Gdy prowadzisz transakcje handlowe w kraju lub zagranicą, jeden nieubezpieczony dłużnik może znacząco zagrozić Twojemu biznesowi – w przypadku jego nieprzewidzianych problemów, straty trzeba będzie odrabiać stopniowo, krok po kroku, podczas przyszłych transakcji. Pomimo własnych procedur oraz wiedzy o klientach, zawsze istnieje ryzyko, że kontrahent nie zapłaci faktury. Credendo jest gotowe przejąć na siebie tego rodzaju ryzyko, które mogłoby zagrozić Twojej kondycji finansowej. Wszystko dzięki naszej zdolności do ochrony biznesu w ponad 150 krajach, na całym świecie.

Credendo jest dostawcą spersonalizowanych rozwiązań w zakresie transakcji handlowych, a także inwestycji krajowych oraz międzynarodowych. Credendo chroni firmy przed ryzykiem kredytowym i politycznym oraz ułatwia finansowanie takich transakcji.

Credendo może pokryć ryzyko niezapłaconych faktur poprzez jedno z poniższych rozwiązań:

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego: Jednym z rozwiązań jest wykupienie kompleksowej polisy. Chroni ona przed ryzykiem braku zapłaty należności ze strony klientów krajowych i zagranicznych, w związku z ich niezdolnością lub niechęcią do płacenia (ryzyko komercyjne) lub czynników powstałych niezależnie od nich w danym kraju (ryzyko polityczne).

Excess of Loss: Alternatywnym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na ochronę hands-off, czyli polisę Excess-of-Loss. Jako ubezpieczony, zachowasz pełną autonomię w zakresie decyzji o przyznaniu kredytu i swoich działaniach naprawczych. Możesz wybrać parametry swojej polisy, co jest wyraźną przewagą w porównaniu do tradycyjnego ubezpieczenia kredytu. Główne parametry to: suma ubezpieczenia (odpowiedzialność ubezpieczyciela), jakie ryzyko zostanie przeniesione na ubezpieczyciela, odliczenia (franczyzy), jakie ryzyko zostanie zatrzymane przez ubezpieczonego oraz składka ubezpieczeniowa, która zależy od ubezpieczonej sumy i jest ustalana przez ubezpieczyciela.