Wydarzenie

Od czasu wyboru Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Chiny zaczęły doświadczać wzmożonego odpływu kapitału, który zbiegł się w czasie z dalszymi spadkami RMB. Ludowy Bank Chin podjął decyzję o użyciu większej ilości rezerw walutowych, próbując powstrzymać dalsze osłabienie waluty, które zbliżyło się do granicy 7 juanów za jednego dolara amerykańskiego. Zdecydowano o zwiększeniu kontroli transferu kapitału zagranicznego, a Państwowa Administracja Wymiany Dewizowej wzięła pod lupę transakcje o wartości już 5 mln USD. Wcześniej transfer kapitału był możliwy bez pozwolenia SAFE aż do równowartości 50 mln USD. Ocenia się, że posunięcie to może utrudnić działalność zagranicznych grup biznesowych w Chinach. Warto podkreślić, że te kontrowersyjne decyzje podjęto kilka dni po restrykcjach nałożonych na chińskie grupy dokonujące - jak to określono - ''irracjonalnych" niebiznesowych inwestycji (dotyczących m.in. sfer nieruchomości i sportu). Powyższą działalność uznano za zawoalowane próby wyprowadzenia środków pieniężnych z Chin.

Wpływ na ocenę ryzyka

Najnowsze posunięcia rządu Chin mają na celu wzmocnienie kompleksowej walki ze zjawiskiem odpływu kapitału i dalszego słabnięcia RMB w stosunku do USD. Planowane wyższe stopy procentowe w USA, silny USD, potencjalne napięcia w handlu ze Stanami Zjednoczonymi oraz ostatnie kontrole kapitałowe skłaniają do stawiania prognoz pogarszania się klimatu inwestycyjnego, dalszego odpływu kapitału i słabnącej wartości RMB. Rezerwy walutowe są wciąż wystarczające, ale zmniejszyły się o około 20% w ciągu ostatnich dwóch lat. W rezultacie, w przypadku utrzymujących się silnych odpływów kapitału, Pekin być może będzie musiał zdecydować się na zaostrzenie kontroli i podniesienie stóp procentowych, mimo iż będzie to wielce szkodliwe dla zadłużonego sektora przemysłu.

Analyst: Raphaël Cecchi, r.cecchi@credendo.com