W związku z regularnym przeglądem klasyfikacji ryzyka krótkoterminowego (ST), Credendo informuje o podniesieniu ocen dla ośmiu krajów (Białoruś, Gambia, Indonezja, Mongolia, Senegal, Surinam, Uganda, Uzbekistan) i obniżeniu ocen poziomu ryzyka jednego kraju (Gabon).

Podobnie jak w poprzednim kwartale, w 3Q 2017 r. audyt krótkoterminowego ryzyka politycznego charakteryzował się większą liczbą wzrostów ocen ryzyka, niż spadków - tym razem jednak w dużym stopniu. Stabilność polityczna, poprawa płynności i zewnętrzne wsparcie finansowe to niektóre z konkretnych czynników, wyjaśniających pozytywną zmianę ocen dla wspomnianych krajów. Przez resztę roku światowy trend gospodarczy pozostanie raczej korzystny dla krajów wschodzących i rozwijających się (z wyjątkiem członków strefy franka CFA), głównie z powodu silniejszego popytu USA / UE, silnego wzrostu w Chinach i nieznacznego odbicia cen surowców. Perspektywy na 2018 r. są jednak bardziej niepewne, a to ze względu na wysokie poziomy zadłużenia.

  • Białoruś: zmiana z kategorii 7/7 na 6/7

Białoruś wyemitowała euroobligacje na sumę 1 miliarda 400 milionów dolarów, a popyt na nie - dwukrotnie większy niż emisja – sprawia, iż Białoruś będzie mogła refinansować stare eurobligacje na sumę 800 milionów dolarów. W rezultacie rezerwy walutowe brutto wzrosły w czerwcu 2017 r. (por. wykres) i osiągnęły poziom pokrycia 2 miesięcy importu w sierpniu 2017 r. Biorąc pod uwagę ten fakt, ale także dostrzegając, że krótkoterminowe zadłużenie pozostaje wysokie, Credendo uaktualniło krótkoterminowe ryzyko polityczne, przenosząc je z kategorii 7 do kategorii 6.
 

  • Gambia: zmiana z kategorii 7/7 na 6/7

Głównym powodem zmiany kwalifikacji ryzyka jest widoczne, stopniowe odbicie rezerw walutowych. Niemniej jednak deficyt na rachunku obrotów bieżących pozostaje wysoki, a według prognoz, może jeszcze wzrosnąć. Prawdopodobnie będzie finansowany dzięki odzyskaniu wsparcia sponsorów i większych napływów BIZ. Niemniej jednak Credendo nie planuje w tym momencie uruchamiać możliwości ubezpieczania transakcji z podmiotami sektora publicznego. Nowy rząd odziedziczył finanse publiczne w stanie dalekim od poprawnego, a płatność odsetek pochłonie ponad 30% przychodów sektora instytucji rządowych i samorządowych w bieżącym roku. Według MFW rząd Gambii nadal będzie dotknięty problemem zadłużenia, przez co ryzyko niewypłacalności dłużników publicznych pozostaje podwyższone.
 

  • Mongolia: zmiana z kategorii 6/7 na 5/7

Płynność zewnętrzna Mongolii stopniowo poprawia się dzięki realizacji wieloletniego pakietu finansowego, zakładającego rozpoczęcie programu MFW, który został zatwierdzony w maju br. Co więcej, produkcja i eksport węgla wzrastają, przy jednoczesnym, międzynarodowym odbiciu cen surowców, w szczególności miedzi, który należy do głównych produktów eksportowych Mongolii. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do zwiększenia wzrostu PKB (2% w 2017 r.) oraz do poprawy płynności kraju, uzasadniając tym samym uaktualnienie ratingu ST ryzyka politycznego kraju do kategorii (5/7).
 

  • Senegal: zmiana z kategorii 5/7 na 4/7

Oprócz stabilnej sceny politycznej, Senegal jest jednym z najsilniejszych podmiotów w Afryce Zachodniej. Ma najlepszą pozycję płynności w porównaniu do innych państw członkowskich WAEMU. Chociaż deficyt na rachunku obrotów bieżących jest zauważalny, to jednak kraj przyciąga dostateczne napływy finansowe w celu finansowania go. W konsekwencji, krótkoterminowe ryzyko polityczne Senegalu zostało uaktualnione do kategorii 4 (z 5).

  • Uganda: zmiana z kategorii 4/7 na 3/7

Rezerwy walutowe Ugandy pozostają stabilne. Choć w nadchodzących latach spodziewane są: większe saldo na rachunku obrotów bieżących i większy poziom zadłużenia, spowodowany inwestycjami infrastrukturalnymi, Credendo nie spodziewa się, by mogło to znacząco wpłynąć na płynność kraju.

  • Uzbekistan: zmiana z kategorii 6/7 na 5/7

We wrześniu 2017 r. władze Uzbekistanu zdecydowały się na zniesienie większości ograniczeń wymiany walut, które utrzymywały się od czasów radzieckich. Ponadto, waluta została zdewaluowana o 50%, a według międzynarodowych mediów, kurs będzie określony przez czynniki rynkowe. Może to zmniejszyć presję na rezerwy walutowe, w związku z czym Credendo postanowiła zmienić ocenę krótkoterminowego ryzyka politycznego z kategorii 6 do 5.