XOL Partnerzy

Available in the following countries: Belgia, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

Nasze polisy ubezpieczenia kredytu oferują rozwiązania, chroniące przed niezapłaconymi należnościami. Zapewniamy naszych klientów przed ryzykiem niewypłacalności i brakiem uregulowania zobowiązań ze strony ich kontrahentów.

Zalety produktu

 • Dostęp do informacji na temat wiarygodności I wypłacalności Twoich klientów
 • Pełna autonomia w zarządzaniu kredytem i należnościami
 • Program dopasowany do indywidualnych potrzeb
 • Brak konieczności wykonywania dodatkowych działań administracyjnych
 • Gwarancja spokoju w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i wyjątkowych strat

Główne cechy

 • Produkty dla MŚP
 • Ubezpieczenie bazujące na informacjach przekazywanych przez zewnętrznego Partnera
 • Podwykonawstwo zatwierdzonego Partnera w zakresie odzyskiwania niezapłaconych należności
 • Ubezpieczenie przed ryzykiem handlowym (niewypłacalność i przedłużający się brak zapłaty)
 • Ubezpieczony decyduje o doborze parametrów polisy Maksymalna suma ubezpieczenia (całkowite ryzyko ponoszone przez Credendo), Franszyza (wysokość strat, które ubezpieczający ponosi na własny rachunek), Składka ubezpieczeniowa, uzależniona od wnioskowanego

Ubezpieczenie należności jest ubezpieczeniem ryzyka braku zapłaty należności ze strony krajowych i zagranicznych klientów, w związku z ich potencjalną niezdolnością lub niechęcią do płacenia (ryzyko handlowe). Bazując na naszym długoletnim i szerokim doświadczeniu, pokrywamy ryzyko w ponad 150 krajach, na całym świecie.

Jest to kompleksowy produkt, który chroni firmę przed stratami, związanymi z zaległymi długami. Dzięki naszej polisie, Credendo wypłaci odszkodowanie w przypadku gdy klient nie zapłaci roszczenia, a próba odzyskania długu nie powiedzie się. Ponieważ to Ty pozostajesz osobą odpowiedzialną za odzyskiwanie niezapłaconych długów, ubezpieczyciel nie ingeruje w Twoje relacje z klientem.

Ubezpieczenie kredytu jest przez banki uznawane jako narzędzie, pozwalające zapewniać niezbędne finansowanie. W pewnych sytuacjach możliwe jest nawet wypłacenie odszkodowania bezpośrednio do banku.

To jednak nie wszystko: możemy ubezpieczyć ryzyko powstałe także w przypadku innych kontraktów:

 • WIP
 • Ryzyko pre-delivery
 • Magazyn konsygnacyjny
 • Odstąpienie od umowy
 • Wiążące zamówienia
Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z odpowiednim ekspertem.

DOKUMENTACJA

XOL Partners, Folder
Pobierz
KWESTIONARIUSZ
Pobierz
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
Pobierz

Proszę uaktualnić wersję przeglądarki.

Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki. Uaktualnij ją by otrzymać dostęp do nasze strony, rozwiązań oraz światowych analiz ryzyka.

Uaktualnij