O nas

Kim jesteśmy?

Credendo przewodniczy europejskiej grupie ubezpieczycieli kredytów, obecnej na całym kontynencie, aktywnej zarówno we wszystkich segmentach obsługi kredytów kupieckich jak i zabezpieczeń biznesu przed ryzykiem politycznym. Oferuje szeroki zakres produktów, chroniących przed ryzykiem na całym świecie.

Wizja

Jesteśmy partnerem biznesowym, który chroni firmy przed ryzykiem związanym z handlem i inwestycjami oraz ułatwienie finansowania takich transakcji.

Misja

Naszą misją jest wspieranie relacji handlowych. Oferujemy indywidualne rozwiązania w dziedzinie ubezpieczeń, reasekuracji, gwarancji, poświadczeń i finansowania, związanych z transakcjami w krajowym i międzynarodowym handlu oraz w zakresie inwestycji zagranicznych. Chronimy spółki, banki i zakłady ubezpieczeń od ryzyk kredytowych i politycznych oraz ułatwiamy finansowanie transakcji.

Turning uncertainties into opportunities.

Wartości

Jako ubezpieczyciel, sporo wiemy o ryzyku w różnych formach. Due diligence jest standardem, ale my idziemy znacznie dalej. Oto nasze podejście.

Nastawienie na klienta

Zadowolenie klienta jest podstawą naszych wartości. Słuchamy, proponujemy indywidualne rozwiązania, jesteśmy otwarci, wyjaśnimy nasze decyzje i dostarczamy najwyższej klasy obsługę. Nasi ludzie wymyślają inteligentne rozwiązania w odpowiedzi na konkretne potrzeby biznesowe lub złożoność ryzyk środowiskowych.

Otrzymasz indywidualne rozwiązania.

Szacunek

Okazujemy szacunek naszym klientom, pracownikom, udziałowcom i wszystkim innym, współpracującym z nami podmiotom, jak również społeczeństwu i środowisku. Stanowczo opowiadamy się przeciwko jakiejkolwiek formie dyskryminacji. Każdego traktujemy sprawiedliwie i uczciwie. Zawsze staramy się działać praworządnie i stosować wysokie standardy etycznego zachowania.

Możesz nam zaufać.

Niezawodność

Bazujemy na solidnej wiedzy i najwyższej klasy ekspertyzach w zakresie biznesu oraz ryzyka. Dążymy do efektywności operacyjnej, stanowiącej podstawę działań wobec klienta. Na nasze działania spoglądamy z perspektywy długoterminowej i dążymy do zrównoważonych wyników finansowych.

Możesz na nas liczyć.

Historia Grupy Credendo

1921 Belgijskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych powołało Delcredere Committee, w celu objęcia gwarancjami belgijskich transakcji eksportowych.
1939 Delcredere Committee został przekształcony w autonomiczne, finansowe ciało publiczne, z państwowymi gwarancjami. Nazwa została zmieniona na Nationale Delcrederedienst | Office national du ducroire, Delcredere | w skrócie Ducroire, dziś znana jako Credendo  Export Credit Agency.
1949 Credendo  Export Credit Agency zostało upoważnione do ubezpieczania importu oraz usług.
1956 Ofertę rozszerzono o ubezpieczenia przed ryzykiem handlowym.
1962 Credendo  Export Credit Agency została upoważniona do działań finansowych wobec ubezpieczanych operacji.
1964 Możliwe staje się ubezpieczanie niektórych ofert bezpośrednio dla państwa belgijskiego.
1970 Zakres pokrycia rozszerzono o ryzyko polityczne, związane z belgijskimi inwestycjami za granicą.
1991 Zakres działalności zostaje rozszerzony na międzynarodowe stosunki gospodarcze w szerszym sensie.
1996 Zostaje podjęta aktywność Market Window, umożliwiając Credendo  Export Credit Agency na pokrycie ryzyk, które jedynie w niewielkim procencie stanowią obszar belgijskiego zainteresowania. Ceny są zgodne z warunkami rynkowymi.
2004

Credendo  Export Credit Agency zakłada prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Credendo  Short-Term Non-EU Risks (dawniej znaną jako Credimundi), aby zapewnić ciągłość świadczonych usług dla przedsiębiorstw europejskich. Firma ubezpiecza polityczne i handlowe ryzyka bieżących transakcji.

Credendo  Export Credit Agency nabywa 26% udziałów Credendo  Excess & Surety (dawniej znanej jako Trade Credit), belgijskiego prywatnego towarzystwa ubezpieczeń kredytów, które specjalizuje się w produktach excess of loss oraz top up cover.

