O nas

Kim jesteśmy?

Credendo przewodniczy europejskiej grupie ubezpieczycieli kredytów, obecnej na całym kontynencie, aktywnej zarówno we wszystkich segmentach obsługi kredytów kupieckich jak i zabezpieczeń biznesu przed ryzykiem politycznym. Oferuje szeroki zakres produktów, chroniących przed ryzykiem na całym świecie.

Wizja

Jesteśmy partnerem biznesowym, który chroni firmy przed ryzykiem związanym z handlem i inwestycjami oraz ułatwienie finansowania takich transakcji.

Misja

Naszą misją jest wspieranie relacji handlowych. Oferujemy indywidualne rozwiązania w dziedzinie ubezpieczeń, reasekuracji, gwarancji, poświadczeń i finansowania, związanych z transakcjami w krajowym i międzynarodowym handlu oraz w zakresie inwestycji zagranicznych. Chronimy spółki, banki i zakłady ubezpieczeń od ryzyk kredytowych i politycznych oraz ułatwiamy finansowanie transakcji.

Turning uncertainties into opportunities.

Wartości

Jako ubezpieczyciel, sporo wiemy o ryzyku w różnych formach. Due diligence jest standardem, ale my idziemy znacznie dalej. Oto nasze podejście.

Nastawienie na klienta

Zadowolenie klienta jest podstawą naszych wartości. Słuchamy, proponujemy indywidualne rozwiązania, jesteśmy otwarci, wyjaśnimy nasze decyzje i dostarczamy najwyższej klasy obsługę. Nasi ludzie wymyślają inteligentne rozwiązania w odpowiedzi na konkretne potrzeby biznesowe lub złożoność ryzyk środowiskowych.

Otrzymasz indywidualne rozwiązania.

Szacunek

Okazujemy szacunek naszym klientom, pracownikom, udziałowcom i wszystkim innym, współpracującym z nami podmiotom, jak również społeczeństwu i środowisku. Stanowczo opowiadamy się przeciwko jakiejkolwiek formie dyskryminacji. Każdego traktujemy sprawiedliwie i uczciwie. Zawsze staramy się działać praworządnie i stosować wysokie standardy etycznego zachowania.

Możesz nam zaufać.

Niezawodność

Bazujemy na solidnej wiedzy i najwyższej klasy ekspertyzach w zakresie biznesu oraz ryzyka. Dążymy do efektywności operacyjnej, stanowiącej podstawę działań wobec klienta. Na nasze działania spoglądamy z perspektywy długoterminowej i dążymy do zrównoważonych wyników finansowych.

Możesz na nas liczyć.

Historia Grupy Credendo

1921 Belgijskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych powołało Delcredere Committee, w celu objęcia gwarancjami belgijskich transakcji eksportowych.
1939 Delcredere Committee został przekształcony w autonomiczne, finansowe ciało publiczne, z państwowymi gwarancjami. Nazwa została zmieniona na Nationale Delcrederedienst | Office national du ducroire, Delcredere | w skrócie Ducroire, dziś znana jako Credendo  Export Credit Agency.
1949 Credendo  Export Credit Agency zostało upoważnione do ubezpieczania importu oraz usług.
1956 Ofertę rozszerzono o ubezpieczenia przed ryzykiem handlowym.
1962 Credendo  Export Credit Agency została upoważniona do działań finansowych wobec ubezpieczanych operacji.
1964 Możliwe staje się ubezpieczanie niektórych ofert bezpośrednio dla państwa belgijskiego.
1970 Zakres pokrycia rozszerzono o ryzyko polityczne, związane z belgijskimi inwestycjami za granicą.
1991 Zakres działalności zostaje rozszerzony na międzynarodowe stosunki gospodarcze w szerszym sensie.
1996 Zostaje podjęta aktywność rynkowa, umożliwiając Credendo  Export Credit Agency na pokrycie ryzyk, które jedynie w niewielkim procencie stanowią obszar belgijskiego zainteresowania. Ceny są zgodne z warunkami rynkowymi.
2004

Credendo  Export Credit Agency zakłada prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Credendo  Short-Term Non-EU Risks (dawniej znaną jako Credimundi), aby zapewnić ciągłość świadczonych usług dla przedsiębiorstw europejskich. Firma ubezpiecza polityczne i handlowe ryzyka bieżących transakcji.

