Zdarzenie

Po trzech miesiącach tarć i groźbie bojkotu zbliżających się wyborów parlamentarnych, opozycyjna Partia Demokratyczna i rządząca Partia Socjalistyczna osiągnęły porozumienie. Parlament odbył specjalną sesję, by przegłosować projekt ustawy, tworzącej agencję kontrolującą sędziów i mogącą odsunąć skorumpowanych magistratów od władzy. Utworzenie agencji uważane jest za pierwszy krok w stronę budowy niezależnego wymiaru sprawiedliwości, a zatem kluczowego wymogu w procesie ubiegania się o członkostwo w UE. Parlament zatwierdził również przebudowę gabinetu. Premier Edi Rama z Partii Socjalistycznej zgodził się oddać siedem stanowisk ministerialnych głównej partii opozycyjnej (Partii Demokratycznej) w tym ministerstw spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, edukacji i finansów. Opozycja będzie również przewodniczyła Komisji Wyborczej. Wybory powszechne zostaną przesunięte o tydzień i przeprowadzone 25 czerwca.    

Wpływ na ocenę ryzyka 

Porozumienie między stronami politycznymi było warunkiem koniecznym do przygotowania przyszłych wyborów parlamentarnych. Otwartym pytaniem pozostaje jednak czy nowy rząd będzie kontynuował rozsądną politykę makroekonomiczną, zainaugurowaną przez obecnych rządzących. W ciągu ostatnich kilku lat i pod auspicjami programu MFW, który zakończył się w lutym 2017 r., władze wprowadziły liczne reformy strukturalne, mające na celu wzmocnienie wzrostu gospodarczego (w tym roku powinien on zwiększyć się o 3,7%) i usunięcie dużej nierównowagi makroekonomicznej. Dług publiczny wzrósł gwałtownie w latach 2011-2015 i w 2015 roku osiągnął najwyższy poziom w wysokości 73,7% PKB. Warto jednak zaznaczyć, że od 2016 r. - w związku z kontrolą finansów publicznych - zjawisko to notuje trend spadkowy. Reformy niezrównoważonego systemu emerytalnego i sektora energii elektrycznej znacznie przyspieszyły, zmniejszając tym samym obciążenie finansów publicznych. Deficyt na rachunku bieżącym w dalszym ciągu wzrasta - z 10,8% PKB w 2015 r. do oczekiwanego poziomu 13,7% w 2017 r. Zadłużenie zagraniczne brutto spada od 2016 r., ale nadal pozostaje na wysokim poziomie (około 70% PKB w 2016 r.). Zadłużenie krótkoterminowe także maleje, ale nadal pozostaje wysokie, co stanowi kluczowy czynnik, ważący na ocenach krótkoterminowego ryzyka politycznego (obecnie w kategorii 3).

Analityk: Pascaline della Faille, p.dellafaille@credendo.com