• Van 22 tot en met 25 oktober 2017 vindt er een economische missie onder leiding van HKH Prinses Astrid plaats in Ivoorkust, gevolgd door een missie naar Burkina Faso georganiseerd door BIE. De missie geeft de deelnemende ondernemingen de kans om andere bedrijven te ontmoeten die in deze landen gevestigd zijn en om nieuwe zakenkansen te ontdekken.
  • Credendo, de Belgische expert in kredietverzekering en 4e Europese kredietverzekeraar, beschouwt deze twee markten als veelbelovend. Ze bieden heel wat opportuniteiten voor Belgische exporteurs die er hun activiteit willen uitbouwen.
  • De experts van Credendo, die eveneens meereizen met de missie, raden de Belgische bedrijven wel aan om zich goed voor te bereiden voordat ze op deze markten voet aan wal zetten.

Ivoorkust: terug naar het succesverhaal?

Risicofactoren en vooruitzichten

Na jaren van politieke instabiliteit is de Ivoriaanse groei tegenwoordig weer veelbelovend. Het land is opnieuw aantrekkelijker door een gestage verbetering van de politieke stabiliteit, de monetaire stabiliteit, zwakke inflatie, de relatief gediversifieerde economie en de geleidelijke verbetering van het zakenklimaat. Dankzij dit alles is de Ivoriaanse economie weer uit het slop geraakt en heeft ze zich ontpopt tot een veelbelovende markt. Toch verloopt het herstel na de oorlog te traag, wat een belangrijk risico vormt. De recente militaire muiterij en burgerlijke onlusten brachten aan het licht welke onvrede er broeide en hebben het imago van de regering aangetast. Momenteel blijft Credendo behoedzaam en plaatst ze het politieke risico op (middel)lange termijn in categorie 61, zelfs al is de kans klein dat het terug tot een algemene burgeroorlog zal komen. Ondanks die voorzichtige classificatie, zijn de macro-economische indicatoren er wel op vooruitgegaan en zijn de vooruitzichten bemoedigend sinds Ivoorkust zich weer bij de landen met de sterkste groei in Sub-Sahara-Afrika mag rekenen.

Als grootste cacao-exporteur ter wereld, had Ivoorkust op het vlak van fiscale opbrengsten en exportinkomsten zwaar te lijden onder de daling van de internationale cacaoprijs tijdens het seizoen 2016-2017. “Door het wereldwijde overaanbod zouden de cacaoprijzen op middellange termijn getemperd moeten blijven. Naast schokken in de handelsvoorwaarden, kunnen ook ongunstige weersomstandigheden de landbouweconomie onder druk zetten. Om die risico’s te beheersen en een duurzame, meer inclusieve groei op te wekken, zal de Ivoriaanse economie zich moeten blijven inspannen voor meer diversificatie en de toegevoegde waarde van haar export moeten opkrikken”, aldus Nabil Jijakli, Group Deputy CEO van Credendo.

Bovendien verklaren kwesties zoals corruptie, juridische onzekerheden en een – beterend maar toch nog – complex zakenklimaat waarom het systemisch commercieel risico in categorie C zit (op een schaal van A tot C met C als slechtste categorie).

Een zakenklimaat in volle verandering

Sinds de politieke stabiliteit verbeterd is, is Ivoorkust een van de meest welvarende economieën in Sub-Sahara-Afrika geworden. Drie jaar op rij behaalde het land een bbp-groei van ongeveer 9% en volgens de voorspellingen zou het cijfer verder rond de 7% blijven schommelen. Ivoorkust zit dus duidelijk nog boven het regionaal gemiddelde. De economische groei wordt aangedreven door investeringen in de infrastructuur, landbouw en mijnbouw, terwijl de huishoudelijke consumptie een ware heropleving doormaakt. “Investeerders worden aangemoedigd door de politieke stabilisatie, een groeiende middenklasse en hervormingen ter verbetering van het Ivoriaanse zakenklimaat. Tussen 2013 en 2017, wist Ivoorkust zijn positie in de de ‘Ease of Doing Business'-ranking van de Wereldbank te verbeteren van de 177e (op 189 landen) naar de 142e plaats”, vervolgt Nabil Jijakli.

