Wydarzenie

5 czerwca bieżącego roku Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie postanowiły zawiesić stosunki dyplomatyczne z Katarem i zablokować wszystkie lądowe, morskie i lotnicze połączenia z tym krajem. Czyniąc to, wspomniane kraje stwierdziły, że chcą postawić Katar w sytuacji całkowitej izolacji. Oskarżają go bowiem o sponsorowanie terroryzmu i "zagrażanie bezpieczeństwu swoich sąsiadów". Katar był zwolennikiem Bractwa Muzułmańskiego, Hamasu i Hezbollahu, utrzymuje także przyjazne stosunki z Iranem. 23 czerwca cztery kraje wysłały listę trzynastu surowych wymagań, które Katar musi spełnić w ciągu dziesięciu dni, aby sankcje zostały zniesione. Katar odrzucił jednak tę listę, nazywając żądania próbą ograniczenia jego suwerenności.

Wpływ na ocenę stopnia ryzyka

Publikacja listy żądań pogłębiła przepaść dyplomatyczną między Katarem a jego sąsiadami. Katar nie może ich zaakceptować bez utraty twarzy, a kraje nakładające sankcje nie mogą od nich odstąpić - z tego samego powodu. Rozwój wypadków wskazuje, że krótkoterminowe „zawieszenie broni” jest mało prawdopodobne, a napięcia będą się nadal utrzymywały, prowadząc do nałożenia dodatkowych sankcji. Ekonomiczny wpływ blokady jest obecnie łagodzony przez dwa czynniki. Przede wszystkim, biorąc pod uwagę bardzo duże zagraniczne aktywa, kraj ma bardzo silną pozycję zewnętrzną. Choć rezerwy walutowe są wystarczające na pokrycie 4.3 miesięcy importu, Katar posiada także duży fundusz majątkowy. Dodatkowo, eksport ropy naftowej i gazu utrzymuje się na niezmienionym poziomie, generując niemal 60% przychodów na rachunku bieżącym kraju. Cztery sektory, które są obecnie najsilniej dotknięte bojkotem to: turystyka, przemysł lotniczy, sektor spożywczy i sektor budowlany. Aktualnie Credendo nie przewiduje zmian w swoich ocenach dotyczących Kataru. Jeśli jednak kryzys nie zostanie rozwiązany w najbliższych miesiącach, możliwe jest pogorszenie ocen dla ryzyka handlowego i krótkoterminowego ryzyka politycznego.

Analityk: Jan-Pieter Laleman, jp.laleman@credendo.com