Aby móc wykonywać zawód, uzyskać pozwolenie lub nawet zgodę na przedłużenie płatności, prawodawstwo w niektórych krajach wymaga wniesienia zabezpieczenia poręczenia lub gwarancji, często na rzecz agencji rządowej. Taka gwarancja traktowana jest jako zabezpieczenie spełnienia Twoich zobowiązań prawnych. Jeśli nie uda się im sprostać, może zostać uruchomione roszczenie z tytułu poręczenia lub gwarancji i kontrahentowi wypłacone zostanie odszkodowanie.
Typowe gwarancje prawne obejmują cła i akcyzy, pozwolenia i licencje (np. transportowe lub brokerskie), obligacje środowiskowe i związane z rozporządzeniami UE (na przykład obligacje rolno-spożywcze).

Aby upewnić się, że będziesz w stanie wywiązać się ze zobowiązań umownych, Twój kontrahent może poprosić Cię o poświadczenie lub gwarancję. To potwierdzenie, że wypełnisz swoje zobowiązania prawidłowo i na czas. Jeśli nie podołasz, kontrahent będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie. Najczęściej tego rodzaju zabezpieczenia wymagane są w przypadku projektów budowy lub utrzymania budynków, dostawy maszyn lub transakcji międzynarodowych.

Credendo wydaje wiele rodzajów gwarancji kontraktowych, między innymi: bid bonds, performance bonds, warranty bonds, advance payment bonds, maintenance bonds oraz supplier bonds.