Covid-19: "De Belgische overheid verlengt het herverzekeringsprogramma". Klik hier

Forfaiting

Available in the following countries: België.

Een Belgische exporteur wil zijn buitenlandse koper een kredietfaciliteit verstrekken om te betalen voor de uitrustingsgoederen die deze laatste koopt van de exporteur. Voor een kredietlijn van maximaal 8 miljoen EUR met een looptijd tussen 2 en 5 jaar, dekt en betaalt Credendo – Export Credit Agency de exporteur na levering van de goederen.

Voordelen van dit product

  • Concurrentievoordeel voor de Belgische exporteur die zijn buitenlandse koper tot 5 jaar betalingsuitstel kan verlenen
  • De Belgische exporteur wordt betaald van zodra hij zijn contractuele verplichtingen is nagekomen

Wim Bosman, Credendo – Export Credit Agency
“Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten met hetzelfde doel: risico's met betrekking tot buitenlandse kopers in vreemde landen onder controle houden.”

Belangrijkste kenmerken

  • De Belgische exporteur wil zijn buitenlandse koper tussen 2 en 5 jaar uitstel van betaling verlenen
  • Kredietlijn bedraagt maximaal 8 miljoen EUR
  • Het krediet wordt meestal belichaamd door wissels die de exporteur trekt en die de koper accepteert
  • Credendo – Export Credit Agency verdisconteert die wissels, waardoor de exporteur de gelden eerder kan ontvangen
  • Credendo – Export Credit Agency kan de Belgische exporteur eveneens verzekeren voor verbreking van het contract

Dankzij forfaiting kan de Belgische exporteur, conform de OESO-Regeling, zijn buitenlandse koper 2 tot 5 jaar betalingsuitstel aanbieden voor een bedrag tot 8 miljoen EUR.

Transacties die in aanmerking komen zijn exportcontracten van kapitaalgoederen waarbij slechts beperkte prestaties dienen geleverd met een voorschot van minstens 15%, en bijgevolg een krediet voor maximaal 85% van de contractwaarde.

Credendo – Export Credit Agency zal de Belgische exporteur helpen om het betalingsuitstel te verlenen, en de wissels uitgeven.

Credendo – Export Credit Agency zal de wissels verdisconteren (herfinancieren) voor de Belgische exporteur na levering (en installatie) van de uitrustingsgoederen. De Belgische exporteur zal de betaling contant ontvangen nadat zijn deel van het contract is volbracht.

Terugbetaling gebeurt in halfjaarlijkse of driemaandelijkse schijven (gelijk in hoofdsom maar vermeerderd met het degressieve rentebedrag).

Credendo – Export Credit Agency kan de exporteur eveneens verzekeren voor verbreking van het contract tijdens de uitvoering ervan.

Waarom Credendo?

Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten met hetzelfde doel: risico's met betrekking tot buitenlandse kopers in vreemde landen onder controle houden. De producten van de ECA zijn specifiek bestemd voor kapitaalgoederen, diensten en aannemingswerken vanuit België. Niet enkel Belgische exporteurs, maar ook banken kunnen gebruik maken van de producten. Dat kan dus ook leiden tot verschillende financieringsoplossingen voor de exporteur en/of de buitenlandse koper.
Als officieel exportkredietagentschap voor België volgt Credendo – Export Credit Agency de OESO-Regeling met betrekking tot de structuur van exportkredieten, alsook de voorschriften inzake het toepasbare premiepercentage.

 

Lees meer

Contacteer ons

Neem contact op met de juiste expert, vlakbij u.

DOCUMENTATIE

Forfaiting, productfiche
Download
Aanvraagformulier
Download
Algemene voorwaarden
Download

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update