Zdarzenie

W tym miesiącu oczy świata skierowały się na Meksyk. Po pierwsze, międzynarodowe konsorcjum odkryło u wybrzeży Meksyku jedno z największych złóż naftowych w ostatnich latach (potencjalnie ponad 1 miliard baryłek ropy naftowej). Szacuje się, że odkrycie może przynieść co najmniej 100 000 baryłek dziennie do produkcji krajowej, co odpowiada około 5% obecnej produkcji meksykańskiej. Po drugie, kilka dni później przedstawiciel handlowy Stanów Zjednoczonych ogłosił, że renegocjacja północnoamerykańskiej umowy o wolnym handlu (NAFTA) rozpocznie się 16 sierpnia. Rząd Stanów Zjednoczonych ujawnił również priorytety renegocjacji NAFTA. Stanowisko USA wydaje się mniej agresywne, niż obietnice z kampanii Trumpa z zeszłego roku - Stany Zjednoczone nie wspominają już o nałożeniu kwot handlowych, ani nie prognozują zagrożeń dla jednostronnych taryf handlowych.

Wpływ na ocenę ryzyka

Odkrycie złóż ropy przyniesie zyski, jednak dopiero w perspektywie długoterminowej. Znaczący czas, który musi upłynąć od momentu odkrycia do rozpoczęcia produkcji oznacza, że ​​„znalezisko” nie zacznie zwiększać produkcji krajowej przed rokiem 2020. Warto jednak zwrócić uwagę na drugą kwestię. Wpływ renegocjacji NAFTA będzie odczuwany w krótszym horyzoncie czasowym, a delikatniejszy ton USA wobec NAFTA jest dobrym znakiem. Niemniej jednak, nieprzewidywalny charakter prezydenta Trumpa może jeszcze przynieść liczne niespodzianki, czego warto być świadomym. Nawet jeśli Stany Zjednoczone uznają porozumienie, to inne, potencjalne spory dyplomatyczne (np. możliwość budowy muru granicznego między USA a Meksykiem) mogą komplikować rozmowy. Długotrwały proces renegocjacji komplikuje sytuację Meksyku, ponieważ może spowodować większą niepewność gospodarczą w kraju. Mogłoby to potencjalnie doprowadzić nawet do zatrzymania inwestycji. Należy jednak zauważyć, że w ostatnich miesiącach gospodarka Meksyku wykazała się dużą elastycznością. Mimo, że spodziewano się spadku wzrostu PKB do poziomu 1,7%, to deficyt na rachunku bieżącym nieco poprawił się (2,4% PKB w 2017 r.), przy jednoczesnym zachowaniu stabilnych rezerw.

Analityk: Jolyn Debuysscher, j.debuysscher@credendo.com