2005 Wprowadzono produkty forfaiting.
2006

Credendo  Export Credit Agency nabywa 50% udziałów austriackiego ubezpieczyciela Credendo  Single Risk (dawniej znanego jako Garant) wraz z wiodącym ubezpieczycielem rosyjskim  Ingosstrakh.

Credendo  Export Credit Agency wprowadza produkty gwarancji finansowych dla kredytów bankowych.

Credendo  Short-Term Non-EU Risks otwiera oddział w Wielkiej Brytanii.

2007

Credendo  Export Credit Agency otrzymuje swój pierwszy w historii rating Standard & Poor.

Credendo  Short-Term Non-EU Risks nabywa 33% udziałów w Credendo  Short-Term EU Risks (dawniej znanej jako KUPEG), będącej liderem na rynku krótkoterminowego ubezpieczenia kredytu w Republice Czeskiej.

2008 Credendo  Short-Term Non-EU Risks otwiera oddział we Francji.
2009

Credendo  Export Credit Agency przeprowadza joint venture Credendo  Ingosstrakh Credit Insurance (dawniej znany jako INGO-ONDD) z Ingosstrakh. Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance specjalizuje się w pokrywaniu ryzyka kredytowego, związanego z transakcjami krajowymi i zagranicznymi na rynkach rosyjskim i WNP.

Credendo  Short-Term Non-EU Risks zwiększa swoje udziały w Credendo  Short-Term EU Risks z 33% do 67%.

Credendo  Short-Term Non-EU Risks otwiera oddział w Niemczech.

2010

Credendo  Export Credit Agency zwiększa swoje udziały w Credendo  Ingosstrakh Credit Insurance do 67%.

Credendo  Export Credit Agency zwiększa swoje udziały w Credendo  Single Risk z 50 do 83%.

2011 Credendo  Single Risk otrzymuje swój pierwszy w historii rating A.M. Best.
2012

Credendo  Export Credit Agency zwiększa swoje udziały w Credendo  Excess & Surety z 26% do 55%.

Credendo  Single Risk otrzymuje swój pierwszy w historii rating Fitch.

2013

Credendo  Export Credit Agency zwiększa swoje udziały w Credendo  Single Risk z 83 do 96%.

Credendo  Short-Term Non-EU Risks otwiera oddział we Włoszech.

Postępuje konsolidacja w ramach Credendo Group oraz coraz silniejsze akcentowanie wspólnych wartości, podejścia i siły wszystkich jednostek.

2015

Credendo  Export Credit Agency staje się jedynym udziałowcem w Credendo - Excess & Surety.

Credendo  Short-Term EU Risks otwiera oddział w Polsce.

2016 Credendo – Export Credit Agency staje się jedynym udziałowcem w Credendo  Short-Term EU Risks.
2017

Uruchomienie Credendo Buyer Credit - narzędzia Credendo – Export Credit Agency dla MŚP, przeznaczonego głównie do finansowania eksportu.

Nowy krok w konsolidacji grupy: każda jednostka przyjmuje w swojej nazwie markę Credendo.

2018

Uruchomienie Credendo Booster, pierwszego portalu cyfrowego Credendo do obsługi gwarancji.

2020

Credendo – Excess & Surety otwiera oddział we Irlandia.

Zarządzanie

Credendo kontytuują Credendo – Export Credit Agency oraz podległe spółki. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem składa się z następujących organów:

Zarząd

Vincent REUTER

Przewodniczący

Michel DELBAERE

Wiceprzewodniczący(1)

Ludivine HALBRECQ

Członek, reprezentant Ministra Finansów

Pieter-Jan VAN STEENKISTE

Zastępca

Thierry DENUIT

Członek, reprezentant Ministra Spraw Zagranicznych

Xavier DE CUYPER

Zastępca

Henk MAHIEU

Członek, reprezentant Ministra Gospodarki

Ivan VAN dEN BERGH

Zastępca

Els HAELTERMAN

Członek, reprezentant Ministra Współpracy Rozwojowej

Yves DRICOT

Zastępca

Claire TILLEKAERTS

Członek, przedstawiciel rządu regionalnego Flandrii

Thomas FIERS

Zastępca

Georges STIENLET

Członek, przedstawiciel rządu regionalnego Flandrii

Annemarie VAN de WALLE

Zastępca

Jean-Jacques WESTHOF

Członek, przedstawiciel władz regionalnych Walonii

Jean-Jacques GABRIEL

Zastępca

Pascale DELCOMMINETTE

Członek, przedstawiciel władz regionalnych Walonii

Francis MULLERS

Zastępca

Katrien VAN KRIEKINGE

Członek, przedstawiciel Rządu Regionu Stołecznego Brukseli

Frederic CONVENT

Zastępca

Frédéric LONCOUR

Członek, przedstawiciel Rządu Regionu Stołecznego Brukseli

Christopher KASHALE ILUNGA

Zastępca

(1) Odchodzący

 

