Zdarzenie

W poniedziałek 29 stycznia zakończyła się kolejna runda renegocjacji umowy o wolnym handlu (NAFTA) – ponownie bez konkretnego rozstrzygnięcia. NAFTA zaczęła obowiązywać 24 lata temu i miała na celu zniesienie barier handlowych między trzema krajami-sygnatariuszami: Kanadą, USA i Meksykiem. Od czasu jej wejścia w życie handel towarami między tymi trzema państwami zwiększył się prawie czterokrotnie. Jednak obecny prezydent USA niepokoi się deficytem handlowym, jaki USA mają z Meksykiem i zainicjował renegocjację układu. Od zeszłego lata odbyło się już sześć rund negocjacji, podczas których Kanada i Meksyk w dużej mierze chcą utrzymać status quo, podczas gdy USA opowiadają się za dużą rewizją postanowień umowy. Tym razem również nie odnotowano żadnych postępów w zakresie najbardziej kontrowersyjnych kwestii (np. włączenia klauzuli wygaśnięcia, zreformowania mechanizmu rozstrzygania sporów i poprawy standardów pracy w Meksyku). Kolejna runda negocjacji została zaplanowana na koniec lutego.

Wpływ na ryzyko w kraju

Groźba potencjalnego wycofania się Stanów Zjednoczonych wzmaga obawy co do stabilności regionu. Upadek NAFTA spowodowałby poważne zakłócenia gospodarcze i zawirowania rynkowe w Meksyku – w tym ogromny spadek meksykańskiego peso, skok zadłużenia, a nawet poważną recesję. Miałoby to szczególnie negatywny wpływ na środowisko biznesowe, dlatego możliwość załamania się rozmów o przyszłości NAFTA zmusza meksykański rząd do dywersyfikacji partnerów eksportowych, aby złagodzić potencjalny negatywny wpływ przyszłych decyzji. Ponieważ jednak ponad 75% całkowitego eksportu Meksyku trafia do Stanów Zjednoczonych, koniec NAFTA miałby katastrofalny wpływ na gospodarkę – głownie dlatego, że budowa nowych relacji handlowych mogłaby zająć długie lata. Jeśli renegocjacje NAFTA zawiodą, w Meksyku odczują to niemal wszystkie sektory, co jednak znamienne – nie tylko tu. Również niektóre branże w Stanach Zjednoczonych dotkliwie odczują skutki zmian, zwłaszcza rolnictwo i sektor motoryzacyjny. Grupy rolnicze już podnoszą głosy, że z powodu niepewności związanych z przyszłością NAFTA meksykańscy kupujący szukają towarów gdzie indziej (np. wieprzowiny i soi). Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki i świadomość konsekwencji dla wszystkich stron układu, ocenia się, że renegocjacje NAFTA będą musiały zakończyć się sukcesem. Także MFW przewiduje pozytywny wynik rozmów, a dodatkowo niedawno zrewidował prognozę wzrostu PKB dla Meksyku z 1,9% do 2,3% w 2018 r. i z 2,3% do 3% w 2019 r. Nie jest jasne, kiedy negocjacje się zakończą, jednak ocenia się, że może to mieć miejsce dopiero po wyborach senackich w połowie listopada w USA.

Analityk: Jolyn Debuysscher – J.Debuysscher@credendo.com