Covid-19: "De Belgische overheid verlengt het herverzekeringsprogramma". Klik hier

Kredietverzekering

Verkoopt u goederen of diensten op afbetaling en loopt u het risico dat uw klant niet betaalt? Ontdek welke oplossingen Credendo kan bieden!

Kies de transactieperiode:
Korte termijn (<2 j.)
Lange termijn (>2 j.)

Globale Polis

Verkoopt u producten of diensten en loopt u het risico dat een klant niet betaalt? Onze globale polis biedt de oplossing om u te beschermen tegen niet-betaling van uw vorderingen.

Single Risk

Our single risk insurance will protect your business from incurring unexpected financial losses due to commercial failure or political events emanating from any public authority which can prevent the due performance of your contract or your investment.

Prefinanciering

Betaalt u voorschotten voordat goederen worden geleverd bij u (=prefinanciering)? U loopt het risico dat de goederen niet worden geleverd door uw leverancier en dat uw voorschot niet terugbetaald wordt.

Excess of Loss (XOL)

Onze kredietverzekeringspolissen bieden oplossingen om u te beschermen tegen niet-betaling van uw vorderingen.

XOL Partners

Onze kredietverzekeringspolissen bieden oplossingen om u te beschermen tegen niet-betaling van uw vorderingen.

Top Up

De Top-Up-formule biedt u de mogelijkheid bedragen te dekken die de kredietlimieten van uw kredietverzekeraar (leidende verzekeraar) overschrijden.

Verzekering contantzaken

Exportcontract tussen een Belgische exporteur en een buitenlandse koper met contante betalingen gedurende de uitvoeringsperiode in functie van vooraf bepaalde mijlpalen.

Verzekering koperskrediet

Exportkrediet verleend door een bank aan een buitenlandse koper voor de financiering van de levering van kapitaalgoederen, diensten of aannemingswerken door een Belgische exporteur.

Verzekering leverancierskrediet

Een Belgische exporteur wil zijn buitenlandse koper uitstel van betaling verlenen, maar nog steeds met indekking van het risico van verbreking of niet-betaling van het contract.

Verzekering bankgaranties

Verzekering tegen het onrechtmatig opeisen van garanties die zijn uitgegeven ten gunste van de buitenlandse koper (i.e. inschrijvingsgaranties, vooruitbetalingsgaranties of uitvoeringsgaranties).

Verzekering aannemersmateriaal

Verzekering van het materiaal dat gebruikt wordt voor de uitvoering van contracten in het buitenland. Bezitsverlies en beschadiging van het materiaal ingevolge politieke risico's zijn gedekt.

Single Risk (Export)

Our single risk insurance will protect your business from incurring unexpected financial losses due to commercial failure or political events emanating from any public authority, which could prevent the due performance of your contract or investment.

Contacteer ons

Neem contact op met de juiste expert, vlakbij u.

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update