klanten direct naar het juiste product worden geleid. In ditzelfde kader werd het actieplan ‘Get Ready’ gelanceerd. Het plan loopt over drie jaar (van 2016 tot 2018) en is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van de groep. Dirk Terweduwe legt uit: “Het plan focust zich op vier pijlers: ten eerste zijn en blijven we actief in kredietverzekering en de verzekering van politieke risico’s. In het verlengde hiervan werd een nieuw product op de markt gebracht: het Koperskrediet Credendo. Daarnaast willen we ook onze geografische aanwezigheid versterken en zetten we sterk in op nieuwe IT-systemen die uiterst belangrijk zijn om onze ‘operational excellence’ te verbeteren. Ten vierde werden er ook specifieke actieplannen opgesteld per entiteit en per departement, en werden prestaties duidelijker meetbaar door te werken op basis van objectieven. De komende jaren beloven dus nog uiterst uitdagend en boeiend te worden, maar dit alles om ons hoogste niveau van klantenservice te bereiken.”

Perscontact

Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33

DOCUMENTATIE

Annual Report, 2016
Download