Contract surety bonds

Available in the following countries: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania.

Aby wziąć udział w przetargu lub zawrzeć umowę, często musisz udowodnić swoim kontrahentom, że jesteś podmiotem wiarygodnym i w dobrej kondycji finansowej. Możemy wystawić wymagane poręczenie, a w przypadku, gdy nie spełnisz swoich zobowiązań umownych, wypłacimy beneficjentowi ustaloną w poręczeniu kwotę.

Zalety produktu

 • Zwiększysz swoje możliwości w zakresie inwestycji projektowych w skali krajowej i międzynarodowej
 • Gwarancja jest świadectwem Twojej finansowej wiarygodności
 • Twoje własne środki finansowe pozostają do dyspozycji
 • Złagodzenie zabezpieczeń udzielonych na rzecz banku
 • Beneficjent ma pewność, że projekt zostanie ukończony

Główne cechy

 • Dla kogo? Dla wszystkich przedsiębiorstw, zarejestrowanych w Unii Europejskiej, będących w potrzebie posiadania jednej lub więcej gwarancji/poręczeń
 • Co? Możliwość poręczenia, na podstawie którego zostanie wydana na rzecz jednego lub kilku kontrahentów jedna lub więcej gwarancji kontraktowych
 • Poświadczenie lub gwarancja będzie zabezpieczeniem wykonania zobowiązań umownych wobec kontrahenta umownego
 • W przypadku niedotrzymania zapisów umowy lub niewypłacalności, kontrahent może wystąpić o odszkodowanie do wysokości określonej kwoty
 • Okres gwarancji? Do pięciu lat

Bardzo często firmy muszą mierzyć się z koniecznością przedstawienia kontrahentowi poświadczenia lub gwarancji. Taki rodzaj zabezpieczenia, wydawany przez trzecią stronę, stanowi dowód na to, że firma będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych prawidłowo i na czas. Jeśli tego nie zrobi, beneficjent może wystąpić o odszkodowanie do wysokości kwoty określonej w gwarancji.

Tego rodzaju gwarancje bywają wymagane w celu zabezpieczenia budowy lub utrzymania budynku, dostawy urządzeń lub usług, transakcji międzynarodowych itp.

Oferujemy poniższe rodzaje gwarancji, jednak jesteśmy otwarci na dyskusję na temat dodatkowych opcji.

 • bid bonds
 • advance payment bonds
 • performance bonds
 • retention money bonds
 • warranty bonds
 • public tender bonds
 • supplier bonds
 • letters of intent

Bez konieczności narażania na ryzyko swojej płynności, jesteś w stanie uczestniczyć w nowych projektach, rozszerzyć działalność międzynarodową oraz udowodnić swoim kontrahentom własną rzetelność i wiarygodność finansową.

Dlaczego Credendo?

 • Zapewniamy elastyczność i szybkość, w zakresie wydawania poręczeń i gwarancji
 • Cenimy nasze relacje z klientami i dążymy do budowania trwałego partnerstwa
 • Posiadamy wiedzę na temat rynków oraz branż, w których gwarancje są wymagane
Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z odpowiednim ekspertem.

DOKUMENTACJA

Surety, Folder
Pobierz
General conditions
Pobierz

Proszę uaktualnić wersję przeglądarki.

Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki. Uaktualnij ją by otrzymać dostęp do nasze strony, rozwiązań oraz światowych analiz ryzyka.

Uaktualnij