Credendo  Export Credit Agency nabywa 26% udziałów Credendo  Excess & Surety (dawniej znanej jako Trade Credit), belgijskiego prywatnego towarzystwa ubezpieczeń kredytów, które specjalizuje się w produktach excess of loss oraz top up cover.

2005 Wprowadzono produkty forfaiting.
2006

Credendo  Export Credit Agency nabywa 50% udziałów austriackiego ubezpieczyciela Credendo  Single Risk (dawniej znanego jako Garant) wraz z wiodącym ubezpieczycielem rosyjskim  Ingosstrakh.

Credendo  Export Credit Agency wprowadza produkty gwarancji finansowych dla kredytów bankowych.

Credendo  Short-Term Non-EU Risks otwiera oddział w Wielkiej Brytanii.

2007

Credendo  Export Credit Agency otrzymuje swój pierwszy w historii rating Standard & Poor.

Credendo  Short-Term Non-EU Risks nabywa 33% udziałów w Credendo  Short-Term EU Risks (dawniej znanej jako KUPEG), będącej liderem na rynku krótkoterminowego ubezpieczenia kredytu w Republice Czeskiej.

2008 Credendo  Short-Term Non-EU Risks otwiera oddział we Francji.
2009

Credendo  Export Credit Agency przeprowadza joint venture Credendo  Ingosstrakh Credit Insurance (dawniej znany jako INGO-ONDD) z Ingosstrakh. Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance specjalizuje się w pokrywaniu ryzyka kredytowego, związanego z transakcjami krajowymi i zagranicznymi na rynkach rosyjskim i WNP.

Credendo  Short-Term Non-EU Risks zwiększa swoje udziały w Credendo  Short-Term EU Risks z 33% do 67%.

Credendo  Short-Term Non-EU Risks otwiera oddział w Niemczech.

2010

Credendo  Export Credit Agency zwiększa swoje udziały w Credendo  Ingosstrakh Credit Insurance do 67%.

Credendo  Export Credit Agency zwiększa swoje udziały w Credendo  Single Risk z 50 do 83%.

2011 Credendo  Single Risk otrzymuje swój pierwszy w historii rating A.M. Best.
2012

Credendo  Export Credit Agency zwiększa swoje udziały w Credendo  Excess & Surety z 26% do 55%.

Credendo  Single Risk otrzymuje swój pierwszy w historii rating Fitch.

2013

Credendo  Export Credit Agency zwiększa swoje udziały w Credendo  Single Risk z 83 do 96%.

Credendo  Short-Term Non-EU Risks otwiera oddział we Włoszech.

Postępuje konsolidacja w ramach Credendo Group oraz coraz silniejsze akcentowanie wspólnych wartości, podejścia i siły wszystkich jednostek.

2015

Credendo  Export Credit Agency staje się jedynym udziałowcem w Credendo - Excess & Surety.

Credendo  Short-Term EU Risks otwiera oddział w Polsce.

2016 Credendo – Export Credit Agency staje się jedynym udziałowcem w Credendo  Short-Term EU Risks.
2017

Nowy krok w konsolidacji grupy: każda jednostka przyjmuje w swojej nazwie markę Credendo.

