Covid-19: "Europese Commissie keurt de "Credendo Bridge Guarantee” en het herverzekeringsprogramma goed". Klik hier

Deelneming in verzekeringssyndicaten

Available in the following countries: België.

Credendo – Export Credit Agency verzekert internationale handelskredieten door te participeren in een verzekeringssyndicaat tegen marktvoorwaarden.

Voordelen van dit product

  • Risicodeling met een verzekeraar met S&P-rating AA (zelfde rating als de Belgische Staat), mogelijk met de verzekeraar die voor de dekking zorgt
  • Aanzienlijke capaciteit op verschillende sectoren in tal van landen
  • Maakt bijkomende capaciteit vrij voor nieuwe deals

Wim Bosman, Credendo – Export Credit Agency
“Credendo – Export Credit Agency is de officiële Belgische kredietverzekeraar. Als publieke speler geniet Credendo de garantie van de Belgische Staat.”

Belangrijkste kenmerken

  • Voorwaardelijk product
  • Verzekeringspolis aangebracht door een makelaar en onderschreven samen met privéverzekeraars
  • Het participatiebedrag kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de leidende verzekeraar. Credendo – Export Credit Agency vervult nooit de rol van leidende maatschappij
  • De marge van Credendo – Export Credit Agency moet overeenkomen met de vergoeding van een andere verzekeraar met een lijn van vergelijkbare grootte
  • Handelstransacties/projectgerelateerde transacties (≥ 2 jaar) zonder link met België

Banken, handelaars en bedrijven kunnen internationale handelstransacties voorleggen aan de verzekeringsmarkt om hun risico's te delen.
Credendo – Export Credit Agency verschaft extra capaciteit aan de verzekeringsmarkt. De verzekerde legt de transacties voor aan Credendo – Export Credit Agency via een makelaar.

Credendo – Export Credit Agency is niet de leidende maatschappij. De maximale kredietlijn is niet hoger dan het bedrag van de leidende verzekeraar.

De prijs wordt voor Credendo – Export Credit Agency gebaseerd op de vergoeding die wordt uitgekeerd aan andere verzekeraars met een lijn van vergelijkbare grootte.

De bewoordingen van de polis zijn die van de markt en worden ex ante gescreend door Credendo – Export Credit Agency.

Transacties die in aanmerking komen zijn o.a. gestructureerde grondstoffinanciering, projectfinanciering, exportfinanciering, op activa gebaseerde financiering, contractgerelateerde garanties en financiële instellingen.

Ongedekte transacties m.b.t. algemene bedrijfsdoelstellingen (behalve RCF voor traders in grondstoffen), overnamefinanciering, leveraged buyouts, vastgoeddeals en defensie-gerelateerde transacties komen niet in aanmerking.

Indien er zich een claim voordoet, geldt er een wachttermijn voordat er een schadevergoeding wordt uitgekeerd.

Marktconformiteit

Credendo – Export Credit Agency participeert enkel in handelstransacties/projectgerelateerde transacties en gaat niet in tegen de marktvoorwaarden en -gebruiken. De volgende regels worden steeds in acht genomen:

  • Het maximale participatiebedrag is gelijk aan het bedrag van de leidende maatschappij.
  • Credendo – Export Credit Agency geeft geen prijs op: de prijs moet overeenkomen met de vergoeding van een andere verzekeraar met een lijn van vergelijkbare grootte, en moet marktconform zijn.

Waarom Credendo?

Credendo – Export Credit Agency is de officiële Belgische kredietverzekeraar. Als publieke speler geniet Credendo de garantie van de Belgische Staat. Credendo – Export Credit Agency is de officiële Belgische kredietverzekeraar en de vierde grootste in Europa. Als publieke speler geniet Credendo de garantie van de Belgische Staat.
Credendo – Export Credit Agency is een single-riskverzekeraar met de focus op opkomende markten en ontwikkelingslanden, en een  betrouwbare partner met ruime ervaring en een sterke financiële basis.

Lees meer

Contacteer ons

Neem contact op met de juiste expert, vlakbij u.

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update