Covid-19: "Europese Commissie keurt het herverzekeringsprogramma goed". Klik hier

Deelneming in confirmatie van LC-lijnen

Available in the following countries: België.

Credendo – Export Credit Agency deelt op bilaterale basis met een bank ('de Klant') in risico's op buitenlandse banken. Deze deelneming gebeurt op basis van een principe van risico- en vergoedingsdeling.

Voordelen van dit product

 • Mogelijkheid om risico's te delen
 • Risico wordt gedeeld met een partner met S&P-rating AA (zelfde rating als de Belgische Staat), waardoor de risicogewogen activa voor de bank verbeteren
 • Geeft toegang tot bijkomende capaciteit voor nieuwe deals

Wim Bosman, Credendo – Export Credit Agency
“Credendo – Export Credit Agency is de officiële Belgische kredietverzekeraar. Als publieke speler geniet Credendo de garantie van de Belgische Staat.”

Belangrijkste kenmerken

 • Garantie op eerste aanvraag ten gunste van de Klant
 • Risico's worden genomen op financiële instellingen in het kader van traditionele instrumenten voor handelsfinanciering (voornamelijk confirmatie van LC's)
 • De schuldenaar/buitenlandse bank hoeft niet op de hoogte te zijn
 • Credendo – Export Credit Agency participeert in deze transacties door middel van een kredietlimiet of op een ad-hocbasis
 • Principe van risico- en vergoedingsdeling: het maximale deelnemingsbedrag is gelijk aan de netto-retentie van de Klant; de deelneming verloopt volgens dezelfde voorwaarden als die van de Klant

Credendo – Export Credit Agency biedt banken de mogelijkheid om hun risico's te delen. Het betreft dan risico's op buitenlandse banken en andere financiële instellingen voor handelstransacties (waaronder bevestiging van documentair krediet, stand-by-kredieten, garanties en handelsleningen).

Credendo – Export Credit Agency werkt samen via een globale verzekeringspolis of een Unfunded Risk Participation (URP).

Credendo – Export Credit Agency kan participeren in transacties van financiële instellingen door een kredietlimiet toe te kennen of op een ad-hocbasis.

Transacties van financiële instellingen die automatisch onder een kredietlimiet geplaatst kunnen worden, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De verzekerde moet een bedrag voor eigen rekening (ongedekt) houden dat minstens gelijk is aan het bedrag waarvoor Credendo – Export Credit Agency risico draagt
 • De maximale risicoperiode is 1 jaar
 • Kredietlimieten worden toegekend in EUR voor een periode van 1 jaar

Individuele basis:

 • Credendo – Export Credit Agency kan eveneens geval per geval dekking bieden voor eender welke transactie die niet onder een kredietlimiet geboekt kan worden
 • Specifieke aanvaarding door Credendo – Export Credit Agency kan geregeld worden door een certificaat van aanvaarding te ondertekenen voor de specifieke transactie.

Marktconformiteit

Credendo – Export Credit Agency participeert enkel in handelstransacties/projectgerelateerde transacties en gaat niet in tegen de marktvoorwaarden en -gebruiken. De volgende regels worden steeds in acht genomen:

 • Het maximale participatiebedrag is gelijk aan de netto-retentie van de bank.
 • Credendo – Export Credit Agency geeft geen prijs op: de prijs wordt gebaseerd op de vergoeding van de Klant en moet marktconform zijn.

Waarom Credendo?

Credendo – Export Credit Agency is de officiële Belgische kredietverzekeraar. Als publieke speler geniet Credendo de garantie van de Belgische Staat. Credendo – Export Credit Agency is de officiële Belgische kredietverzekeraar en de vierde grootste in Europa. Als publieke speler geniet Credendo de garantie van de Belgische Staat.
Credendo – Export Credit Agency is een single-riskverzekeraar met de focus op opkomende markten en ontwikkelingslanden, en een  betrouwbare partner met ruime ervaring en een sterke financiële basis.

Lees meer

Contacteer ons

Neem contact op met de juiste expert, vlakbij u.

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update