Zarządzanie i społeczna odpowiedzialność firmy

Credendo kontytuują Credendo – Export Credit Agency oraz podległe spółki. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem składa się z następujących organów:

Władze

Zarząd

Vincent REUTER

Przewodniczący(1)

Michel DELBAERE

Wiceprzewodniczący(1)

Ludivine HALBRECQ

Członek, reprezentant Ministra Finansów

Pieter-Jan VAN STEENKISTE

Zastępca

Thierry DENUIT

Członek, reprezentant Ministra Spraw Zagranicznych

Xavier DE CUYPER

Zastępca

Henk MAHIEU

Członek, reprezentant Ministra Gospodarki

Ivan VAN dEN BERGH

Zastępca

Els HAELTERMAN

Członek, reprezentant Ministra Współpracy Rozwojowej

Yves DRICOT

Zastępca

Claire TILLEKAERTS

Członek, przedstawiciel rządu regionalnego Flandrii

Thomas FIERS

Zastępca

Georges STIENLET

Członek, przedstawiciel rządu regionalnego Flandrii

Annemarie VAN de WALLE

Zastępca

Jean-Jacques WESTHOF

Członek, przedstawiciel władz regionalnych Walonii

Jean-Jacques GABRIEL

Zastępca

Pascale DELCOMMINETTE

Członek, przedstawiciel władz regionalnych Walonii

Francis MULLERS

Zastępca

Katrien VAN KRIEKINGE

Członek, przedstawiciel Rządu Regionu Stołecznego Brukseli

Frederic CONVENT

Zastępca

Frédéric LONCOUR

Członek, przedstawiciel Rządu Regionu Stołecznego Brukseli

Christopher KASHALE ILUNGA

Zastępca

(1) Odchodzący

 

Komitet Wykonawczy Grupy

Dirk TERWEDUWE

Dyrektor Generalny i Prezes Komitetu Wykonawczego

Frank VANWINGH

Wicedyrektor i Wiceprezes Komitetu Wykonawczego

Nabil JIJAKLI

Wicedyrektor i Członek Komitetu Wykonawczego

Dirk Terweduwe, CEO Grupy oraz Chairman of the Group Coordination Committee 

- Urodzony w 1961 roku w Aarschot w Belgii
- Uzyskał tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu w Leuven (Belgia).
- Po studiach, przez 3 lata pracował jako asystent na uniwersytecie w Leuven. Do Credendo – Export Credit Agency dołączył w 1987 roku, zaczynając pracę w departamencie zajmującym się oceną ryzyk krajowych. Później został głównym ekonomistą i szefem departamentu. W 2004 roku został mianowany wiceprezesem Credendo – Export Credit Agency and Credendo – Short-Term Non-EU Risks. Od 2010 do 2013 był dyrektorem Credendo – Short-Term Non-EU Risks. Obecnie jest dyrektorem generalnym Credendo i Credendo – Export Credit Agency.
- Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Credendo – Short-Term EU Risks oraz Credendo – Single Risk. Jest także Prezesem Zarządu Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance oraz Credendo – Excess & Surety.

Frank VANWINGH, Group Deputy CEO and Vice-Chairman of the Group Coordination Committee

- Urodzony w 1962 w Hasselt, Belgia
- Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu w Leuven (Belgia) oraz DESS w zakresie prawa europejskiego z Uniwersytetu w Nancy (Francja). Karierę w Credendo – Export Credit Agency rozpoczął w 1989 jako radca prawny i menedżer ds. roszczeń. Następnie został mianowany zastępcą szefa Departamentu Roszczeń i Doradztwa Prawnego, a później został szefem departamentów Strategii, Prawnego i Zarządzania Ryzykiem. Obecnie jest zastępcą dyrektora naczelnego Credendo oraz Credendo – Export Credit Agency. Jest także głównym dyrektorem operacyjnym.
- Jest członkiem Rady Nadzorczej Credendo – Single Risk oraz Credendo – Short-Term EU Risks. Jest także członkiem Zarządu Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance oraz Credendo – Excess & Surety.

