Covid-19: "De Belgische overheid verlengt het herverzekeringsprogramma". Klik hier

Politieke risicoverzekering voor investeringen

Available in the following countries: België.

Dekking van een investering van een Belgisch bedrijf in een buitenlands bedrijf via een kapitaalparticipatie/quasi-kapitaalparticipatie of via een gestructureerde lening van een Belgisch bedrijf of derde partij (bv. een bank). Credendo – Export Credit Agency dekt politieke risico's (commerciële risico's zijn uitgesloten).

Voordelen van dit product

 • Voorkomt machteloosheid van de Belgische investeerder/buitenlandse onderneming in geval van politieke risico's
 • Flexibele dekking die aangepast kan worden aan de specifieke noden van elke investering

Wim Bosman, Credendo – Export Credit Agency
“Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten om Belgische bedrijven te beschermen tegen risico's in het buitenland.”

Belangrijkste kenmerken

 • Investeringscategorieën zijn kapitaalparticipaties, gestructureerde leningen en quasi-kapitaalparticipaties
 • Credendo – Export Credit Agency dekt een Belgisch bedrijf dat in een buitenlands bedrijf investeert via een kapitaalparticipatie (of quasi-kapitaalparticipatie)
 • Credendo – Export Credit Agency dekt eveneens een Belgisch bedrijf of een derde partij (bv. een bank) die deze investering financiert via een gestructureerde lening aan een buitenlands bedrijf
 • 6 gedekte risico's: onteigening, politiek geweld, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, non-conversie en transferbeperkingen, niet-naleving van een uitspraak, embargo
 • Het compensatiemechanisme is duidelijk vastgelegd voor elk gedekt risico

Een Belgisch bedrijf dat investeert in een buitenlands bedrijf via een kapitaalparticipatie (of quasi-kapitaalparticipatie) kan vragen om de kapitaalparticipatie in te dekken tegen politieke risico's. Zo kan ook een Belgische onderneming of een derde partij die een gestructureerde lening toekent aan een buitenlands bedrijf, vragen om de lening in te dekken tegen politieke risico's.

Credendo – Export Credit Agency dekt een reeks welbepaalde politieke risico's van zes potentiële gebeurtenissen (commerciële risico's zijn uitgesloten). Bij een kapitaalparticipatie wordt er kapitaal geïnvesteerd in een buitenlandse onderneming, i.e. in een nieuwe dochteronderneming, in een joint venture of aandelen verworven in een (bestaande) buitenlandse onderneming. Bij een gestructureerde lening voorziet een Belgisch bedrijf of een derde partij (bv. een bank) de financiering voor dergelijke investering in een buitenlandse onderneming, met een terugbetalingsschema. Een quasi-kapitaalparticipatie is een hybride instrument met eigenschappen van zowel de kapitaalparticipatie als de gestructureerde lening, maar zonder een vooraf bepaald terugbetalingsschema.

Credendo – Export Credit Agency betaalt een schadevergoeding voor elk verlies dat hoofdzakelijk veroorzaakt werd door een gedekt risico gedurende de looptijd van de polis.

Gedekte risico's:

 • Onteigening
 • Politiek geweld (inclusief terrorisme)
 • Onderbreking van bedrijfsactiviteiten (als gevolg van materieel politiek geweld)
 • Non-conversie en transferbeperkingen (als er geen omzetting in harde valuta of transfer van harde valuta mogelijk is)
 • Niet-naleving van een uitspraak (met betrekking tot een contractuele overeenkomst tussen een buitenlandse onderneming en buitenlandse autoriteiten/overheidsinstellingen)
 • Embargo (opgelegd door het vreemde land)

Schadevergoedingsmechanisme:

 • Boekwaardebenadering voor onteigening en politiek geweld (in het geval van uiteindelijk verlies)
 • Compensatie van inkomensverlies in geval van onderbreking van bedrijfsactiviteiten of embargo
 • Compensatie van het verlies van het bedrag dat niet getransfereerd of terugbetaald kon worden in geval van non-conversie en transferbeperkingen

Prijszetting:

 • De prijs is verschillende voor elk type van investering
 • Dekkingspercentage kan afzonderlijk worden bepaald voor elk gedekt risico
 • Premie is betaalbaar op jaarbasis

Waarom Credendo?

Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten om Belgische bedrijven te beschermen tegen risico's in het buitenland. Als officieel exportkredietagentschap voor België volgt Credendo – Export Credit Agency de OESO-Regeling met betrekking tot de structuur van transacties en investeringen in het buitenland, alsook de voorschriften inzake het toepasbare premiepercentage.

Lees meer

Contacteer ons

Neem contact op met de juiste expert, vlakbij u.

DOCUMENTATIE

Politieke risicoverzekering voor investeringen, Productfiche
Download
Application Form
Download
ALGEMENE VOORWAARDEN
Download

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update