Covid-19: "Europese Commissie keurt de "Credendo Bridge Guarantee” en het herverzekeringsprogramma goed". Klik hier

Verzekering bankgaranties

Available in the following countries: België.

Verzekering tegen het onrechtmatig opeisen van garanties die zijn uitgegeven ten gunste van de buitenlandse koper (i.e. inschrijvingsgaranties, vooruitbetalingsgaranties of uitvoeringsgaranties).

Voordelen van dit product

  • Dergelijke garanties kunnen vaak opgeëist worden op eerste verzoek zonder enige reden op te geven
  • De Belgische exporteur is beschermd tegen risico's die buiten zijn contractuele verplichtingen ressorteren
  • Contractgaranties zijn bijkomstige risico's die rechtstreeks gelinkt zijn aan het exportcontract

Wim Bosman, Credendo – Export Credit Agency
“Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten met hetzelfde doel: risico's met betrekking tot buitenlandse kopers in vreemde landen onder controle houden. ”

Belangrijkste kenmerken

  • Contractgaranties uitgegeven door een Belgische exporteur ten gunste van de buitenlandse koper als zekerheid voor de correcte uitvoering, gelinkt aan het exportcontract
  • Credendo – Export Credit Agency verzekert het onrechtmatig opeisen van dergelijke garanties door de buitenlandse koper, alsook het opeisen omwille van een politieke gebeurtenis
  • Het opeisen om redenen van gebrekkige prestaties wordt niet gedekt

In een exportcontract zijn er voor Belgische exporteurs bijkomstige risico's die eveneens gedekt kunnen worden. Het betreft hier de contractgaranties die zijn uitgegeven ten gunste van de buitenlandse koper en/of verwante begunstigden, als zekerheid voor het correct nakomen van de contractuele verplichtingen.

Types van bankgaranties met betrekking tot export: inschrijvingsgaranties, vooruitbetalingsgaranties, uitvoeringsgaranties, inhoudingsgaranties, onderhoudsgaranties,...

In sommige gevallen kunnen de begunstigden van die garanties de bond opvorderen op eerste verzoek zonder een reden op te geven. Credendo – Export Credit Agency dekt dergelijke garanties voor het onrechtmatig opeisen van de garantie.

Dekking voor contractgaranties wordt over het algemeen verleend onder één gezamenlijke polis samen met de basisverzekering voor het exportcontract. Voor inschrijvingsgaranties wordt wel een afzonderlijke polis opgesteld.

Het premiepercentage wordt berekend op basis van het landenrisico van het importland en de looptijd van de bond. De premie is betaalbaar bij uitgifte van de polis.

Waarom Credendo?

Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten met hetzelfde doel: risico's met betrekking tot buitenlandse kopers in vreemde landen onder controle houden. De producten van de ECA zijn specifiek bestemd voor kapitaalgoederen, diensten en aannemingswerken vanuit België. Niet enkel Belgische exporteurs, maar ook banken kunnen gebruik maken van de producten. Dat kan dus ook leiden tot verschillende financieringsoplossingen voor de exporteur en/of de buitenlandse koper.
Als officieel exportkredietagentschap voor België volgt Credendo – Export Credit Agency de OESO-Regeling met betrekking tot de structuur van exportkredieten, alsook de voorschriften inzake het toepasbare premiepercentage.

Lees meer

Contacteer ons

Neem contact op met de juiste expert, vlakbij u.

DOCUMENTATIE

Verzekering bankgaranties, Productfiche
Download
Aanvraagformulier
Download
Algemene voorwaarden
Download

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update