Nabil JIJAKLI, Group Deputy CEO i rzecznik prasowy Grupy

- Urodzony w 1964 w Damaszku, Syria.
- Posiada tytuł magistra politologii i stosunków międzynarodowych, ukończył także podyplomowe studia w zakresie polityki międzynarodowej na ULB w Brukseli.
- Jest Zastępcą Prezesa Zarządu Credendo oraz of Credendo – Export Credit Agency. Zanim dołączył do Credendo, przez 21 lat pracował w Narodowym Banku Belgii. Ostatnią z pełnionych przezeń funkcji był Sekretarz Komitetu Stabilności Finansowej. Był też odpowiedzialny za koordynację wprowadzania euro w Belgii, od trzech lat pracował także jako ekspert w Komisji Europejskiej. Jest członkiem Zarządu Credendo – Short-Term Non-EU Risks oraz Credendo – Excess & Surety, a także członkiem Rady Nadzorczej Credendo – Single Risk.

Komitet ds. Audytu

Ludivine HALBRECQ

Przewodnicząca

Thierry DENUIT

Członek

Henk MAHIEU

Członek

Komitet Koordynacyjny Grupy

Dirk TERWEDUWE

CEO Grupy oraz Chairman of the Group Coordination Committee 

Frank VANWINGH

Group Deputy CEO i Vice-Chairman of the Group Coordination Committee

Nabil JIJAKLI

Group Deputy CEO i rzecznik prasowy Grupy

Paul BALTHASART

Group Chief Reinsurance Officer

Thibaut DE HAENE

Group Chief Legal Officer

Marina HAUTMAN

Group Chief Human Resources Officer

Ronny MATTON

Group Chief Financial Officer

Hans SLOCK

Group Chief Risk Officer

Lode VERMEERSCH

Group Chief Information Officer

Alexey BEZDENEZHNYKH

General Manager Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance

Michael FRANK

General Manager Credendo – Single Risk

Eckhard HORST

General Manager Credendo – Excess & Surety

Stefaan VAN BOXSTAEL

General Manager Credendo – Short Term Non EU Risks & Chairman of the Management Board of Credendo – Short-Term EU Risks

Paul BALTHASART, Group Chief Reinsurance Officer

- Urodzony w 1958 w Liège w Belgii
- Ukończył studia magisterskie z zakresu administracji biznesu na Uniwersytecie w Liège.
- W 2007 roku dołączył do Credendo – Short Term Non-EU Risks, po tym jak przeproacował 25 lat na kluczowych stanowiskach w Kemper Re (obecnie Sirius), St Paul Re oraz Everest Re. Obecnie jest odpowiedzialny za całość spraw związanych z reasekuracją Credendo.

 

Thibaut DE HAENE, Group Chief Legal Officer

- Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve i Georgetown University Law Center (Washington D.C.), gdzie jego program LL.M. koncentrował się na międzynarodowym prawie handlowym.
- Rozpoczął swoją karierę jako prawnik w Baker & McKenzie w Brukseli. W 2003 r. dołączył do Credendo – Export Credit Agency jako radca prawny. Zajmował kilka stanowisk w departamencie prawnym, a w 2014 r. stał się głównym prawnikiem grupy.

Marina HAUTMAN, Group Chief Human Resources Officer

- Urodzony w 1962 roku w Anderlecht w Belgii
- Posiada tytuł magistra prawa i ukończyła różne kursy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w EHSAL i Vlerick Business School oraz Advanced General Management w HEC (Paryż).
- Dołączyła do Credendo - Export Credit Agency w 2015 roku jako Group Chief Human Resources Officer. Zaczęła swoją karierę jako radca i ma ponad 25 lat doświadczenia pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Ronny MATTON, Group Chief Financial Officer

- Urodzony w 1961 roku w Varsenare w Belgii
- Ukończył studia magisterskie w zakresie stosowanych nauk ekonomicznych
- Od 1993 roku pracował w New Holland Logistics jako Kontroler Finansowy. Zajmował kilka stanowisk w grupie we Włoszech, Francji i Holandii. Od 2003 r. do 2010 r. pracował w firmie Fiat w Wielkiej Brytanii jako Dyrektor Zarządzający, łącząc to stanowisko z byciem członkiem Zarządu Maserati GB od 2006 r. Dołączył do Credendo – Export Credit Agency w 2011 r. i obecnie pracuje jako Chief Financial Officer Grupy.
- Jest członkiem Rady Nadzorczej Credendo – Short-Term EU Risks  i Credendo – Single Risk. Jest członkiem zarządu Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance i Credendo - Excess & Surety.

