Wydarzenie

W tym miesiącu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wypełnił obietnicę złożoną podczas kampanii wyborczej i częściowo wycofał się z trwającego od 2 lat projektu zbliżenia z Kubą. Nowa polityka Stanów Zjednoczonych zaostrza przepisy dla podróżnych z USA i zabrania bezpośrednich kontaktów biznesowych z firmami prowadzonymi przez wojskowych. Pomimo podjęcia ostrych cięć, Trump nie przekreślił w pełni planów ocieplenia stosunków dyplomatycznych, zainicjowanych pod administracją Obamy. Utrzymane zostaną wyjątki dla amerykańskich linii lotniczych i linii rejsowych, które otrzymały zezwolenia na otwarcie tras do kraju. Nie zostały również wycofane luźniejsze zasady, pozwalające na eksport amerykańskich produktów rolnych i niektórych innych produktów oraz złagodzenie przepisów dotyczących wysyłki. Nadal będzie można dokonywać przekazów pieniężnych na wyspę, co jest szczególnie ważne dla kubańskiej emigracji, która w większości mieszka na Florydzie i wysyła amerykańskie dolary do swoich krewnych na Kubie. Nowe ograniczenia nie wejdą w życie natychmiast. Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczonych (OFAC) i Departament Handlu muszą wydać rozporządzenia, wprowadzające nową politykę w życie, co może potrwać kilka miesięcy.

Wpływ na ocenę stopnia ryzyka

Zaostrzenie polityki USA przychodzi w niewygodnym dla Kuby czasie. Wyspa jest już w trudnym położeniu, ponieważ główny sojusznik, Wenezuela, cierpi z powodu głębokiego kryzysu gospodarczego. W ubiegłym roku Wenezuela ostro ograniczyła pomoc i handel, co doprowadziło do zwiększenia deficytu budżetowego Kuby. Również w 2017 r. przewidywany jest nikły wzrost gospodarczy - o zaledwie 1% - podczas gdy deficyt budżetowy powiększy się do poziomu 8,3% PKB. Gdy nowe przepisy USA zostaną wydane, wzrost gospodarczy i równowaga budżetowa prawdopodobnie ulegną dalszemu pogorszeniu, jako że turystyka jest głównym źródłem wpływów na rachunku bieżącym. Złagodzenie amerykańskich sankcji w trakcie kadencji Obamy, które spowodowało ożywczy boom w zakresie amerykańskich wyjazdów turystycznych na Kubę, teraz zostanie zastopowany. Ponadto, jeśli kryzys wenezuelski będzie się pogłębiał, Wenezuela może całkowicie wstrzymać dotacje naftowe dla Kuby, jeszcze bardziej pogarszając jej sytuację gospodarczą. Z powodu zadłużenia, nierównowagi finansowej, spowodowanej podwójnym kursem wymiany walut oraz braku wiarygodnych danych, Kuba nadal pozostaje w kategorii 7/7 (zarówno w kontekście ryzyka krótkoterminowego, jak i średniookresowego).

Analityk: Jolyn Debuysscher, j.debuysscher@credendo.com