Covid-19: "Europese Commissie keurt de "Credendo Bridge Guarantee” en het herverzekeringsprogramma goed". Klik hier

Financiële garantie voor bankkredieten

Available in the following countries: België.

Credendo – Export Credit Agency participeert voor maximaal 50% in een bankkrediet dat verstrekt wordt aan een Belgisch bedrijf met internationale activiteiten. Credendo – Export Credit Agency doet dit door een garantie ten gunste van de bank te stellen, zonder extra kosten voor het bedrijf.

Voordelen van dit product

 • Hulp voor het Belgisch bedrijf om een krediet te verkrijgen
 • Mogelijkheid tot hogere kredietlimieten
 • Extra capaciteit en comfort voor de bank die het krediet verstrekt

Wim Bosman, Credendo – Export Credit Agency
“Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten met hetzelfde doel: risico's met betrekking tot buitenlandse kopers in vreemde landen onder controle houden.”

Belangrijkste kenmerken

 • Voor Belgische bedrijven met internationale activiteiten
 • Credendo – Export Credit Agency participeert voor 50% in de kredietlijn (uitzonderlijk tot 80% – EU-richtlijnen)
 • Bankkredieten die in aanmerking komen: werkkapitaal, investeringskredieten, kredietlijnen voor bankwaarborgen
 • Principe van risico- en vergoedingsdeling: geen extra kosten voor het Belgisch bedrijf
 • De bank deelt het risico met een partner met rating AA (waardoor de risicogewogen activa voor de bank verbeteren)

Credendo – Export Credit Agency verstrekt financiële garanties aan banken om Belgische bedrijven te helpen kredietfaciliteiten te verkrijgen voor hun internationale activiteiten.

Financiële garanties zijn beschikbaar voor Belgische bedrijven die internationaal actief zijn (export en import).

Kredieten die in aanmerking komen:

 • Werkkapitaalfaciliteit: onder exportcontracten en met duidelijk omschreven gebruik van de opbrengst.
 • Investeringskredieten: financiering van vaste activa op (middel)lange termijn, verwerving of oprichting van een buitenlands bedrijf.
 • Kredietlijnen voor bankwaarborgen: uitgifte van documentair krediet, inschrijvingsgaranties, uitvoeringsgaranties, vooruitbetalingsgaranties,...

De financiële garantie wordt belichaamd door een bilateraal kaderakkoord (MRPA) tussen Credendo – Export Credit Agency en de bank. Voor elke financiële garantie ondertekenen Credendo – Export Credit Agency en de bank een specifiek participatiecertificaat dat refereert aan het nieuwe krediet met risicodeling.

De financiële garantie vertegenwoordigt een participatie van maximaal 50% in het nieuw verstrekte krediet of in de verhoging van een bestaande kredietlijn (uitzonderlijk tot 80% – EU-richtlijnen).

Het Belgische bedrijf betaalt de interest op de kredietlijn aan de bank; er zijn geen bijkomende kosten. De bank deelt de marge met Credendo – Export Credit Agency (principe van risico- en vergoedingsdeling).

Credendo – Export Credit Agency is pari passu met de banken voor het zakelijk onderpand.

De bank dient het Belgisch bedrijf in te lichten over de steun van Credendo – Export Credit Agency.

Waarom Credendo?

Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten met hetzelfde doel: risico's met betrekking tot buitenlandse kopers in vreemde landen onder controle houden. De producten van de ECA zijn specifiek bestemd voor kapitaalgoederen, diensten en aannemingswerken vanuit België. Niet enkel Belgische exporteurs, maar ook banken kunnen gebruik maken van de producten. Dat kan dus ook leiden tot verschillende financieringsoplossingen voor de exporteur en/of de buitenlandse koper.
Als officieel exportkredietagentschap voor België volgt Credendo – Export Credit Agency de OESO-Regeling met betrekking tot de structuur van exportkredieten, alsook de voorschriften inzake het toepasbare premiepercentage.

Lees meer

Contacteer ons

Neem contact op met de juiste expert, vlakbij u.

DOCUMENTATIE

Financiële garantie voor bankkredieten, productfiche
Download

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update