Credendo – Short-Term EU Risks

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a. s. działa na runku  krótkoterminowych ubezpieczeń, świadcząc usługi klientom w Czechach, na Słowacji i w Polsce.

Od roku 2016 Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.  podlega pod główną markę Credendo w zakresie krótkoterminowych ubezpieczeń - Credendo Export Credit Agency - która dostarcza eksperckiego wsparcia klientom potrzebującym ubezpieczenia eksportu na rynki wschodzące i rozwijające się. Dzięki stale rosnącemu gronu klientów na Słowacji, w grudniu 2012 roku Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.  otworzyła oddział w Bratysławie, a w styczniu 2015 roku także filię w Polsce.

Credendo – Short-Term EU Risks posiada flagowe produkty:

 • Polisa ubezpieczenia całości obrotu

Credendo – Short-Term EU Risks koncentruje się na budowaniu długofalowej współpracy z klientami oraz dostarczaniu szerokiej gamy indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań i usług.  

Władze

Rada Nadzorcza

Dirk TERWEDUWE

Chairman

Ronny MATTON

Member

Frank VANWINGH

Member

Zarząd

Stefaan Van Boxstael, Prezes Zarządu -  nadzór nad:

 • Reinsurance

 

 

 

Christoph Witte,  Dyrektor Generalny i Członek Zarządu - nadzór nad działami

 • Sales (w tym nadzór nad działami sprzedaży w Polsce i na Słowacji)
 • Finance

 

 

Jan Kovačič, Członek Zarządu - nadzór nad działami:

 • Underwriting
 • Risk Management & Actuary
 • Policy Management
 • HR & Offce Management
 • Surety

Martin Fritz, Członek Zarządu - nadzór nad działami:

 • Claims
 • Legal & Compliance
 • IT
 • Internal Audit

Dane Identyfikacyjne

Credendo  Short-Term EU Risks
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Republika Czeska

T +420 261 097 575
E info-ste-cz@credendo.com

 • Data powstania: 24 June 2005
 • REGON: 27245322
 • NIP: CZ27245322
 • Strona internetowa: www.credendo.com
 • Kontakt ds. skarg: compliance-ste@credendo.com
 • Bank:
  Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha1, Republika Czeska
  branch Václavské nám. 42, Praha 1, Republika Czeska
  Numer konta: 35-2147420287/0100
 • Spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Pradze, dział B, nr. pliku 9958in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 9958

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 • Rada audytorów: Zgodnie z par. 44b ustawy nr 93 Dz.U. z 2009 r. o biegłych rewidentach z późn. zm. funkcję rady audytorów w spółce Credendo  Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. pełni rada nadzorcza. Przewodniczącym rady nadzorczej jest Dirk Terweduwe, członkowie: Frank Vanwingh, Ronny Matton i Nabil Jijakli.

DOKUMENTACJA

Current Results, quarter 3 (2020)
Pobierz
Current Results, quarter 2 (2020)
Pobierz
Annual Report 2019
Pobierz
ANNEX OF SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2019 – IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC
Pobierz
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2019
Pobierz
Current Results, quarter 3 (2019)
Pobierz
Current Results, quarter 2 (2019)
Pobierz
Current Results, quarter 2 (2019)
Pobierz
GDPR BUSINESS CHARTER CREDENDO
Pobierz
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2018
Pobierz
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2017
Pobierz
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2016
Pobierz
Annual Report, 2016
Pobierz
Tender documentation, auditor
Pobierz
Current Results, quater 3 (2017)
Pobierz
Current Results, quarter 2 (2017)
Pobierz
Current Results, quarter 1 (2017)
Pobierz
Current Results, quarter (2010-2016)
Pobierz
Annual Report 2015
Pobierz
Annual Report 2014
Pobierz
Annual Reports (2005-2013)
Pobierz

Lokalizacja biur

Czechy: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 9958

ID No.: 27245322 – IBAN CZ84 0100 0000 3521 4742 0287 – BIC KOMBCZPPXXX

Address

Na Pankráci 1683/127, 140 00 Prague 4, Czech Republic

Polska: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000535614

NIP: 1080018645 – IBAN PL 54 1050 1025 1000 0090 3050 9385 – BIC INGBPLPW

Address

GBC Gdański Business Center II, budynek D, Ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, Rzeczpospolita Polska

Słowacja: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Credendo  Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom

Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 9958, IČ: 27245322, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom

Credendo – Short-term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Po, vložka 2160/B

IČO: 47243953 – IBAN SK32 1100 0000 0026 2722 5528 – BIC TATRSKBX

Address

Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Proszę uaktualnić wersję przeglądarki.

Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki. Uaktualnij ją by otrzymać dostęp do nasze strony, rozwiązań oraz światowych analiz ryzyka.

Uaktualnij