Komitet Wykonawczy Grupy

Dirk TERWEDUWE

Dyrektor Generalny i Prezes Komitetu Wykonawczego

Frank VANWINGH

Wicedyrektor i Wiceprezes Komitetu Wykonawczego

Nabil JIJAKLI

Wicedyrektor i Członek Komitetu Wykonawczego

Dirk Terweduwe, CEO Grupy oraz Chairman of the Group Coordination Committee 

- Urodzony w 1961 roku w Aarschot w Belgii
- Uzyskał tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu w Leuven (Belgia).
- Po studiach, przez 3 lata pracował jako asystent na uniwersytecie w Leuven. Do Credendo – Export Credit Agency dołączył w 1987 roku, zaczynając pracę w departamencie zajmującym się oceną ryzyk krajowych. Później został głównym ekonomistą i szefem departamentu. W 2004 roku został mianowany wiceprezesem Credendo – Export Credit Agency and Credendo – Short-Term Non-EU Risks. Od 2010 do 2013 był dyrektorem Credendo – Short-Term Non-EU Risks. Obecnie jest dyrektorem generalnym Credendo i Credendo – Export Credit Agency.
- Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Credendo – Short-Term EU Risks oraz Credendo – Single Risk. Jest także Prezesem Zarządu Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance oraz Credendo – Excess & Surety.

Frank VANWINGH, Group Deputy CEO and Vice-Chairman of the Group Coordination Committee

- Urodzony w 1962 w Hasselt, Belgia
- Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu w Leuven (Belgia) oraz DESS w zakresie prawa europejskiego z Uniwersytetu w Nancy (Francja). Karierę w Credendo – Export Credit Agency rozpoczął w 1989 jako radca prawny i menedżer ds. roszczeń. Następnie został mianowany zastępcą szefa Departamentu Roszczeń i Doradztwa Prawnego, a później został szefem departamentów Strategii, Prawnego i Zarządzania Ryzykiem. Obecnie jest zastępcą dyrektora naczelnego Credendo oraz Credendo – Export Credit Agency. Jest także głównym dyrektorem operacyjnym.
- Jest członkiem Rady Nadzorczej Credendo – Single Risk oraz Credendo – Short-Term EU Risks. Jest także członkiem Zarządu Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance oraz Credendo – Excess & Surety.

Nabil JIJAKLI, Group Deputy CEO i rzecznik prasowy Grupy

- Urodzony w 1964 w Damaszku, Syria.
- Posiada tytuł magistra politologii i stosunków międzynarodowych, ukończył także podyplomowe studia w zakresie polityki międzynarodowej na ULB w Brukseli.
- Jest Zastępcą Prezesa Zarządu Credendo oraz of Credendo – Export Credit Agency. Zanim dołączył do Credendo, przez 21 lat pracował w Narodowym Banku Belgii. Ostatnią z pełnionych przezeń funkcji był Sekretarz Komitetu Stabilności Finansowej. Był też odpowiedzialny za koordynację wprowadzania euro w Belgii, od trzech lat pracował także jako ekspert w Komisji Europejskiej. Jest członkiem Zarządu Credendo – Short-Term Non-EU Risks oraz Credendo – Excess & Surety, a także członkiem Rady Nadzorczej Credendo – Single Risk.

Komitet ds. Audytu

Ludivine HALBRECQ

Przewodnicząca

Thierry DENUIT

Członek

Henk MAHIEU

Członek

Polityka Zarządzania Ładem Korporacyjnym Credendo

Polityka Zarządzania Ładem Korporacyjnym Credendo (zwany dalej "Kartą") opisuje sposób zarządzania Credendo – Export Credit Agency (zwanym dalej "Credendo ECA") i jego podmiotami zależnymi. Określa, w jaki sposób zorganizowane jest przywództwo korporacyjne i struktura kierownicza Credendo oraz jak powinna ona działać w praktyce, aby zrównoważyć kontrolę, zarządzanie ryzykiem i przejrzystość, wspierając jednocześnie sukces grupy poprzez zapewnienie skutecznych procesów decyzyjnych. Na przykład, opisuje skład i funkcjonowanie Zarządu Credendo ECA i Komitetu Wykonawczego.

