Głównym powodem zmiany kwalifikacji ryzyka jest widoczne, stopniowe odbicie rezerw walutowych. Niemniej jednak deficyt na rachunku obrotów bieżących pozostaje wysoki, a według prognoz, może jeszcze wzrosnąć. Prawdopodobnie będzie finansowany dzięki odzyskaniu wsparcia sponsorów i większych napływów BIZ. Niemniej jednak Credendo nie planuje w tym momencie uruchamiać możliwości ubezpieczania transakcji z podmiotami sektora publicznego. Nowy rząd odziedziczył finanse publiczne w stanie dalekim od poprawnego, a płatność odsetek pochłonie ponad 30% przychodów sektora instytucji rządowych i samorządowych w bieżącym roku. Według MFW rząd Gambii nadal będzie dotknięty problemem zadłużenia, przez co ryzyko niewypłacalności dłużników publicznych pozostaje podwyższone.