Covid-19: "De Belgische overheid verlengt het herverzekeringsprogramma". Klik hier

Verzekering leverancierskrediet

Available in the following countries: België.

Een Belgische exporteur wil zijn buitenlandse koper uitstel van betaling verlenen, maar nog steeds met indekking van het risico van verbreking of niet-betaling van het contract. Credendo – Export Credit Agency beschermt de exporteur gedurende de volledige periode tegen commerciële en politieke risico's.

Voordelen van dit product

  • Concurrentievoordeel voor de Belgische exporteur die de buitenlandse koper betalingsuitstel kan verlenen
  • De exporteur (en mogelijk de bank) is (zijn) zeker van betaling
  • Mogelijkheid om de contante betalingen eerder te ontvangen van de bank die de wissels verdisconteert

Wim Bosman, Credendo – Export Credit Agency
“Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten met hetzelfde doel: risico's met betrekking tot buitenlandse kopers in vreemde landen onder controle houden. ”

Belangrijkste kenmerken

  • De Belgische exporteur wil zijn buitenlandse koper uitstel van betaling verlenen
  • Dit krediet wordt doorgaans belichaamd door wissels die de exporteur trekt en die de koper accepteert
  • De bank kan de wissels eventueel verdisconteren, waardoor de exporteur de gelden eerder kan ontvangen
  • Credendo – Export Credit Agency verzekert de Belgische exporteur tegen verbreking of niet-betaling van het commercieel contract gedurende de hele periode, en indien nodig ook de verdisconterende bank

De Belgische exporteur die zijn buitenlandse koper betalingsuitstel wil verlenen, kan aan Credendo – Export Credit Agency vragen om de risico's op verbreking en niet-betaling van het contract te dekken voor deze volledige duurtijd, conform de OESO-Regeling.

Transacties die in aanmerking komen zijn exportcontracten voor kapitaalgoederen of diensten met een voorschot van minstens 15%, en bijgevolg een krediet voor maximaal 85% van de contractwaarde.

Dit krediet wordt doorgaans belichaamd door wissels (of orderbriefjes) die de exporteur trekt en die de koper accepteert.

Terugbetaling gebeurt in halfjaarlijkse of driemaandelijkse afbetalingen (gelijk in hoofdsom maar vermeerderd met het degressieve rentebedrag).

De exporteur zal vergoed worden in geval van contractverbreking of niet-betaling ingeval de koper in gebreke blijft, maar ook als gevolg van politieke risico's.

De wissels kunnen eveneens verdisconteerd (geherfinancierd) worden door de bank, met of zonder verhaal op de exporteur. In dat geval zal de exporteur de contante betaling ontvangen nadat zijn deel van het contract is uitgevoerd.

De bank zal eveneens vergoed worden in geval van niet-betaling indien de koper in gebreke blijft, maar ook als gevolg van politieke en gelijkaardige risico's.

Waarom Credendo?

Credendo – Export Credit Agency biedt een hele waaier aan producten met hetzelfde doel: risico's met betrekking tot buitenlandse kopers in vreemde landen onder controle houden. De producten van de ECA zijn specifiek bestemd voor kapitaalgoederen, diensten en aannemingswerken vanuit België. Niet enkel Belgische exporteurs, maar ook banken kunnen gebruik maken van de producten. Dat kan dus ook leiden tot verschillende financieringsoplossingen voor de exporteur en/of de buitenlandse koper.
Als officieel exportkredietagentschap voor België volgt Credendo – Export Credit Agency de OESO-Regeling met betrekking tot de structuur van exportkredieten, alsook de voorschriften inzake het toepasbare premiepercentage.

Lees meer

Contacteer ons

Neem contact op met de juiste expert, vlakbij u.

DOCUMENTATIE

Verzekering leverancierskrediet, Productfiche
Download
Aanvraagformulier
Download
Finexpo
Download
Algemene voorwaarden
Download

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update