Burkina Faso: positieve groeivooruitzichten

Risicofactoren en vooruitzichten

Burkina Faso is een kleine en fragiele economie met over het algemeen stabiele vooruitzichten. De groeiverwachtingen zijn gunstiger geworden sinds het na een turbulent democratiseringsproces tot politieke stabiliteit kwam. Het voorzichtige macro-economische beleid van de regering heeft geholpen om een houdbare buitenlandse financiële positie te behouden. De goudexport leeft weer op terwijl de lage internationale olieprijzen de importkosten temperen. Bovendien wordt verwacht dat de landbouwproductie van Burkina Faso zal blijven toenemen, en dan met name de katoenproductie. De belangrijkste risico’s die een bedreiging vormen voor het kleine West-Afrikaanse land zijn gelinkt aan de onveiligheid in de regio die te kampen heeft met een toenemende jihadistische activiteit. Te weinig vooruitgang in de armoedebestrijding en slechte levensomstandigheden zouden bovendien de sociale spanningen weer kunnen doen aanwakkeren, wat mogelijk tot politieke instabiliteit leidt.
Door de zwakke macro-economische indicatoren classificeert Credendo Burkina Faso voor het MLT-risico in categorie 61. Het politieke risico op korte termijn wordt in categorie 51 geplaatst. Het erg complexe zakenklimaat, politieke inmenging in de rechtspraak en corruptiekwesties zijn factoren die ervoor zorgen dat het systemisch commercieel risico in categorie C zit.

Ambitieuze overheidsinvesteringen en herstellende goudinkomsten komen de economie ten goede

Burkina Faso behoort tot de ‘minst ontwikkelde landen’. Het land heeft een kleine landbouweconomie die afhankelijk is van inkomsten uit de goud- en katoenexport. Daarnaast is het voor de financiering van zijn importkosten erg afhankelijk van donorsteun en multilaterale steun. Het ambitieuze ontwikkelingsplan PNDES (Plan National de Développement Économique et Social) van de overheid loopt van 2016 tot 2020. De bedoeling is om de groei te versnellen en armoede te verminderen door o.a. de stroomvoorziening en de transportinfrastructuur te verbeteren. Na twee zwakke jaren tijdens de politieke overgangsperiode, liet 2016 toch een sterke bbp-groei optekenen (5,9%). Volgens de vooruitzichten zou de groei de komende vier jaar moeten stabiliseren rond een solide 6,5% dankzij de aanzienlijke opwaardering van de overheidsinvesteringen onder het PNDES, een hogere landbouwproductie (vnl. katoen) en een toenemende goudwinning. Dit betekent dat de Burkinese groeiverwachtingen hoger liggen dan het regionale gemiddelde voor Sub-Sahara-Afrika.

Ivoorkust en Burkina Faso: twee erg verschillende maar veelbelovende landen

“Ondernemingen beginnen stilaan het economisch potentieel van Afrika te ontdekken. Ivoorkust en Burkina Faso zijn twee veelbelovende markten die heel wat opportuniteiten te bieden hebben. Het zijn geen gemakkelijk toegankelijke markten, maar ze bieden een hele waaier aan afzetmogelijkheden voor ondernemingen in verschillende sectoren: landbouw, mijnbouw, infrastructuur, energie, enz. Wij raden ondernemingen dus vooral aan om extra alert te zijn omwille van het huidige economische en politieke klimaat in beide landen. Een goede voorbereiding is essentieel, want de betalingsachterstallen en betalingsrisico’s zijn er wat groter, maar wij zijn er om de bedrijven te begeleiden in hun exportverhaal", besluit Nabil Jijakli.

Perscontact
Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33

1 Op een schaal van 1 tot 7 waarbij 7 de slechtste categorie is.