Hans SLOCK, Group Chief Risk Officer

- Urodził się w 1967 roku w Gandawie w Belgii
- Jest magistrem nauk ekonomicznych i magistrem nauk przyrodniczych Uniwersytetu w Gandawie.
- Dołączył do Credendo – Export Credit Agency w 1992 roku. Zaczynał jako krajowy analityk ryzyka, a następnie został szefem Cover Policy Department w 2004 roku. W latach 2004-2010 pełnił funkcję Coordinator for Risk Management and Cover Policy . Obecnie pełni funkcję szefa działu zarządzania ryzykiem, a także pracuje jako Group Chief Risk Officer.

Lode VERMEERSCH, Group Chief Information Officer

- Urodził się w 1964 roku w Ghent w Belgii
- Posiada tytuł doktora nauk stosowanych.
- Obecnie pracuje jako Group Chief Information Officer w Credendo. Zanim przystąpił do firmy, pracował za granicą w bankowości detalicznej w Republice Czeskiej, jako główny oficer inwestycyjny w zakresie zarządzania aktywami w Szanghaju oraz jako członek zarządu w londyńskim banku inwestycyjnym.

 

Alexey BEZDENEZHNYKH, General Manager Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance

- Ukończył studia magisterskie z zakresu finansów i kredytów oraz studia doktoranckie w Rosyjskiej Akademii Ekonomicznej w Plechanowie. Następnie uzyskał dyplom w zakresie z prawa z Lomonosov Moscow State University.
- Od 2001 do 2009 roku pracował w Departamencie Ubezpieczeń Kredytowych w Ingosstrakh i był zaangażowany w działalność w zakresie rozwoju portfela, subemisji, reasekuracji i obsługi roszczeń. Od roku 2009 Alexey był jednym z głównych managerów Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance LLC. W 2011 r. przyjął nowe wyzwanie, dołączając do zespołu (niedawno utworzonego) rosyjskiego ECA EXIAR. Był tam odpowiedzialny za budowę struktury pionu reasekuracji ECA i obsługi roszczeń. Poza tym koncentrował się na rozwoju biznesu, a w szczególności na wspieraniu krótkoterminowego biznesu. W 2015 roku został mianowany nowym dyrektorem generalnym Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance LLC.

Michael FRANK, General Manager Credendo – Single Risk

- Urodzony w 1960 w Wiedniu w Austrii
- Uzyskał tytuł magistra prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego.
- W 2013 roku, po 25 latach pracy w bankowości, dołączył do Zarządu Credendo – Single Risk. Od 2015 roku jest Prezesem Zarządu Credendo – Single Risk.

 

Eckhard HORST, General Manager Credendo – Excess & Surety

- Urodzony w 1966 roku w Bingen am Rhein w Niemczech
- Uzyskał tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Johann Wolfgang Goethe we Frankfurcie nad Menem.
- Bezpośrednio po studiach dołączył do Allgemeine Kredit AG (dziś Coface Germany). Zanim w 2012 roku objął stanowisko prezesa zarządu Credendo – Excess & Surety, przez 14 lat pracował w Euler Hermes. Był dyrektorem generalnym Euler Hermes Poland, a później Head of Collections w Paryżu.
- Jest członkiem zarządu Credendo – Excess & Surety.

