Zdarzenie

Kwietniowe referendum w sprawie zmiany konstytucji nieznaczną większością głosów ostatecznie zatwierdziło poprawki. Większość zmian konstytucyjnych wejdzie w życie po wyborach parlamentarnych i prezydenckich, zaplanowanych na listopad 2019 r.. Najpoważniejszą zmianą będzie wzrost zakresu władzy prezydenta: będzie mógł powoływać sędziów i starszych urzędników, wydawać dekrety z mocą prawa, ogłosić stan wyjątkowy i rozwiązać parlament. Zmiany będą skutkowały także zniesieniem funkcji premiera, przy jednoczesnym utrzymaniu pewnych uprawnień nadzorczych i legislacyjnych parlamentu. Po pozytywnym rozstrzygnięciu referendum, prezes Erdogan powrócił do partii AKP. Stało się to możliwe, ponieważ nowe poprawki do konstytucji w trybie natychmiastowym zniosły dotychczasowy wymóg apartyjności i bezstronności prezydenta. Po zakończeniu referendum nastąpiły także kolejne aresztowania osób podejrzewanych o powiązania z Organizacją Terrorystyczną Fetullah Gulen (FETO). Jak zaznaczono, działania te są kontynuacją czystek, rozpoczętych po nieudanym zamachu stanu w lipcu ubiegłego roku.    

Wpływ na ocenę ryzyka

Nowelizacja konstytucji zasadniczo zmienia organizację państwa tureckiego i systemu parlamentarnego. Do tej pory funkcja prezydenta miała charakter reprezentatywny – teraz głowa państwa ma uzyskać prerogatywy wykonawcze. Po zatwierdzeniu reformy, kurs liry tureckiej wzrósł nieco w stosunku do USD (por. Wykres). W przyszłości, zwłaszcza przed wyborami w 2019 r., rząd najprawdopodobniej będzie próbował stymulować wzrost gospodarczy, wywierając presję na wzrost inflacji i równowagę fiskalną. Oczekuje się, że obecny deficyt wzrośnie do 4,7% PKB w porównaniu z 3,8% w zeszłym roku. „Piętą Achillesa tureckiej gospodarki” pozostaje jej znaczne uzależnienie od finansowania krótkoterminowego, ponieważ krótkoterminowe zadłużenie - nawet jeśli przyjmuje tendencję spadkową - nadal znajduje się na poziomie wartości 50% przychodów z bieżącego rachunku. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, krótkoterminowe ryzyko polityczne Credendo - obecnie w kategorii 3 – może zostać w przyszłości zmienione.

Analytik: Pascaline della Faille | T +32 2 788 86 75 | E p.dellafaille@credendo.com