• Globalny klimat gospodarczy wciąż stanowi wyzwanie dla eksporterów: w 2017 r. Credendo poinformowało o wzroście ryzyka w 24 państwach i jego spadku tylko w 18.
  • Skonsolidowany zysk netto wzrósł z 20,5 mln euro do 185,9 mln euro.
  • Wartość ubezpieczonych transakcji wzrosła o 6,5%, pomimo spadku o 7% w segmencie premium.
  • Nastąpił stały wzrost obsługi MŚP po wprowadzeniu nowych produktów.
  • Credendo zareagowało na rosnące globalne zapotrzebowanie na geopolityczne pokrycie ryzyka poprzez zwiększenie kapitału swojej spółki zależnej Credendo - Single Risk.

Ryzyko krajowe: wzrosty i spadki

Pomimo ogólnie pozytywnego globalnego otoczenia gospodarczego, liczba informacji o wzroście ryzyka politycznego przekroczyła liczbę podobnych aktualizacji w 2017 r. Większość przypadków wzrostu ryzyka zaobserwowano w pierwszym kwartale 2017 r., szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie ratingi obniżono aż 14 krajom. W Azji odnotowano największą liczbę aktualizacji, z sześcioma ulepszeniami, w porównaniu do trzech obniżek ratingów. Ameryka Łacińska otrzymała pięć obniżek i trzy ulepszenia, podczas gdy Wspólnota Niepodległych Państw odnotowała cztery ulepszenia i jedną obniżkę. Na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej sytuacja nie uległa znaczącej zmianie – zdecydowano o zaledwie dwóch ulepszeniach ocen i jednym obniżeniu wiarygodności.

Nadal istnieje wiele niepewności, które mogłyby zagrozić obecnemu pozytywnemu klimatowi, na przykład spowolnienie chińskiego wzrostu, niestabilne ceny surowców, zmiany geopolityczne i rosnący protekcjonizm handlowy. Region Bliskiego Wschodu wymaga szczególnie bacznego monitorowania – nie tylko ze względu na fakt wycofania się Stanów Zjednoczonych z irańskiego porozumienia nuklearnego, ale także z powodu narastających napięć politycznych między Iranem a Arabią Saudyjską, które doprowadziły do ​​blokady Kataru przez Arabię ​​Saudyjską i jej sojuszników. Warto odnotować, że w tym samym czasie napięcia wokół Korei Północnej nieco zmalały w ślad za szczytem politycznym, w takcie którego doszło do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Korei Północnej Kima Dzong-Una.

Niemniej jednak, konsekwencje protekcjonistycznej polityki prezydenta Trumpa zaczynają być odczuwane, szczególnie w połączeniu ze wzrostem ceł na import stali i aluminium. Ciągła eskalacja napięć może doprowadzić do wojny handlowej i kolejnego załamania w handlu międzynarodowym.

Kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka jest gwałtowny wzrost zadłużenia publicznego we wszystkich regionach świata, wzbierający na sile od 2014 r., w szczególności w Afryce Subsaharyjskiej (zadłużenie wzrosło z 32,2% do około 45% PKB na koniec 2017 r.), na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (wzrost z 26,6% do 42,3%).

 

Wyniki Credendo

"Credendo skorzystało z kilku pozytywnych trendów, które pojawiły się w 2017 roku. Po pierwsze, nastąpiła poprawa wskaźnika szkodowości grupy, który wyniósł 25% w 2017 roku. Obserwowaliśmy także gwałtowny wzrost liczby MŚP wśród naszych belgijskich klientów-eksporterów. Jest to widoczny trend, który stale zwiększa się od 2015 roku", mówi Dirk Terweduwe, Dyrektor Generalny Grupy. "W połączeniu z 4% wzrostem przychodów z obsługi krótkoterminowych polis, przełożyło się to na solidny zysk netto” – dodaje.

Kluczowe liczby z 2017 roku

  • Skonsolidowany zysk netto wzrósł z 20,5 mln euro do 185,9 mln euro.
  • Grupa ubezpieczyła transakcje o łącznej wartości 85 miliardów EUR, co stanowi wzrost o 5 miliardów euro w porównaniu z rokiem 2016.
  • W ubiegłym roku Credendo uzyskało dochód ze składek na poziomie 342 milionów euro.
  • Kapitał spółki wzrósł z 177 milionów euro do 2,57 miliarda euro, przy jednoczesnym braku zadłużenia.
  • Rozkład geograficzny ubezpieczanego ryzyka między poszczególnymi kontynentami przedstawia się następująco: Unia Europejska: 31%; Azja: 23%; Afryka: 16%; inne kraje europejskie: 15%; Ameryka Środkowa i Ameryka Łacińska: 10%; Ameryka Północna: 4%; Oceania: 1%.

Credendo nadal koncentruje się budowaniu relacji z klientami

Analizy ryzyka, przygotowywane przez Credendo, zostały udoskonalone poprzez przyjęcie nowego systemu, który w większym stopniu uwzględnia ryzyko sektorowe w procesie oceny ryzyka dłużnika. Zwiększa to jakość publikacji przeznaczonych dla klientów Credendo (Risk Monthly, Risk Insight, Aktualizacja Ryzyka Krajowego i Raport o Ryzyku Sektorowym).

Credendo od lat wspiera MŚP, zapewniając rozwiązania finansowe dla ich międzynarodowych transakcji oraz wspierając eksporterów, którzy chcą prowadzić interesy w gospodarkach wschodzących.

Credendo uruchomiło także nowy produkt - Credendo Surety Booster. Ta internetowa platforma ułatwia brokerom i klientom ubieganie się o gwarancje i poręczenia, a także zapewnia szybką odpowiedź na złożone wnioski. Portal został niedawno uruchomiony w Niemczech i ma zostać wprowadzony także w innych krajach, zaczynając od Belgii.

Wreszcie, Credendo zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego o 40 milionów euro dla swojej spółki zależnej Credendo - Single Risk. "Celem podwyższenia kapitału jest wykorzystanie szans biznesowych, wynikających z segmentu ubezpieczeń pojedynczego ryzyka i reagowanie na rosnące globalne zapotrzebowanie na ochronę przed ryzykiem geopolitycznym" - wyjaśnił Dirk Terweduwe.