Projekt Karty jest oparty i inspirowany wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami, takimi jak ustawa z dnia 31 sierpnia 1939 r. o utworzeniu Credendo ECA, Belgijskiego Kodeksu Zarządzania Korporacyjnego (2020), wytyczne OECD w sprawie Zarządzania Korporacyjnego Przedsiębiorstw Państwowych (2015) i nowy okólnik dotyczący zarządzania korporacyjnego wydany przez Belgijski Bank Narodowy (2020). Karta odnosi się również do i odzwierciedla, w stosownych przypadkach, zasady określone w politykach i kartach grupowych Credendo.
Karta została zatwierdzona przez Zarząd Credendo ECA i będzie corocznie poddawana przeglądowi i aktualizacji.
 

Komitet Koordynacyjny Grupy

Dirk TERWEDUWE

CEO Grupy oraz Chairman of the Group Coordination Committee 

Frank VANWINGH

Group Deputy CEO i Vice-Chairman of the Group Coordination Committee

Nabil JIJAKLI

Group Deputy CEO i rzecznik prasowy Grupy

Paul BALTHASART

Group Chief Reinsurance Officer

Thibaut DE HAENE

Group Chief Legal Officer

Marina HAUTMAN

Group Chief Human Resources Officer

Ronny MATTON

Group Chief Financial Officer

Hans SLOCK

Group Chief Risk Officer

Lode VERMEERSCH

Group Chief Information Officer

Alexey BEZDENEZHNYKH

General Manager Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance

Michael FRANK

General Manager Credendo – Single Risk

Eckhard HORST

General Manager Credendo – Excess & Surety

Stefaan VAN BOXSTAEL

General Manager Credendo – Short Term Non EU Risks & Chairman of the Management Board of Credendo – Short-Term EU Risks

Paul BALTHASART, Group Chief Reinsurance Officer

- Urodzony w 1958 w Liège w Belgii
- Ukończył studia magisterskie z zakresu administracji biznesu na Uniwersytecie w Liège.
- W 2007 roku dołączył do Credendo – Short Term Non-EU Risks, po tym jak przeproacował 25 lat na kluczowych stanowiskach w Kemper Re (obecnie Sirius), St Paul Re oraz Everest Re. Obecnie jest odpowiedzialny za całość spraw związanych z reasekuracją Credendo.

 

Thibaut DE HAENE, Group Chief Legal Officer

- Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve i Georgetown University Law Center (Washington D.C.), gdzie jego program LL.M. koncentrował się na międzynarodowym prawie handlowym.
- Rozpoczął swoją karierę jako prawnik w Baker & McKenzie w Brukseli. W 2003 r. dołączył do Credendo – Export Credit Agency jako radca prawny. Zajmował kilka stanowisk w departamencie prawnym, a w 2014 r. stał się głównym prawnikiem grupy.

Marina HAUTMAN, Group Chief Human Resources Officer

- Urodzony w 1962 roku w Anderlecht w Belgii
- Posiada tytuł magistra prawa i ukończyła różne kursy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w EHSAL i Vlerick Business School oraz Advanced General Management w HEC (Paryż).
- Dołączyła do Credendo - Export Credit Agency w 2015 roku jako Group Chief Human Resources Officer. Zaczęła swoją karierę jako radca i ma ponad 25 lat doświadczenia pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Ronny MATTON, Group Chief Financial Officer

- Urodzony w 1961 roku w Varsenare w Belgii
- Ukończył studia magisterskie w zakresie stosowanych nauk ekonomicznych
- Od 1993 roku pracował w New Holland Logistics jako Kontroler Finansowy. Zajmował kilka stanowisk w grupie we Włoszech, Francji i Holandii. Od 2003 r. do 2010 r. pracował w firmie Fiat w Wielkiej Brytanii jako Dyrektor Zarządzający, łącząc to stanowisko z byciem członkiem Zarządu Maserati GB od 2006 r. Dołączył do Credendo – Export Credit Agency w 2011 r. i obecnie pracuje jako Chief Financial Officer Grupy.
- Jest członkiem Rady Nadzorczej Credendo – Short-Term EU Risks  i Credendo – Single Risk. Jest członkiem zarządu Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance i Credendo - Excess & Surety.

