Zdarzenie

Rząd ogłosił - bardzo potrzebny – szeroki, dwuletni plan dokapitalizowania banków państwowych (SOCB). Niezbędny kapitał w wysokości 32 mld USD (2,1 mld INR) programu będzie w większości (prawie 2/3) pochodził z państwowych obligacji. Delhi przewiduje do marca 2019 r. bezpośredni wkład budżetowy, nieprzekraczający 2,8 mld USD.     

Wpływ na ryzyko krajowe

Gwałtowny wzrost dokapitalizowania banków państwowych od dawna pozostawał palącą i nieuniknioną kwestią. Poprzedni, wieloletni plan dokapitalizowania, okazał się zbyt skromny (700 miliardów INR), aby pokryć wysokie i rosnące zagrożone, wynikające z pożyczek niespłaconych w terminie (NPL) oraz aby umożliwić odzyskanie wzrostu podaży kredytów, który spadł do 5%, czyli do 50-letniego minimum. Obecne działania mogą przywrócić zaufanie inwestorów do sektora bankowego, którego spadek utrudnia działalność gospodarczą i przyczynił się do ostatnich, rozczarowujących, wyników wzrostu.

Zdrowsze SOCB mogą nie przekładać się natychmiast na efekty, ponieważ słaby popyt na kredyty będzie musiał być wspierany przez - także zadłużony - sektor przedsiębiorstw. W przyszłości plan dokapitalizowania będzie musiał iść w parze z szerszymi reformami bankowości, zwłaszcza w zakresie zarządzania.

Analityk: Raphaël Cecchi, r.cecchi@credendo.com