Covid-19: "Europese Commissie keurt de "Credendo Bridge Guarantee” en het herverzekeringsprogramma goed". Klik hier

Verzekering koperskrediet

Available in the following countries: België.

Exportkrediet verleend door een bank aan een buitenlandse koper voor de financiering van de levering van kapitaalgoederen, diensten of aannemingswerken door een Belgische exporteur. Credendo – Export Credit Agency beschermt de exporteur en de bank tegen commerciële en politieke risico's.

Voordelen van dit product

  • Concurrentievoordeel voor de Belgische exporteur die de buitenlandse koper een financieringsoplossing kan aanbieden voor grotere bedragen
  • De Belgische exporteur is er zeker van dat hij betaald zal worden
  • De bank is eveneens gedekt ingeval de buitenlandse koper het krediet niet terugbetaalt
  • Kredietstructuur en prijs in overeenstemming met de OESO-Regeling

Wim Bosman, Credendo – Export Credit Agency
“Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten met hetzelfde doel: risico's met betrekking tot buitenlandse kopers in vreemde landen onder controle houden.”

Belangrijkste kenmerken

  • De bank kent de buitenlandse koper een exportkrediet toe conform de OESO-Regeling (ook gekend als ECA-financiering)
  • De Belgische exporteur kan onder dit krediet opnemingen doen en wordt dus contant betaald voor de uitvoering van het commercieel contract
  • De buitenlandse koper verkrijgt een krediet op (middel)lange termijn om Belgische kapitaalgoederen, diensten of aannemingswerken te kopen. Hij zal het krediet op de vervaldata terugbetalen aan de verzekerde bank
  • Credendo – Export Credit Agency verzekert de Belgische exporteur tegen verbreking of niet-betaling van het commercieel contract, en de bank tegen niet-terugbetaling van het krediet

In het kader van een exporttransactie van een Belgische exporteur met een exportkrediet dat de bank verstrekt aan de buitenlandse koper, kan Credendo – Export Credit Agency het risico op verbreking en niet-betaling voor de Belgische exporteur dekken, alsook het risico op niet-terugbetaling voor de bank.

Transacties die in aanmerking komen zijn exportcontracten voor kapitaalgoederen, diensten en aannemingswerken met een voorschot van minstens 15%, en bijgevolg een krediet voor maximaal 85% van de contractwaarde.

Het krediet dat, volgens de OESO-Regeling, rechtstreeks is toegekend aan de buitenlandse koper, wordt gedekt door Credendo – Export Credit Agency. Dit wil zeggen dat de verzekerde de garantie van de Belgische Staat geniet.
 
De Belgische exporteur kan onder dit krediet opnemingen doen en wordt dus contant betaald voor de uitgevoerde leveringen van goederen en diensten onder het commercieel contract.

Het premiepercentage is een weergave van drie factoren: de kredietwaardigheid van de koper, het landenrisico en de betalingstermijn.

Terugbetaling gebeurt in halfjaarlijkse of driemaandelijkse schijven (gelijk in hoofdsom maar vermeerderd met het degressieve rentebedrag).

De exporteur zal vergoed worden in geval van contractverbreking of niet-betaling door het in gebreke blijven van de koper, maar ook als gevolg van politieke risico's.

De bank zal vergoed worden in geval van niet-terugbetaling van het krediet door het in gebreke blijven van de koper, maar ook in geval van niet-terugbetaling als gevolg van politieke en gelijkaardige risico's.

Waarom Credendo?

Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten met hetzelfde doel: risico's met betrekking tot buitenlandse kopers in vreemde landen onder controle houden. De producten van de ECA zijn specifiek bestemd voor kapitaalgoederen, diensten en aannemingswerken vanuit België. Niet enkel Belgische exporteurs, maar ook banken kunnen gebruik maken van de producten. Dat kan dus ook leiden tot verschillende financieringsoplossingen voor de exporteur en/of de buitenlandse koper.
Als officieel exportkredietagentschap voor België volgt Credendo – Export Credit Agency de OESO-Regeling met betrekking tot de structuur van exportkredieten, alsook de voorschriften inzake het toepasbare premiepercentage.

Lees meer

Contacteer ons

Neem contact op met de juiste expert, vlakbij u.

DOCUMENTATIE

Verzekering koperskrediet, Productfiche
Download
Aanvraagformulier
Download
Finexpo
Download
Algemene voorwaarden
Download

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update