Stefaan VAN BOXSTAEL, General Manager Credendo – Short-Term Non-EU Risks & Chairman of the Management Board of Credendo – Short-Term EU Risks

- Urodzony w 1971 w Aalst w Belgii
- Uzyskał stopień magistra nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Gandawie oraz magistra zarządzania finansami w VLEKHO Business School.
- Rozpoczął karierę jako zastępca inspektora w Ministerstwie Finansów. Następnie pracował jako asystent / pracownik naukowy na uniwersytecie w Gandawie oraz jako audytor dla Ernst & Young. Dołączył do Credendo - Export Credit Agency w 1997 roku jako Underwriter. W ostatnich latach zajmował kilka stanowisk w dziale Underwriting & Account Management - od Senior Underwriter'a aż do zastępcy kierownika działu. W 2010 roku dołączył do Credendo - Short-Term Non-EU Risks jako szef działu Underwriting & Credit Information. Od 2014 r. pełni funkcję dyrektora generalnego.
- Jest członkiem zarządu Credendo – Short-Term Non-EU Risks i Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance.

Społeczna odpowiedzialność firmy

Wszystkie spółki Credendo wyznają te same zasady, jakimi są dyskrecja, rzetelność i szacunek dla klientów.

Firma Credendo konsekwentnie dąży do wypracowania takich polityk, procedur i narzędzi, aby nasze usługi były dostarczane z należytą starannością i profesjonalizmem, z poszanowaniem uczciwości i etyki biznesowej, w zgodzie z przepisami prawa, niepisanymi zasadami, regulacjami i najlepszymi praktykami naszego sektora.

Aby zrealizować ten cel, Credendo przyjęła Politykę Integralności Grupy, zawierającą podstawowe zasady etyczne i jednolity zestaw zasad, które muszą być przestrzegane przez każdego pracownika Credendo. Zasady te są zgodne z wewnętrznymi standardami i wartościami Credendo i nie powodują uszczerbku dla lokalnych przepisów i / lub przepisów w zakresie bezpieczeństwa.

Zasady integralności są rozwijane w kodeksie postępowania, zawierającym praktyczne wytyczne w zakresie ich stosowania w codziennych działaniach. Zasady te dotyczą takich zagadnień, jak: dbanie o interesy klientów w sposób lojalny, uczciwy i profesjonalny, prawidłowe kierowanie zaproszeń i wręczanie prezentów, uczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, działanie przeciwko dyskryminacji, zwalczanie korupcji i prania brudnych pieniędzy, zwalczanie finansowania terroryzmu oraz innych rodzajów nieetycznych lub nielegalnych zachowań. Opracowano także inne zasady, które mają gwarantować, iż relacje biznesowe będą odbywały się w sposób etyczny.

Wszystkie wspomniane powyżej zasady są ratyfikowane przez Zarząd każdej spółki Credendo, a także przekazywane, promowane i weryfikowane we wszystkich jednostkach Grupy.

W celu zapewnienia realizacji i stosowania tych zasad, każda jednostka Credendo powołała organ, mający rolę koordynującą, doradczą i inicjującą. Najwyższy nadzór nad przestrzeganiem zasad przez wszystkich członków Grupy pełni Compliance Officer of Credendo – Export Credit Agency.

Kluczowe liczby

Działania i wyniki w okresie ostatnich 3 lat:
Ubezpieczone transakcje o wartości 79 782,2 milionów euro
Przychody ze składek ubezpieczeniowych w wysokości 370,4 milionów euro

W milionach euro

2017

2016

2015

Wartość transakcji ubezpieczonych w ciągu roku finansowego (1)

84 955,4

79 782,2

83 694

Całość potencjalnego obciążenia

58 316,3

57 125,5

61 779,5

Przychody ze składek ubezpieczeniowych (1)

342,4

370,4

383,4 (2)

Roszczenia ubezpieczeniowe i koszty likwidacji szkód (1)

153,7

391,3

345 (2)

Łączny zysk / (strata)

185,9

20,5

8,9

Całkowity dochód ogółem

187,0

22

7,2

Kapitał własny

2 568,2

2 391,5

2 375,7

Personel

499

496

486

Wskaźniki (w%)

 

 

 

Wskaźnik szkodowości netto (3)

24,6%

112,48%

97,84%

Wskaźnik kosztów netto (4)

