Covid-19: "De Belgische overheid verlengt het herverzekeringsprogramma". Klik hier

Koperskrediet Credendo

Available in the following countries: België.

Exportkrediet van maximaal 8 miljoen EUR voor een buitenlandse koper die gevestigd is in een specifiek land, om te betalen voor de levering van kapitaalgoederen door een Belgische exporteur.

Voordelen van dit product

  • Concurrentievoordeel voor de Belgische exporteur die de buitenlandse koper een financieringsoplossing kan aanbieden voor beperkte bedragen
  • De Belgische exporteur is er zeker van dat hij betaald zal worden
  • Kredietstructuur en prijs in overeenstemming met de OESO-Regeling

Wim Bosman, Credendo – Export Credit Agency
“Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten met hetzelfde doel: risico's met betrekking tot buitenlandse kopers in vreemde landen onder controle houden. ”

Belangrijkste kenmerken

  • Credendo – Export Credit Agency kent de buitenlandse koper rechtstreeks het gestructureerde exportkrediet toe. Het gaat om kredieten tot 8 miljoen EUR met een looptijd tussen 2 en 5 jaar
  • De Belgische exporteur kan onder dit krediet opnemingen doen en wordt dus contant betaald voor de uitvoering van het commercieel contract
  • De buitenlandse koper verkrijgt een krediet op (middel)lange termijn om Belgische kapitaalgoederen, diensten of aannemingswerken te kopen. Hij zal het krediet op de vervaldata terugbetalen aan Credendo – Export Credit Agency
  • Een bank is niet nodig

Een Belgische exporteur die zijn buitenlandse koper een financieringsoplossing wil aanbieden, kan aan Credendo – Export Credit Agency vragen om de buitenlandse koper een exportkrediet te verstrekken. Dit kan echter enkel indien aan de volgende specifieke voorwaarden is voldaan:

  • kredietbedrag tussen 2 en 8 miljoen EUR;
  • looptijd tussen 2 en 5 jaar;  

Transacties die in aanmerking komen zijn exportcontracten van kapitaalgoederen, diensten en aannemingswerken met een voorschot van minstens 15%, en bijgevolg een krediet voor maximaal 85% van de contractwaarde.

Het krediet dat Credendo – Export Credit Agency rechtstreeks verleent aan de buitenlandse koper, zal in overeenstemming zijn met de OESO-Regeling.
 
De Belgische exporteur kan onder dit krediet opnemingen doen en wordt dus contant betaald voor de uitgevoerde leveringen van goederen en diensten onder het commercieel contract.

Terugbetaling gebeurt in driemaandelijkse schijven (gelijk in hoofdsom maar vermeerderd met het degressieve rentebedrag).

Waarom Credendo?

Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten met hetzelfde doel: risico's met betrekking tot buitenlandse kopers in vreemde landen onder controle houden. De producten van de ECA zijn specifiek bestemd voor kapitaalgoederen, diensten en aannemingswerken vanuit België. Niet enkel Belgische exporteurs, maar ook banken kunnen gebruik maken van de producten. Dat kan dus ook leiden tot verschillende financieringsoplossingen voor de exporteur en/of de buitenlandse koper.
Als officieel exportkredietagentschap voor België volgt Credendo – Export Credit Agency de OESO-Regeling met betrekking tot de structuur van exportkredieten, alsook de voorschriften inzake het toepasbare premiepercentage.

 

Lees meer

Contacteer ons

Neem contact op met de juiste expert, vlakbij u.

DOCUMENTATIE

Koperskrediet Credendo, Productfiche
Download
Koperskrediet kmo, Aanvraagformulier
Download
Algemene voorwaarden
Download

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update