Rezerwy walutowe Ugandy pozostają stabilne. Choć w nadchodzących latach spodziewane są: większe saldo na rachunku obrotów bieżących i większy poziom zadłużenia, spowodowany inwestycjami infrastrukturalnymi, Credendo nie spodziewa się, by mogło to znacząco wpłynąć na płynność kraju.