29,4%

28,81%

24,21%

(1) przed cesją reasekuracyjną
(2) zyski i straty z tytułu różnic kursowych, wpływających na dochody netto ze składek ubezpieczeniowych, zostały przeklasyfikowane: z "Roszczenia w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi netto i koszty likwidacji szkód" na "Przychody z tytułu składek ubezpieczeniowych netto" począwszy od roku 2016. Dane liczbowe porównawcze za rok 2015 zostały przekształcone tak, by prezentacja lepiej oddawała realia ekonomiczne Credendo.
(3) roszczenia z tytułu ubezpieczeń netto i koszty likwidacji szkód / dochody netto ze składek ubezpieczeniowych
(4) (koszty operacyjne, z wyłączeniem operacji na zagranicznych giełdach, minus pozostałe przychody operacyjne) lub przychody ze składek ubezpieczeniowych netto

Sprawozdania roczne

Pomimo spowolnienia gospodarki światowej, Credendo kończy rok ze skonsolidowanym zyskiem 20,5 miliona euro 

  • Ocena ryzyk krajowych: więcej obniżonych wskaźników niż podwyższonych;
  • W zeszłym roku Credendo zebrało składki o wartości 370 milionów euro;
  • Całkowity bilans grupy po raz pierwszy przekroczył 4 mld euro;
  • Pomimo spowolnienia gospodarki światowej, Credendo udało się zakończyć rok osiągając skonsolidowany zysk wynoszący 20,5 miliona euro;
  • Credendo koncentruje się na dostarczaniu wysokiego poziomu obsługi klienta, wykorzystując do tego celu nową strukturę grupy, nową witrynę oraz plan działania "Get Ready".

Oceny ryzyk krajowych: obniżenia i podwyższenia wskaźników 

Ostatnie kilka lat okazało się poważnym wyzwaniem dla gospodarki światowej, a rok 2016 nie był w tym względzie wyjątkiem. Trend ten znajduje odzwierciedlenie w danych liczbowych Credendo: odnotowano 25 obniżek i tylko 5 podwyższeń w odniesieniu do wskaźników oceny średniookresowego ryzyka politycznego. Niskie ceny surowców w szczególności pogorszyły sytuację tych krajów, które eksportują ropę naftową. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku importerów towarów, takich jak Indie i Maroko, wspomniane niskie ceny przyniosły korzyści. Poprawiły się salda ich rachunków bieżących, przyczyniając się również do poprawy stanu ich finansów publicznych.

Po słabym 2015 roku, w 2016 Credendo dostrzegło poprawę w obszarze krótkoterminowych ryzyk, podnosząc pozytywne oceny 26 razy i obniżając je w 15 przypadkach. Sytuacja poprawiła się praktycznie we wszystkich regionach, z wyjątkiem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Rosnące zadłużenie w gospodarkach wschodzących, Brexit, wybór nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych i terroryzm w Turcji i Afryce Subsaharyjskiej spowodowały wiele obaw o rynki. Istnieje jednak sporo dobrych prognostyków: Azja po raz kolejny okazała się regionem najsilniejszym, ze szczególnie wybijającym się Myanmar. Kraj ten po raz pierwszy otrzymał od Credendo podwyższenie ocen, co stało się możliwe dzięki demokratycznie wybranemu rządowi i prowadzonym reformom.

Ocenia się, że w 2017 r. sytuacja gospodarcza i polityczna pozostanie niepewna w związku z licznymi wstrząsami politycznymi, w tym Brexitem i wyborem prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Istnieją też obawy, że wzrost stóp procentowych utrzyma się, a konflikt na Bliskim Wschodzie nadal pozostanie źródłem niepokojów dla światowej gospodarki. Z drugiej jednak strony ceny surowców stopniowo stabilizują się, a Chiny spodziewają się wzrostu o 7%.