Hans SLOCK, Group Chief Risk Officer

- Urodził się w 1967 roku w Gandawie w Belgii
- Jest magistrem nauk ekonomicznych i magistrem nauk przyrodniczych Uniwersytetu w Gandawie.
- Dołączył do Credendo – Export Credit Agency w 1992 roku. Zaczynał jako krajowy analityk ryzyka, a następnie został szefem Cover Policy Department w 2004 roku. W latach 2004-2010 pełnił funkcję Coordinator for Risk Management and Cover Policy . Obecnie pełni funkcję szefa działu zarządzania ryzykiem, a także pracuje jako Group Chief Risk Officer.

Lode VERMEERSCH, Group Chief Information Officer

- Urodził się w 1964 roku w Ghent w Belgii
- Posiada tytuł doktora nauk stosowanych.
- Obecnie pracuje jako Group Chief Information Officer w Credendo. Zanim przystąpił do firmy, pracował za granicą w bankowości detalicznej w Republice Czeskiej, jako główny oficer inwestycyjny w zakresie zarządzania aktywami w Szanghaju oraz jako członek zarządu w londyńskim banku inwestycyjnym.

 

Alexey BEZDENEZHNYKH, General Manager Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance

- Ukończył studia magisterskie z zakresu finansów i kredytów oraz studia doktoranckie w Rosyjskiej Akademii Ekonomicznej w Plechanowie. Następnie uzyskał dyplom w zakresie z prawa z Lomonosov Moscow State University.
- Od 2001 do 2009 roku pracował w Departamencie Ubezpieczeń Kredytowych w Ingosstrakh i był zaangażowany w działalność w zakresie rozwoju portfela, subemisji, reasekuracji i obsługi roszczeń. Od roku 2009 Alexey był jednym z głównych managerów Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance LLC. W 2011 r. przyjął nowe wyzwanie, dołączając do zespołu (niedawno utworzonego) rosyjskiego ECA EXIAR. Był tam odpowiedzialny za budowę struktury pionu reasekuracji ECA i obsługi roszczeń. Poza tym koncentrował się na rozwoju biznesu, a w szczególności na wspieraniu krótkoterminowego biznesu. W 2015 roku został mianowany nowym dyrektorem generalnym Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance LLC.

Michael FRANK, General Manager Credendo – Single Risk

- Urodzony w 1960 w Wiedniu w Austrii
- Uzyskał tytuł magistra prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego.
- W 2013 roku, po 25 latach pracy w bankowości, dołączył do Zarządu Credendo – Single Risk. Od 2015 roku jest Prezesem Zarządu Credendo – Single Risk.

 

Eckhard HORST, General Manager Credendo – Excess & Surety

- Urodzony w 1966 roku w Bingen am Rhein w Niemczech
- Uzyskał tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Johann Wolfgang Goethe we Frankfurcie nad Menem.
- Bezpośrednio po studiach dołączył do Allgemeine Kredit AG (dziś Coface Germany). Zanim w 2012 roku objął stanowisko prezesa zarządu Credendo – Excess & Surety, przez 14 lat pracował w Euler Hermes. Był dyrektorem generalnym Euler Hermes Poland, a później Head of Collections w Paryżu.
- Jest członkiem zarządu Credendo – Excess & Surety.

Stefaan VAN BOXSTAEL, General Manager Credendo – Short-Term Non-EU Risks & Chairman of the Management Board of Credendo – Short-Term EU Risks

- Urodzony w 1971 w Aalst w Belgii
- Uzyskał stopień magistra nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Gandawie oraz magistra zarządzania finansami w VLEKHO Business School.
- Rozpoczął karierę jako zastępca inspektora w Ministerstwie Finansów. Następnie pracował jako asystent / pracownik naukowy na uniwersytecie w Gandawie oraz jako audytor dla Ernst & Young. Dołączył do Credendo - Export Credit Agency w 1997 roku jako Underwriter. W ostatnich latach zajmował kilka stanowisk w dziale Underwriting & Account Management - od Senior Underwriter'a aż do zastępcy kierownika działu. W 2010 roku dołączył do Credendo - Short-Term Non-EU Risks jako szef działu Underwriting & Credit Information. Od 2014 r. pełni funkcję dyrektora generalnego.
- Jest członkiem zarządu Credendo – Short-Term Non-EU Risks i Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Zrównoważony rozwój firmy jest bardzo ważny dla Credendo. Prowadzimy naszą działalność w sposób społecznie odpowiedzialny, biorąc pod uwagę przyszły, potencjalny wpływ naszych działań na środowisko, społeczeństwo, gospodarkę, naszych interesariuszy i naszych pracowników. Zwracamy uwagę zarówno na konsekwencje naszej własnej działalności (bezpośredni wpływ), jak i na potencjalne skutki obsługiwanych przez nas transakcji (wpływ pośredni), a oba te czynniki znajdują odzwierciedlenie w naszym sposobie zarządzania. Idziemy zawsze o krok dalej i robimy więcej, niż wymagają tego oficjalne przepisy prawa.

