Zdarzenie

Bruno Araújo zrezygnował ze stanowiska ministra. Araújo był jednym z czterech ministrów reprezentujących centrową PSDB (brazylijska Partia Socjaldemokratyczna). Rezygnacja jest wynikiem rozłamu między prezydentem Temerem i jednym z jego najpotężniejszych partnerów koalicyjnych. Przyczyną konfliktu może być to, że PSDB prawdopodobnie wystawi swojego własnego kandydata w wyborach prezydenckich w październiku 2018 r. - stąd wielu członków PSDB chce zdystansować się od głęboko niepopularnego rządu Temera, aby zwiększyć swoje szanse w wyborach. Następcą odchodzącego ministra został Alexandre Baldy z Partii Postępowej. 

Wpływ na ocenę ryzyka dla kraju

Po odejściu Araújo, Temer dąży do zapewnienia politycznego wsparcia dla ustawy reformującej system emerytalny. Decyzja o przysiędze Alexandre Baldy'ego jest prawdopodobnie posunięciem, którego celem jest chęć zyskania poparcia Partii Postępowej, która ma 40 miejsc w izbie. Ograniczenie wydatków emerytalnych jest sztandarową propozycją Temera i sposobem ograniczenia wydatków fiskalnych. Rzeczywiście, pomimo pewnych reform fiskalnych, deficyt budżetowy pozostaje stosunkowo wysoki (przy oczekiwanym 9,2% PKB w 2017 r.), powodując narastanie stosunkowo wysokiego długu publicznego (oczekiwanego na poziomie 83,4% PKB w 2017 r.). Również w przyszłości spodziewane są stosunkowo duże deficyty fiskalne, które prawdopodobnie doprowadzą dług publiczny do blisko 100% PKB w ciągu 5 lat. Reforma emerytalna została po raz pierwszy przedstawiona Kongresowi rok temu i od tego czasu już kilkakrotnie była zmieniana. Stawka jest bardzo wysoka - brak zatwierdzenia, nawet łagodniejszej formy reformy emerytalnej, może mieć istotny wpływ na gospodarkę. Oprócz zaostrzenia sytuacji fiskalnej i obniżenia ratingu państwa przez agencje ratingowe może to spowodować presję na walutę, przyspieszyć inflację, zaostrzyć politykę pieniężną i zmniejszyć pozytywne perspektywy wzrostu (oczekiwane 1,5% w 2018 r.).

Analityk: Jolyn Debuysscher, j.debuysscher@credendo.com