Covid-19: "Europese Commissie keurt de "Credendo Bridge Guarantee” en het herverzekeringsprogramma goed". Klik hier

Contractuele borgtochten

Available in the following countries: België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk.

Om aan een openbare aanbesteding te kunnen deelnemen of een contract uit te voeren, moet u aan uw tegenpartij kunnen bewijzen dat u financieel gezond en betrouwbaar bent. Wij kunnen de vereiste borgtocht uitgeven en indien u uw contractuele verplichtingen niet nakomt, zullen wij de begunstigde maximaal het vooraf bepaalde bedrag van de borgtocht betalen.

Voordelen van dit product

 • Verhoog uw projectkansen zowel nationaal als internationaal
 • De borgtocht is een bewijs van uw financiële gezondheid
 • Uw eigen fondsen blijven beschikbaar en uw kredietfaciliteiten bij de bank onaangetast
 • Afbouwen van de zakelijke zekerheden die verleend werden aan de bank
 • De begunstigde heeft de zekerheid dat het project zal worden voltooid

Belangrijkste kenmerken

 • Wie? Voor alle ondernemingen die gevestigd zijn in de Europese Unie en die een of meer contractuele borgtochten of garanties nodig hebben
 • Wat? Een borgstelling waaronder een of meerdere contractuele borgtochten kunnen worden uitgegeven ten gunste van een of meerdere tegenpartijen
 • De borgtocht of garantie zorgt ervoor dat de contractuele verplichtingen ten aanzien van een contractuele tegenpartij worden nagekomen
 • In geval van contractuele wanbetaling of insolvabiliteit, kan de tegenpartij een schadevergoeding eisen ten belope van maximaal het vooraf bepaalde bedrag
 • Looptijd van de borgtochten? Tot vijf jaar

Ondernemingen krijgen vaak te maken met een contractuele tegenpartij die een borgtocht of een garantie vraagt. Deze borgtocht, die uitgegeven wordt door een derde, zal de garantie bieden dat de onderneming haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de tegenpartij (de begunstigde) correct en tijdig zal nakomen. Indien dit niet het geval is, kan de begunstigde een schadevergoeding eisen ten belope van maximaal het vooraf bepaalde bedrag van de borgtocht.

Een dergelijke borgtocht is meestal vereist om de bouw of het onderhoud van een gebouw, de levering van machines of diensten, internationale transacties, enz. zeker te stellen.

We bieden voornamelijk de volgende contractuele borgtochten aan, maar andere zijn eveneens bespreekbaar:

 • inschrijvingsgaranties (bid bonds);
 • vooruitbetalingsgaranties (advance payment bonds);
 • uitvoeringsgaranties (performance bonds);
 • inhoudingsgaranties (retention money bonds);
 • warranty bonds;
 • openbare aanbestedingsgaranties;
 • leveranciersgaranties;
 • intentiebrieven.

Dankzij onze contractuele borgtochten kunt u in meerdere projecten stappen, uw internationale activiteiten uitbreiden en aan uw tegenpartijen bewijzen dat u een betrouwbare en financieel gezonde partij bent, en dit zonder uw liquiditeit in gevaar te brengen.

Waarom Credendo?

 • Wij zijn flexibel en snel in het uitgeven van uw borgtochten en garanties
 • We hechten een grote waarde aan onze relaties met klanten en proberen een duurzaam partnerschap op te bouwen.
 • We hebben expertise en inzicht in de belangrijkste markten en activiteiten waar borgtochten vereist zijn.
Lees meer

Contacteer ons

Neem contact op met de juiste expert, vlakbij u.

DOCUMENTATIE

Surety, Folder
Download
Algemene Voorwaarden
Download

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update