Credendo prowadzi swoją działalność w sposób zrównoważony pod względem finansowym. W przypadku Credendo - Export Credit Agency, działającej w ramach gwarancji państwa belgijskiego, składki pobierane od firm przez nią ubezpieczonych są obarczone ryzykiem, zatem nie mogą być pobrane w wysokości nieadekwatnej do pokrycia długoterminowych kosztów operacyjnych i możliwych strat. Zobowiązanie to jest zgodne z Porozumieniem OECD w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych (patrz strona internetowa OECD), zintegrowanym z dyrektywą Rady UE 98/29 / WE. Credendo - Export Credit Agency nie otrzymuje wsparcia pochodzącego z belgijskiego budżetu państwowego. Spółki zależne Credendo działają jako podmioty prywatne pod kontrolą organów nadzoru ubezpieczeniowego.

Credendo promuje równe szanse, różnorodność, brak dyskryminacji i równość płci w zakresie rekrutacji i zatrudnienia. Credendo dba o swoich pracowników, promując zdrowy styl życia zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Nasza strategia dotycząca zdrowia i dobrego samopoczucia obejmuje podnoszenie świadomości prozdrowotnej pracowników, a także zachęcanie ich do przyjmowania zdrowych postaw życiowych.

Credendo nieprzerwanie dąży do świadczenia swoich usług z należytą starannością i profesjonalizmem, z poszanowaniem uczciwości i etyki biznesowej oraz przestrzegając wszelkich przepisów, zasad i najlepszych praktyk, dotyczących naszego sektora. Wszystkie podmioty Credendo podzielają te same wartości: zaufania i dyskrecji, niezawodności oraz szacunku dla klienta.

Te podstawowe zasady etyczne są zawarte w polityce uczciwości całej grupy Credendo, która stanowi jednolity zestaw wytycznych, do których wszyscy pracownicy i współpracownicy Credendo powinni stosować się zarówno w zakresie relacjiwewnętrznych, jak i poza firmowych. Zasady te są zgodne z wewnętrznymi standardami i wartościami Credendo, nie stoją także w sprzeczności z lokalnymi przepisami prawa. Nasz Kodeks Postępowania Grupy rozwija je i nadaje im formę praktycznych zaleceń dla pracowników, dzięki czemu są oni w stanie stosować je w trakcie wykonywania codziennych obowiązków.

Credendo dąży do prowadzenia swojej działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony oraz promuje dobre praktyki biznesowe, dotyczące ochrony środowiska, praw człowieka, zwalczania korupcji i odpowiedzialnych pożyczek dla krajów o niższych dochodach.

Credendo starannie opracowuje niezbędne procedury działania, a także wprowadza systemy kontroli wewnętrznej, mające na celu identyfikację, zapobieganie, łagodzenie i usuwanie potencjalnych nieprawidłowości, które mogłyby mieć negatywny wpływ na operacje i relacje biznesowe.

Credendo zachęca swoich kontrahentów do wdrożenia OECD „Wytycznych dla przedsiębiorstwmiędzynarodowych”, czyli zestawu zaleceń, które mogą pomóc firmom w uniknięciu negatywnych skutków działań w takich dziedzinach jak zatrudnienie i stosunki pracy, prawa człowieka, środowisko, bezpieczeństwo informacji, przeciwdziałanie korupcji, interesy konsumentów, nauka i technologia, konkurencja i podatki.

Dążąc do dobrobytu gospodarczego i postępu społecznego, Credendo bierze również pod uwagę skutki, jakie przedsiębiorstwa wywierają na środowisko regionalne. W związku z tym wzywa firmy do uwzględnienia skutków takich działań, które mogą mieć konsekwencje dla lokalnych społeczności.

Credendo weźmie pod uwagę wniosek o udzielenie kredytu kupieckiego tylko wtedy, gdy:

  • Wniosek ten jest zgodny z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami, dotyczącymi sankcji;
  • wnioskodawca działa w zgodzie z krajowym ustawodawstwem, dotyczącym wpływu środowiskowego i społecznego;
  • projekt i transakcje są zgodne z lokalnymi przepisami i regulacjami;
  • Credendo otrzymuje wszystkie informacje, niezbędne do oceny zagrożeń i skutków środowiskowych i społecznych;
  • Credendo uzna, że potencjalne skutki środowiskowe i społeczne są akceptowalne.

