W dniu 26 kwietnia 2018 roku Christoph Witte przejął obowiązki Country Managera Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. w Polsce. Zastąpił na tym stanowisku Pawła Pawlaka, który na czele polskiego oddziału firmy stał od lutego 2017 roku.

Christoph Witte posiada tytuł magistra ekonomii i tytuł magistra zarządzania ryzykiem finansowym. Karierę zawodową rozpoczął jako analityk finansowy banku KBC, a następnie w 2004 roku dołączył do Credendo.

Po pięciu latach, przepracowanych w belgijskiej Credendo - Export Credit Agency, Christoph Witte został Country Managerem w Credendo – Short-Term Non EU Risks dla Niemiec i Austrii. Tę funkcję z sukcesem sprawuje do dziś, obecnie łącząc ją także z obowiązkami Country Managera w Short-Term EU Risks w Polsce.

Christoph Witte jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ubezpieczeń krótkoterminowych kredytów kupieckich. Jego powołanie na nowe stanowisko jest okazją do dalszego pogłębiania współpracy między podmiotami grupy i wzmocnienia pozycji Credendo na rynkach Unii Europejskiej.


Więcej informacji:

Agnieszka Grzechynka

PR & Communications

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

E contact@go-public.pl

M +48 516 444 472