Białoruś wyemitowała euroobligacje na sumę 1 miliarda 400 milionów dolarów, a popyt na nie - dwukrotnie większy niż emisja – sprawia, iż Białoruś będzie mogła refinansować stare eurobligacje na sumę 800 milionów dolarów. W rezultacie rezerwy walutowe brutto wzrosły w czerwcu 2017 r. (por. wykres) i osiągnęły poziom pokrycia 2 miesięcy importu w sierpniu 2017 r. Biorąc pod uwagę ten fakt, ale także dostrzegając, że krótkoterminowe zadłużenie pozostaje wysokie, Credendo uaktualniło krótkoterminowe ryzyko polityczne, przenosząc je z kategorii 7 do kategorii 6.