Credendo gwarantuje, że w związku z działaniami grupy zadłużenie krajów ubogich, objętych inicjatywą HIPC (wysoko zadłużone kraje ubogie), nie zwiększy się jeszcze bardziej. Firma przyjmuje jedynie te projekty (realizowane w wyżej wspomnianych państwach), których priorytetem będzie rozwój gospodarczy tych krajów. Zobowiązanie to jest zgodne z zaleceniem OECD w sprawie zrównoważonych praktyk udzielania pożyczek.

Credendo nie udzieli wsparcia firmie ani nie przyzna kredytu kupieckiego dla jakiejkolwiek transakcji, jeśli uzna, że w grę wchodziła korupcja. Credendo zachęca swoich kontrahentów do, opracowywania i wdrażania odpowiednich systemów kontroli, które przeciwdziałają korupcji, a także do przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów legislacyjnych i wykonawczych, zwalczających tego rodzaju praktyki w ich własnym kraju lub w państwie, w którym prowadzą aktywność handlową. Jeśli zaistnieje jakikolwiek wiarygodny zarzut lub dowód korupcji, która mogła mieć miejsce podczas zawierania umowy lub w trakcie jej realizacji, Credendo niezwłocznie przekaże stosowne informacje właściwym organom ścigania.

Dowiedz się więcej na temat odpowiedzialności korporacyjnej Credendo – Export Credit Agency klikając ten link.

Kluczowe liczby

W milionach euro

2019

2018

2017

Wartość transakcji ubezpieczonych w ciągu roku finansowego (1)

84 634,3

86 722,4

84 955,4

Całość potencjalnego obciążenia

65 783,9

64 272,1

55 437

Przychody ze składek ubezpieczeniowych (1)

314,9

329,7

342,4

Roszczenia ubezpieczeniowe i koszty likwidacji szkód (1)

141,0

158,3

153,7

Łączny zysk / (strata)

269,7

-32,1

185,9

Całkowity dochód ogółem

276,7

-36,7

187,0

Kapitał własny

2 807,7

2 531,1

2 568,2

Personel

547

520

524

Wskaźniki (w%)

 

 

 

Wskaźnik szkodowości netto (2)

40,8%

49,4%

24,9%

Wskaźnik kosztów netto (3)

38,2%

34,3%

29,4%

(1) przed cesją reasekuracyjną
(2) roszczenia z tytułu ubezpieczeń netto i koszty likwidacji szkód / dochody netto ze składek ubezpieczeniowych
(3) (koszty operacyjne minus pozostałe przychody operacyjne) lub przychody ze składek ubezpieczeniowych netto

Sprawozdania roczne

Excellent year and limited impact of Covid-19 on 1st quarter of 2020

  • Credendo is publishing its annual report, revealing excellent figures for 2019. The group’s operating result increased by 22% to 46.5 million euros. Thanks to an exceptional financial result of 229 million euros, Credendo obtained a consolidated profit of 270 million euros.
  • In 2019 the credit insurer reinforced its support to SMEs by increasing its capacity for direct funding by 50% and by launching a blockchain platform offering SMEs the possibility to automatically request and receive bonds for up to 2.5 million euros.
  • The covid-19 crisis did not impact the first quarter of 2020. 
  • In the context of the health crisis, Credendo has taken several initiatives to support Belgian companies. One of them was the launch of a new financial guarantee product, the ‘Credendo Bridge Guarantee’. Beside the new product, Credendo developed a reinsurance programme on behalf of the State, intended to allow private credit insurers to maintain their credit limits granted to companies. 

Excellent year 2019 but unprecedented challenges for 2020

Credendo had an excellent year 2019, achieving a consolidated record profit of 270 million euros. This profit will serve as a buffer to confront the 2020 challenges. Credendo’s operating results in the first quarter have not been affected by the covid-19 crisis, but there is no question that 2020 will be extremely difficult for companies and that credit insurers will be facing major challenges. In this unprecedented context, Credendo will continue to fulfil its role, supporting the economy.

