W ramach regularnego przeglądu krótkoterminowych (ST) klasyfikacji ryzyka politycznego, Credendo zaktualizowało oceny dla czterech krajów (Białoruś, Haiti, Kirgistan i Tadżykistan).

  • Białoruś: zmiana z 6/7 na 5/7

Dzięki korzystnemu otoczeniu zewnętrznemu i umowie w sprawie cen energii z 2017 r. z Rosją, tymczasowe naciski finansowe na Białoruś uległy zmniejszeniu, co zbiegło się w czasie ze spadkiem zadłużenia krótkoterminowego. Oczekuje się, że wpływy z na rachunki bieżące ulegną dalszemu wzrostowi w 2018 r., podczas gdy deficyt na rachunku obrotów bieżących wzrośnie jedynie nieznacznie w związku z wyższym importem (związanym z budową elektrowni jądrowej). Biorąc pod uwagę dalszą poprawę płynności, Credendo zmieniło ocenę krótkoterminowego ryzyka politycznego do kategorii 5. Jest to drugie uaktualnienie w krótkim okresie czasu. Credendo zmieniło klasyfikację krótkoterminowego ryzyka politycznego do kategorii 6 (z 7) we wrześniu 2017 r., aby odzwierciedlić wzrost rezerw walutowych w czerwcu 2017 r. (po emisji obligacji międzynarodowych i odzyskaniu wpływów z rachunków bieżących w 2017 r., po wczesniejszym, gwałtownym spadku o ponad 20% w latach 2014-2016).

  • Haiti: zmiana z 5/7 na 4/7

Od 2014 r. deficyt na rachunku obrotów bieżących Haiti zmniejszył się do umiarkowanego poziomu, m.in. dzięki silnym napływom pomocy zagranicznej. W konsekwencji wzrosły rezerwy walutowe, a w 2018 r. deficyt na rachunku bieżącym w tym kraju będzie prawdopodobnie dalej spadał. Co więcej, ocenia się, że zdrowy poziom rezerw walutowych zostanie utrzymany, a dodatkowo - odkąd prezydent Jovenel Moïse objął urząd w 2017 r. - sytuacja polityczna także uległa poprawie. Po latach politycznych zawirowań, spowodowanych odwołanymi wyborami, wydaje się, że obserwujemy narodziny porządku demokratycznego w jednym z najbardziej niestabilnych politycznie krajów na świecie. Biorąc pod uwagę optymistyczne wskaźniki płynności i poprawę otoczenia politycznego, Credendo uaktualniło swoje krótkoterminowe ryzyko polityczne do kategorii 4.

  • Tadżykistan: zmiana z 7/7 na 6/7

Tadżykistan skorzystał z wysokiego popytu na ryzykowne aktywa i we wrześniu ubiegłego roku wyemitował obligacje o wartości 500 mln USD. W rezultacie rezerwy walutowe brutto wzrosły z 174,4 mln USD w sierpniu do 643,9 mln USD we wrześniu 2017 r. W związku z tym znacznie poprawiła się także płynność zewnętrzna kraju, co uzasadnia decyzję Credendo o zmianie klasyfikacji krótkoterminowego ryzyka politycznego do kategorii 6.