Zdarzenie

The Communist Party’s 19th National Congress, China’s most important political event, has just been held in October to appoint a new Politburo and Standing Committee. It will be remembered as having consolidated President Xi Jinping’s power as Party leader. On this occasion, Xi Jinping made history by being the first living Party leader to have his “Thought” enshrined in the Party charter (alongside that of Mao and Deng Xiaoping). His Thought consists in a national rejuvenation policy for China for a new era after “one and a half centuries of humiliation”, to make China a more spiritual, modern, self-confident, developed and militarised country in the next decade. Xi made it clear that, during this new era, the Communist Party will firmly remain the essential pillar for achieving the ambition of making the Chinese model and nation more influential worldwide.     

19 Kongres Narodowy Partii Komunistycznej - najważniejsze wydarzenie polityczne w Chinach - odbył się w październiku, mając na celu powołanie nowego Biura Politycznego i Stałego Komitetu. Wydarzenie zostanie zapamiętane jako próba ugruntowania pozycji prezydenta Xi Jinpinga jako lidera partii. Przy tej okazji, Xi Jinping zapisał się na łamach historii, będąc pierwszym żyjącym przywódcą partii, który swoją "myśl" zdołał zapisać w karcie partii (obok Mao i Deng Xiaopinga). Jego myśl polityczna opiera się na fundamencie narodowej polityki i wprowadzenia Chin w nową erę, w której Chiny mają stać się bardziej nowoczesnym, pewnym siebie, rozwiniętym i zmilitaryzowanym krajem. Xi wyjaśnił, że podczas tej nowej ery Partia Komunistyczna zdecydowanie pozostanie podstawowym filarem, służącym osiągnięciu ambicji, uczynienia chińskiego modelu i narodu wpływowymi na całym świecie.

Wpływ na ryzyko krajowe

Kongres Narodowy, jeszcze mocniej niż dotychczas, podkreślił wyjątkową koncentrację władzy w rękach Xi (którą zwiększył już podczas swojej pierwszej kadencji, w szczególności poprzez szeroką kampanię antykorupcyjną i zaostrzenie kontroli nad chińskim społeczeństwem). Nowy skład Komitetu Stałego Politbiura, który został uzupełniony o 5 nowych członków, reprezentujących różne frakcje partii, pozwala na równoważenie silnej pozycji Xi. Cokolwiek się jednak wydarzy, Xi bez wątpienia powinien pozostać bardzo wpływową osobistością w partii przez resztę życia, głównie dzięki opracowaniu własnej koncepcji myśli politycznej. "Myśl Xi Jinpinga dla nowej ery socjalizmu o chińskiej specyfice", jak brzmi oficjalna wersja doktryny, stała się w ten sposób oficjalnie podstawą ideologiczną partii, a Xi został jedynym żyjącym dygnitarzem wymienionym z nazwiska w najważniejszym dokumencie KPCh, która rządzi Chinami od 1949 roku. Z ekonomicznego punktu widzenia, ponownie położono nacisk na jakość i efektywność, a nie na ilość podejmowanych działań. Jak zapowiedziano - kluczowa stabilność społeczno-gospodarcza zostanie utrzymana i będzie uzasadniać działania prorozwojowe. W ciągu najbliższych pięciu lat głównym celem będzie rozwiązanie problemu nadmiernych zdolności produkcyjnych i ogromnego zadłużenia przedsiębiorstw, przy jednoczesnym przyspieszeniu rozwoju zaawansowanych technologii i poszerzeniu sieci zabezpieczeń społecznych. Istotną kwestią jest to, czy Xi będzie trzymać się swojego ostrożnego podejścia do reform - co przyczyniło się do zwiększenia skali ryzyka -  z którym muszą się obecnie mierzyć Chiny.

Analityk: Raphaël Cecchi, r.cecchi@credendo.com