• Op woensdag 13 november 2019 verzamelen meer dan 350 bedrijfsleiders, bankiers, diplomaten en vertegenwoordigers uit de academische wereld voor het vijfde Credendo Trade Forum met als centraal thema ‘Climate change: Threat or new economic challenge?’ Op het programma staan de economische situatie op wereldvlak en de klimaatuitdagingen.
  • Dr. Bertrand Piccard, voorzitter van de Solar Impulse Foundation, zal het hebben over hoe bedrijven via concrete en efficiënte oplossingen de klimaatuitdagingen naar hun hand kunnen zetten.
  • Uit de vierde exportbarometer1 blijkt dat 90% van de exporterende bedrijven vindt dat bedrijven zélf al maatregelen moeten nemen tegen de klimaatverandering.
  • Vertrouwen in het economische klimaat op wereldvlak daalt licht door toenemende spanningen op handels- en geopolitiek vlak.

Vertrouwen in het economische klimaat op wereldvlak daalt licht door moeilijke situatie op wereldvlak

De wereldeconomie bevindt zich in een moeilijkere situatie door toenemende spanningen op handels- en geopolitiek vlak wat zorgt voor meer onzekerheid bij exporteurs en ervoor zorgt dat beslissingen over investeringen worden uitgesteld. Handelsrelaties komen onder hoogspanning te staan, maar toch wordt geschat dat de wereldeconomie nog steeds een – weliswaar dalende – groei van 3% optekenen, wat het laagste niveau is sinds de economische crisis. Dit vertaalt zich ook in de cijfers van Credendo. “Voor het politieke risico op de middellange en lange termijn tekenden we de afgelopen negen maanden 4 upgrades op tegenover 8 downgrades”, licht Nabil Jijakli, Group Deputy CEO van Credendo, toe.

Het mag dan ook niet verbazen dat het vertrouwen van ondernemers licht daalt ten opzichte van de vorige jaren en dat 37% van de ondervraagden aangeeft dat ze geen groei verwachten op het vlak van export in de komende drie jaar. Ze beschouwen onze buurlanden, de landen van de EU en Azië als belangrijkste veelbelovende exportregio’s, gevolgd door Noord-Amerika en Canada en het Midden-Oosten. Qua sectoren met het grootste exportpotentieel zien we dezelfde top 3 als vorig jaar: biotechnologie (66%), farmacie (59%) en chemie (51%).

Door de moeilijke situatie op wereldvlak is enige voorzichtigheid geboden. Bijna de helft van de respondenten geeft aan in het verleden al verlies en/of schade te hebben geleden door niet-betaalde facturen. “Het blijft belangrijk dat exporteurs zich tegen de risico’s van niet-betaling beschermen en Credendo kan hierbij helpen. Om onze klanten nog beter en duidelijker te informeren hebben we dan ook een update gedaan van onze algemene voorwaarden”, legt Nabil Jijakli uit.

Verdere resultaten van de exportbarometer

De protectionistische maatregelen zorgen voor onrust bij de exporteurs. Maar liefst 43% geeft aan dat deze maatregelen een negatieve invloed zullen hebben op hun business. Daarnaast kwam ook de klimaatverandering uitgebreid aan bod. Maar liefst 90% van de exporteurs vindt dat zij zélf al maatregelen moeten nemen tegen de klimaatverandering en niet moeten wachten op de overheid.

Daarnaast vinden meer dan 4 op de 5 dat de overheid maatregelen moet nemen, zélfs als dit een impact heeft op hun bedrijf. En dat het in meer of mindere mate een impact zal hebben, daar is ook 94% van overtuigd. Daarnaast vindt 90% dat de Europese Unie milieunormen moet opleggen voor geïmporteerde producten. Bijna 1 op de 5 verwacht immers dat de klimaatverandering een negatieve invloed zal hebben op hun business, terwijl eenzelfde aantal van de exporterende bedrijven ook wel opportuniteiten ziet op het vlak van innovatie en duurzaamheid.

Vijfde editie van het Trade Forum

Declan Costello van het Europees Directoraat-Generaal voor Economische en Financiële Zaken, opent het Trade Forum met een uiteenzetting over de prioriteiten van de nieuwe Europese Commissie. Nadien wordt er tijdens een debat met de hoofdeconomen van internationale banken verder ingegaan op de historisch hoog oplopende overheids- en bedrijfsschulden.

Tijdens de tweede keynote van de namiddag legt dr. Bertrand Piccard, voorzitter van de Solar Impulse Foundation, uit hoe bedrijven via concrete en efficiënte langetermijnoplossingen de klimaatuitdagingen naar hun hand kunnen zetten. Zijn uiteenzetting wordt voorafgegaan door een panelgesprek waarbij CEO’s hun visie geven op energietransitie en duurzame ontwikkeling.

Daarnaast wordt er ook nog een overzicht gegeven van de landenrisico’s en de impact op de ratings, de analisten van Credendo lichten toe welke invloed de klimaatverandering heeft op landenrisico’s.

Perscontact
Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33

1 Enquête uitgevoerd door Trends voor Credendo. 1371 Belgische bedrijfsleiders hebben hieraan meegewerkt.