Covid-19: "De Belgische overheid verlengt het herverzekeringsprogramma". Klik hier

Verzekering aannemersmateriaal

Available in the following countries: België.

Verzekering van het materiaal dat gebruikt wordt voor de uitvoering van contracten in het buitenland. Bezitsverlies en beschadiging van het materiaal ingevolge politieke risico's zijn gedekt.

Voordelen van dit product

  • Bescherming van het gespecialiseerd materiaal dat gebruikt wordt voor werken in het buitenland, in geval van politieke gebeurtenissen
  • Aannemersmateriaal is een bijkomstig risico dat rechtstreeks gelinkt is aan het exportcontract

Wim Bosman, Credendo – Export Credit Agency
“Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten met hetzelfde doel: risico's met betrekking tot buitenlandse kopers in vreemde landen onder controle houden.”

Belangrijkste kenmerken

  • In sommige gevallen moeten Belgische exporteurs tijdelijk gespecialiseerd materiaal gebruiken voor de uitvoering van werken in het buitenland
  • Credendo – Export Credit Agency dekt het risico op volledige of gedeeltelijke vernieling van het materiaal en het risico op bezitsverlies wegens politieke redenen
  • Gehuurd/geleased materiaal kan eveneens verzekerd worden

In een exportcontract zijn er voor Belgische exporteurs bijkomstige risico's die eveneens gedekt kunnen worden. Het betreft hier dekking voor gespecialiseerd materiaal dat een aannemer tijdelijk moet gebruiken in het buitenland om de werkzaamheden uit te voeren.

Credendo – Export Credit Agency verzekert bezitsverlies of vernieling van het materiaal als de oorzaak bestempeld kan worden als een politieke gebeurtenis. Dat omvat alle gebeurtenissen die zich voordoen in het buitenland en een geval van overmacht uitmaken voor de verzekerde of zijn contractuele partner. Gevallen van overmacht zijn: politieke gebeurtenissen, natuurrampen of overheidsmaatregelen in het land waar de werken uitgevoerd worden.

De verzekerde is niet noodzakelijk de eigenaar van het aannemersmateriaal: ook gehuurd of geleased materiaal kan verzekerd worden.

De dekking vangt aan vanaf de verzending van het materiaal naar het land waar de werken zullen plaatsvinden, en ze eindigt van zodra het materiaal naar België gerepatrieerd is, ter plaatse verkocht wordt, of aangekomen is in het volgende land van bestemming.

Waarom Credendo?

Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten met hetzelfde doel: risico's met betrekking tot buitenlandse kopers in vreemde landen onder controle houden. De producten van de ECA zijn specifiek bestemd voor kapitaalgoederen, diensten en aannemingswerken vanuit België. Niet enkel Belgische exporteurs, maar ook banken kunnen gebruik maken van de producten. Dat kan dus ook leiden tot verschillende financieringsoplossingen voor de exporteur en/of de buitenlandse koper.
Als officieel exportkredietagentschap voor België volgt Credendo – Export Credit Agency de OESO-Regeling met betrekking tot de structuur van exportkredieten, alsook de voorschriften inzake het toepasbare premiepercentage.

 

Lees meer

Contacteer ons

Neem contact op met de juiste expert, vlakbij u.

DOCUMENTATIE

Verzekering aannemersmateriaal, Productfiche
Download
Aanvraagformulier
Download
Algemene voorwaarden
Download

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update