Wyniki Credendo

"W 2016 roku eksporterzy po raz kolejny musieli żeglować po niespokojnych, biznesowych wodach, co częściowo znajduje odzwierciedlenie w naszych danych", mówi Dirk Terweduwe, Dyrektor Generalny Grupy. "Pomimo wzrostu liczby zgłoszeń zdarzeń ubezpieczeniowych, Credendo udało się ukończyć rok ze skonsolidowanym zyskiem 20,5 miliona euro, czyli o ponad 11 milionów euro wyższym niż w ubiegłym roku", dodaje. "Credendo udowodniło, że jest wiarygodnym partnerem, nie tylko poprzez zatrudnienie większej liczby pracowników, w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta, ale także poprzez zdolność do wypłacania roszczeń pomimo trudnych realiów gospodarczych i politycznych".

Kluczowe dane z 2016 roku:

  • Pomimo wzrostu liczby roszczeń, w związku ze zgłoszonymi zdarzeniami ubezpieczeniowymi, Credendo zakończyło rok ze skonsolidowanym zyskiem na poziomie 20,5 miliona euro;
  • Grupa ubezpieczała transakcje o wartości 80 mld euro, czyli o niecałe 4 mld euro mniej niż w roku poprzednim;
  • W zeszłym roku Credendo zebrało składki w wysokości 370 milionów euro;
  • Kapitał własny wzrósł o 16 milionów euro - do kwoty 2,392 miliarda euro, a grupa nie jest zadłużona;
  • Po raz pierwszy suma bilansowa grupy przekroczyła wartość 4 miliardów euro.

Koncentracja na najwyższym poziomie obsługi klienta

Nazwa marki Credendo została wprowadzona w listopadzie 2013 r. Określenie "Członek grupy Credendo" został wówczas przypisany do historycznych nazw wszystkich podmiotów grupy. Od 1 stycznia 2017 wszystkie działają już pod jednym brandem: Credendo. Oznacza to, że odtąd poszczególne podmioty grupy są wyróżnione tylko na podstawie obszaru ich działalności, prowadząc do powstania nowej struktury organizacyjnej:

 

 

Nowoutworzona strona internetowa podkreśla silną tożsamość grupy: 10 niezależnych witryn zastąpiono jedną wspólną: www.credendo.com. Ponieważ grupa skupia się na dostarczaniu wysokiego poziomu obsługi klienta, nowa strona internetowa oparta jest na inteligentnych rozwiązaniach interaktywnych, ułatwiając klientom wybór odpowiedniego produktu. Realizację celu, jakim jest najwyższym poziom obsługi i pomoc w indywidualnym dostosowaniu rozwiązań, ma wspierać wdrażany plan działania: „Get ready”. Przyjęto w nim trzyletnie ramy czasowe (od 2016 do 2018 r.) i ma on kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju grupy. Dirk Terweduwe wyjaśnia: "Plan koncentruje się na czterech filarach: po pierwsze, jesteśmy i pozostaniemy aktywni w obszarach ubezpieczeń kredytu kupieckiego i polis chroniących przed ryzykiem politycznym. Po drugie, wprowadzamy na rynek nowy produkt: Credendo Buyer Credit. Po trzecie, chcemy wzmocnić naszą obecność na wszystkich kontynentach i kłaść nacisk na wykorzystanie nowych systemów informatycznych, pozwalających nam zwiększyć skuteczność operacyjną. Po czwarte, opracowaliśmy konkretne plany działania dla każdego podmiotu grupy i działu, aby osiągnięcie wyników było łatwiejsze dzięki nastawieniu na konkretne, dokładnie zdefiniowane cele. Kolejne lata będą pełne wyzwań, ale wierzymy, że dzięki temu staniemy się grupą zapewniającą najwyższy poziom obsługi klienta w branży".

DOKUMENTACJA

Annual Report, 2017
Pobierz
Corporate Fact Sheet (2017)
Pobierz
Corporate Brochure
Pobierz
Annual Report, 2016
Pobierz
Annual Report, 2015
Pobierz
Annual report, 2014
Pobierz
Annual report, 2013
Pobierz

Proszę uaktualnić wersję przeglądarki.

Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki. Uaktualnij ją by otrzymać dostęp do nasze strony, rozwiązań oraz światowych analiz ryzyka.

Uaktualnij