Country risk: growing trade and geopolitical tensions in 2019

2019 was marked by increasing trade tensions and geopolitical tensions worldwide. The United States heightened the trade tensions with China, which largely contributed to the Chinese growth slowing down to 6.1% – the lowest percentage ever since 1990. However, this also affected the European Union

On the geopolitical side, Asia had to confront numerous shocks. Regional tensions in the Middle East are rising again due to the pressure the US is putting on Iran. Furthermore, unprecedented popular demonstrations took place around the world, with people protesting against the economic situation, corruption and the inefficiency of the political elites. And last but not least, climate marches mobilised a lot of people around the world. 

The rising tensions are also reflected in Credendo’s country ratings. Regarding the short-term risk, the number of countries downgraded (20) and upgraded (18) almost evened out. For the medium-/long-term risk, 13 countries were downgraded and 8 upgraded thanks to a higher resilience in oil-exporting countries than expected.

Key figures 2019

Despite a less yet still favourable economic climate, Credendo wrote 7% more gross premiums than in 2018, leading to a total of 343.7 million euros. The value of transactions insured slightly decreased to 84.6 billion euros

Because fewer claims had to be paid and more money could be recovered, the loss ratio was reduced to 40.8%.

“Credendo can look back on an excellent year with an operating result for the group that increased by 22% to 46.5 million euros. Thanks to the recovery of the financial markets in 2019, Credendo also booked an exceptional net financial result of 229 million euros,” gladly states Group Chief Executive Officer Dirk Terweduwe. “This brings the consolidated profit to 270 million euros, which will serve as a margin for the heavy 2020 challenges.” 

The consolidated equity is at 2.81 billion euros and Credendo has no debts. Parent company Credendo – Export Credit Agency enjoys an AA rating by S&P Global.

The geographical spread of the risks over the various continents is as follows: European Union: 32.2%; Asia: 26.9%; Africa: 17.3%; other European countries: 10.2%; Central and South America: 9.5%; North America: 3.2%; Oceania: 0.6 %.

2019: moving towards a CO2-neutral policy with a focus on SMEs and innovation 

“In 2019 we approved a future-minded policy regarding corporate social responsibility. Credendo intends to take into account its impact on the environment, society and the economy. Through this policy, we want to reinforce our decision of supporting sustainable and responsible corporate habits. As an example of this new momentum, Credendo's head office obtained the ‘CO2 neutral label’," continues the CEO.

Another major area of development in 2019 was our support for Belgian SMEs. On the one hand, we implemented changes in order to meet the growing demand from SMEs. In that context, Credendo increased its capacity for direct funding by 50%. Furthermore, the maximum amounts for forfaiting and for the buyer credit Credendo have been increased from 5 to 8 million euros in order to close a gap in the market, as commercial banks are not always willing to grant this type of funding. This way, more SMEs will be able to make use of the forfaiting product and the buyer credit Credendo. On the other hand, Credendo continued its digitalisation efforts by launching a blockchain platform through its innovation hub AREA 42. The platform offers SMEs the possibility to automatically manage their bond requests for amounts up to 2.5 million euros. 

Continuing to support Belgian businesses to overcome the gloomy economic outlook 

The world economy has had a rough couple of months, and the sudden and unprecedented shock caused by the covid-19 pandemic will surely make this rough period continue for a while. The IMF expects the world economy to contract by 3% this year. That would not only be the biggest contraction, but also the first time since the Great Depression of 1930 that both industrialised and upcoming countries will be in recession. “Credendo, however, wants to continue to fulfil its role as a trustworthy business partner and is helping Belgian exporters to overcome this crisis by offering a new financial guarantee product, the ‘Credendo Bridge Guarantee’. This guarantee covers bridging loans granted by banks to internationally active Belgian companies, for maximum one year. In this context, Credendo covers 80% of the bank’s risk capped at an amount of 10 million euros per company. Besides that, Credendo developed a new reinsurance programme on behalf of the State, allowing private insurers to maintain their credit limits granted to companies. These two initiatives have been submitted to the European Commission for approval,” Dirk Terweduwe concludes.

DOKUMENTACJA

Annual Report, 2019
Pobierz
Corporate Fact Sheet (2019)
Pobierz
Annual Report, 2018
Pobierz
Annual Report, 2017
Pobierz
Corporate Brochure
Pobierz
Annual Report, 2016
Pobierz
Annual Report, 2015
Pobierz
Annual report, 2014
Pobierz
Annual report, 2013
Pobierz

Proszę uaktualnić wersję przeglądarki.

Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki. Uaktualnij ją by otrzymać dostęp do nasze strony, rozwiązań oraz światowych analiz ryzyka.

Uaktualnij